[EDEN] The cycle of Life

Day 1,157, 17:22 Published in Bulgaria Greece by Greek Ministry of Health

Както във всяка жива система, нещата имат начало и завършекПтицата може да изгуби едно от перата си, а дървото едно от листата си.

Всичко тече и на мястото на старото листо може да се развие ново, което да оздрави дървото повече от когато и да е било.На посредната среща бе решено, че членството на Швейцария се прекратява поради дългия период на неактивтност и слабото съдействие и принос към съюза. Това решение ще остане в сила докато обстоятелствата в страната не се променят. Все пак, съдбата на Швейцария остава в нейни ръце и връщането им в братството ще зависи от това дали са готови да бъдат конкурентнособни и показват желание за развитие и участие в нашия глобален съюз. Когато това стане реалност те отново ще могат да намерят дом и убежище при нас.


Споменахме за цикъла на живота в началото с ясна цел. Загубихме Швейцария, но спечелихме нов, приятел и съюзник в лицето на българския народ. С огромно удовлствие приветстваме България към Братството ЕДЕН. Някои от вас може би си задават въпроса защо това отне толкова време. Причините са в насрочването на гласуване и самия вот. След като всичко вече е завършено, можем да започнем с празненството! Вотът за членство бе приет без каквито и да е възражения от цялото Братство.


Всички сме ставали свидетели на какво сте способни на бойното поле. Надяваме се това сътрудничество да продължи задълго и в бъдеще. Държим да поздравим българския народ и за страхотният бейби бум, който реализирахте през последната седмица и приветсваме всички нови българи в играта.

Полската ситуация


Към момента продължава реферндумът в Полша за членстовото им в съюза. За сега може само да се спекулира за крайния резултат. Ние ще продължим да Ви държим в течение и ще анализираме след обявяването на крайния резултат.

Чъки Норис
Организатор Връзки с Обществеността
Преведено от: Боян

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Just as in every living system, things do come to an end at some pointA bird shed it's feathers, A tree can lose a leaf as well.

But in the end, what may happen, is that new leaf will rise from the tree to make it even more glorious than it was before!During the last Summit, it was decided that Switzerland would no longer be a member and their membership has been suspended due to a long period of inactivity and few contribution. This measure will apply for as long as it will be needed. However, Swiss have their destiny in their hand, if they do want to return to the brotherhood, they will have to demonstrate that they can be active and implicated in this global alliance. And once they have shown us this again, they will be able to call this alliance their home once more.

I was talking about rebirth at the beginning of this article and it's for a very good reason, as we lost Switzerland, we gained a friend, an ally, a nation in Bulgaria. It is with great pleasure that we would like to welcome Bulgarians to the Brotherhood of Eden. If you are wondering on why it took us so long to get it finalised, it was partly voting issue, and partly a graphic matter. Now that it's done, we can start the Grand Party! The vote was an unanimous decision from the entire Brotherhood.

We have already seen what you could do on the battlefield, now let's work together so that this can continue on for ages. At the same time, we would like to congratulate your Nation for it's amazing babyboom lately and welcome any new bulgarians to the game.

The Polish Situation

As we speak, the vote on the fate of Poland inside Eden isn't over yet. We can only speculate on the outcome, but we will keep you informed and comment the event only when the voting will be over. From there we will see where we will go.

Chucky Norris
Public Relation Organiser