Τι σημαίνει το να είσαι διεθνιστής ;

Day 830, 01:44 Published in Greece Greece by Marios Geo

Ο όρος διεθνισμός περιλαμβάνει κατά την γλωσσολογική,
γραμματολογική του ανάλυση (σε όλες τις γλώσσες: Ιnternationalism,
Ιnternationalisme, Internationalismus, Ιnternazionalismo,
Ιnternacionalismo, интернационализм) την έννοια του "Εθνους".
Το Εθνος ενυπάρχει στον Διεθνισμό, ως συστατικό στοιχείο του
όρου, αλλά και της έννοιάς του.

Πράγματι, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε λόγο για διεθνισμό,
χωρίς να αναγνωρίζουμε το έθνος και τον ρόλο του στην ιστορία και
στο "γίγνεσθαι" κάθε εποχής.

Ο διεθνισμός γεννήθηκε στον 18ο αιώνα σχεδόν παράλληλα με τις
πολιτικές επαναστάσεις και είναι αξιοσημείωτο ότι οι φιλόσοφοι που
ενέπνευσαν τις επαναστάσεις αυτές, είναι και οι ιδρυτές του σύγχρονου
διεθνισμού, με κορυφαίο τον Ζαν-Ζακ Ρουσσώ. Ο ίδιος κοινωνικός
πολιτικός διεθνισμός εξάγεται στην υπόλοιπη Ευρώπη με τους πολέμους
του Ναπολέοντα και είναι ταυτόσημος και παράλληλα δημιουργός των
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων του 19ου αιώνα (στην Ελλάδα, ο
Ρήγας Βελεστινλής, ο Ανώνυμος ο Έλλην, ο Αδ. Κοραής εκφράζουν
διεθνιστικό εθνικοαπελευθερωτικό πνεύμα). Ο ίδιος επαναστατικός
διεθνισμός σύντομα μετατρέπεται σε προλεταριακό επαναστατικό
διεθνισμό και σχετικές είναι οι αναφορές σε αυτόν από την Α’ κιόλας
«Διεθνή».

Ο διεθνισμός λοιπόν αυτός είναι ένα κίνημα αλληλεγγύης των
κατατρεγμένων λαών, εθνών και ανθρώπων, που στηρίζεται στην
ύπαρξη των εθνών, προβάλει το δικαίωμά τους να συγκροτούν κράτη
με εθνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό και με χαρακτηριστικά
δημοκρατικής ισότητας μεταξύ των λαών, στηρίζει τους αγώνες των
ανθρώπων σε κάθε τόπο για πραγματική δημοκρατία, κοινωνική
ισότητα και χειραφέτηση, ελευθερία και ουσιαστικό σοσιαλισμό.

Υπό αυτήν την έννοια είμαι διεθνιστής .