Magyarország kilépése a Phoenixből / Hungary officially leaves the Phoenix

Day 1,135, 14:39 Published in Hungary Hungary by eMagyar Kormany

Tisztelt eMagyar Polgárok!

Szeretnénk ezennel hivatalosan bejelenteni, hogy eMagyarország kilép a Phoenix szövetségből. A szövetség elérte azt a pontot, amikor már nem alkalmas eredeti feladatának ellátására. Meggyőződésünk hogy a szövetség technikai és stratégiai értelemben halott. A Phoenix túl nagyra duzzadt és egyes belső országok túl messze kerültek egymástól. A sok nyitott front és az ezeken elszenvedett vereségek jogosan ébresztettek kétségeket az országokban, hogy valójában magukra vannak utalva. Ez részben azért alakulhatott így, mert a szövetségen belüli áldozat vállalás egyes országok részéről hagyott kívánnivalót maga után.

Az országok eltérő módon de hasonló egocentrikus stratégiával költekeztek az utóbbi hónapokban, azaz míg egyesek hatalmas vagyonokat szórtak szét amikor nagyon (vagy esetleg kevésbé) kellett, a többiek a babérjaikon pihentek, visszafogták magukat és próbáltak tartalékot felhalmozni ez idő alatt. A szövetség legtöbb országának politikája a “minél kevesebb pénzből életben maradni és vegetálni” volt.

A Phoenix most olyan mint egy dögledező bálna, amely túl nehéz és lestrapált ahhoz, hogy mozogni tudjon. A szövetség országaival nem szeretnénk megszakítani a katonai és diplomáciai kapcsolatokat, de Phoenixre, mint keretre nem tartunk igényt. Ezzel a cikkel egy időben a szerb kormány kiadta a sajátját, amelyben Szerbia is bejelenti távozását. Ezzel a Phoenix két alapító tagja és két legerősebb országa elhagyta a szövetséget.

A Phoenixben maradó országokkal a kapcsolatokat fenntartjuk, de emellett fenntartjuk magunknak a jogot, hogy új utakat keressünk és új barátokat szerezzünk.

Mindeközben megkezdődtek a tárgyalások Macedóniával és Törökországgal egy szorosabban együttműködő szövetség felállításáról, amelynek katonai irányítása kontrolláltabb, és amelyben az egyes országok érdekei közelebb esnek egymáshoz.

Magyarország nem kíván szövetségen kívül maradni, de a Phoenixben, annak jelenlegi formájában tovább nem kíván részt venni.

Üdvözlettel,
SirMokeShag
eMagyarország elnöke


és az

eMagyar Kormány

Official announcement from the eHungarian Government

Hereby we officially declare that eHungary quits the Phoenix alliance. The alliance has reached a point, where it is no more capable of accomplishing its original goals. In our opinion, the alliance is technically dead. The Phoenix grew way too large and their members cannot communicate with each other like a year ago, at the creation of Phoenix. The many open fronts and the losses on them justly made the members think, that they are basically on their own. This problem could be traced back to the fact, that some countries rarely did the effort to support their allies.

In the past months, the members followed a somewhat egocentric strategy - even if in different ways. While some of them spent big money, when it was not really necessary, others were inactive and tried to build up reserves. The policy of most members was to survive and vegetate using least money possible.

The Phoenix is now like a dying whale, too heavy and tired to move. However, we don’t want to cut any military and diplomatic ties with allied countries, but we don’t need the frame of the Phoenix any more. Simultaneously with this declaration, the eSerbian government makes its own, revealing a similar eSerbian move. Thus, two of its founder members and the two most powerful countries leave the alliance. We will maintain the good relationships with the countries we supported in the Phoenix, however we claim the right to seek new roads, challenges and new friends.

Meanwhile, talks have been started with eMacedonia and eTurkey about a tighter cooperation, with a better controlled military and closer areas of interests. eHungary does not want to operate outside of any alliance, however we don’t want to stay in the Phoenix in its present form.

with special respect,
SirMokeShag
President of eHungary

in the name of the eHungarian governmentTranslated by Nalaja