Az eKommunizmus

Day 835, 03:56 Published in Hungary Portugal by Bence Csordas


Az eKommunizmus ideológiai háttere

Az etársadalom alapos ismerete után következzen maga az eKommunizmus ideológiai ismertetése. Sokakban felvetődhet a kérdés: Minek nekünk ilyen? Úgyis IRL átvétel! Büdös komcsik! Az ilyen sztereotípiák miatt is érdemes lesz végigolvasni a cikket. Még egyszer elmondanám, a leírtak az én meglátásom, ettől sokaknak eltérő lehet a véleményük!

Az Erepublik játéka erősen kapitalista elemekre épül, de ez természetes. Azonban még ilyen feltételek között is létrejöhet az eKommunizmus. Az eKommunizmus egy folyamat vége. Három alappillére van: közösség-szolidaritás-internacionalizmus . Az igazi ekommunista ezen pillérek mentén tevékenykedik.

Közösség: maga az Erepublik is erre épül, sok közösség alkotja, melyek államokba, pártokba, századokba stb. szerveződnek. A tudat, hogy egy közösség tagja vagy mindig biztonságot ad, lévén az ember társas lény. A közösség emellett segít és támogat. Az ekommunisták a közösségépítésben és fenntartásban nagy szerepet kell, hogy játszanak. Egy csoport létrehozásakor megfelelő identitástudatot kell létrehozniuk. Továbbá amellett, hogy egy kisebb csoport tagjai, tudatni kell velük, hogy egy nagyobb közösségé is. Konkrétabban megfogalmazva: egy pártszázad tagja egyértelműen tagja pártjának, de tagja az államnak is. Cselekedetivel, megnyilvánulásaival mindig a közösséget kell segíteni, jobbá tenni. Oda kell figyelnie arra, hogy ne kerüljön senki perifériára, az ilyen tagokat sürgősen vissza kell integrálni a közösségbe. Fontos feladata még, hogy kiküszöbölje az olyan elemeket, akik a közösség szempontjából (és nem egyéni szempontból!) káros hatással vannak. Először a szavak meggyőző erejét használja fel, ennek hatástalansága után azonban ki kell zárni az adott egyént, mivel hosszútávon a közösség bomlását is előidézheti.

Szolidaritás: sokféle definíció létezik erre a fogalomra, jelen esetben én a keresztényi „felebarátság” fogalmat tartom a legmegfelelőbbnek. Egy közösség részei vagyunk, tagjai egyenlő jogokkal rendelkeznek (mindaddig, míg a közösség ellen nem fordulnak), tisztelik és segítik egymást. A jó ekommunista embertársainak mindig segítséget nyújt, önzetlen módon, mivel semmiféle önös érdek nem hajtja, hacsak a közösség előrehaladását annak nem lehet tekinteni. Akár mentorként, akár mint fegyverosztó, akár, mint egyetemi előadó stb.

Internacionalizmus: nem lehet figyelmen kívül hagyni azon közösségeket, melyek nem a mi államunkban vannak. Törekedni kell a velük való kapcsolatfelvételre, a pozitív légkör kialakítására. De itt nemcsak a többi államokról, hanem azokon belül kisebb csoportokról (pl. pártokról) is szó van. A jó ekommunista ennek megvalósítására is törekszik. Itt azonban már rengeteg tényezőnek teljesülnie kell, hogy ez létrejöjjön. Sok közösség lesz, aki ellenséges marad minden cselekedetünk ellenére. Azonban meglehet, hogy azon a közösségen belül páran úgy gondolják, mégis megéri velünk kommunikálni, barátkozni. Egy nap aztán lehet, hogy ők lesznek a vezetők, és változhat a kapcsolat. Hangsúlyoznom kell, az internacionalizmus nem egyenlő a világbékével. Ilyen sosem valósulhat meg ebben a játékban, ne is áltassuk magunkat. Ebből kiindulva háborúk is mindig lesznek. Az internacionalizmus azokért van, akik felvállalják az ekommunizmust.

Ezen elvek alapján képzelem el egy ekommunista ember életét az evilágban. Tudom, nagyon idealisztikusan hangzik az egész, azonban nem lehetetlen.