Реформи, Прогрес, Справедливост!

Day 909, 11:59 Published in Bulgaria Bulgaria by Syndicus
Добър вечер, граждани на еБългария,

Това е официалният вестник на партия Солидарност!Сега ще бъда попитан? Защо сте направили поредната партия и това безмислено ли е?'
Не е безмислено. Точно в това се крие демокрацията - всеки да има равни права и поле за изява. А политиката е точно това!


А с какво сме по-различни от другите?
Солидарност не и няма да робува на личности! Ние ще подчиним личностите да работят за реализацията на нашите идеи и цели! Ние представяме реален управленчески план, реална позиция по всеки въпрос и сме реална алтернатива, a те имат една единствена цел - справедливост за всички!Ако някой се интересува от идеите на партията ето и статия за тях ---> Идеи и цели на Солидарност

Ако смятате, че eБългария трябва да е силна, прогресираща и справедлива държава - ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ Солидарност!

Желая ви приятна вечер!