Ambient on/off

Join the new world

 

1200 gewonden door meteoriet Siberie / 1200 injured by meteorite Siberia

Day 1,917, 11:48 Published in Netherlands China by SKYJACKED


1200 gewonden door meteoriet Siberië
MOSKOU -
Het aantal mensen dat gewond is geraakt door de meteoriet die boven het Russische Oeral-gebergte insloeg, is bijgesteld naar 1200.
Dat hebben de autoriteiten vrijdag gemeld. Eerder op de dag werd nog melding gemaakt van 500 gewonden.

De schrik onder de bevolking is groot. De meeste slachtoffers zijn lichtgewond.
Ze hebben onder meer snijwonden door gesprongen ramen.
Sommigen zijn er echter ernstiger aan toe, met onder meer verwondingen aan het hoofd.

De enorme explosie veroorzaakte ook schade aan meer dan 3000 huizen in zes steden in de regio.
De schade bedraagt volgens een eerste schatting 1 miljard roebel (25 miljoen euro).
Het is daarmee de grootste ramp door een vallend hemellichaam in de afgelopen 100 jaar.
Ongeveer 110 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie er twee slecht aan toe zijn, meldden Russische media.
Onder de gewonden zijn ongeveer 160 kinderen.

Brokstukken

Ten westen van de stad Tsjeljabinsk zijn twee brokstukken terechtgekomen bij het Tsjerbakoel-meer.
Op beelden was een groot gat te zien in het ijs op het meer.
Het gebied is afgezet en duikers gaan het meer in op zoek naar het brokstuk.
Tientallen kilometers verder naar het noordwesten is ook een fragment gevonden.
Vliegtuigen zijn nog op zoek naar andere inslagplekken.

Tonnen

Russische wetenschappers denken dat het object enkele tientallen tonnen woog voor het de atmosfeer binnenkwam en uit elkaar viel.
Het zou een snelheid hebben gehad van 30 kilometer per seconde.
De wetenschappers denken niet dat het gaat om ruimteafval, bijvoorbeeld een oude satelliet.
Ze hielden het object niet in de gaten voordat het de dampkring binnenvloog, lieten ze weten.

Astroïde

NASA laat weten dat de ingeslagen meteoriet niets te maken heeft met de astroïde die later vrijdagavond langs de Aarde zal gaan.
Het traject van de twee voorwerpen is totaal anders.
De meteoriet ging van noord naar zuide, terwijl de astroide juist in tegenovergestelde richting gaat.

___________________________________________________________________________

1200 injured by meteorite Siberia
MOSCOW -
The number of people injured by the meteorite above the Russian Ural Mountains hit, is adjusted to 1200.
That the authorities reported Friday. Earlier in the day was still reported 500 wounded.

The fear among the population is large. Most victims were slightly injured.
They include cuts by jumping windows.
Some there are worse on, including head injuries.

The huge explosion also caused damage to more than 3,000 homes in six cities in the region.
The damage amounts according to a first estimate of 1 billion rubles (25 million euros).
It is the largest disaster by a falling body in the past 100 years.
Approximately 110 people are in hospital, two of whom are in bad shape, Russian media reported.
Among the wounded are about 160 children.

Debris

West of the city of Chelyabinsk, two fragments landed at Tsjerbakoel Lake.
On images was a large hole appeared in the ice on the lake.
The area is trimmed and divers go into the lake in search of the fragment.
Tens of kilometers to the northwest is also a fragment found.
Planes are still looking for other places weft.

Tons

Russian scientists believe that the object weighed tens of tons to the atmosphere came and fell apart.
It would have had a speed of 30 kilometers per second.
The scientists do not think it's going to space debris, such as an old satellite.
She did not notice the object before it flew into the atmosphere, let them know.

Asteroid

NASA announced that the meteorite smashed nothing to do with the asteroid later Friday along the Earth will go.
The trajectory of the two objects is totally different.
The meteorite went north to southern, while the asteroid in exactly the opposite direction.
 

Comments

Gwom
Gwom Day 1,917, 13:39

Respect to the Russians!

ArtemIvanov
ArtemIvanov Day 1,918, 06:45

ik wil niks zeggen hoor, maar RL nieuws lees ik wel AD.nl...

dit is een spelletje?
(en trouwens, non-erep mag niet van de admins....)

Gepard007
Gepard007 Day 1,919, 08:53

My girlfriends mother comes from Chelyabinsk and one day earlier she left that city... She really was lucky!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.