Военен Модул, Как, Какво и Защо?

Day 797, 03:52 Published in Bulgaria Bulgaria by Stoich

Ще се опитам накратко да обясня воения модул във играта и някои тактически приоми които се използват в следствие от него. Така по младите играчи ще могат да разберат по лесно защо понякога трябва да се предприемат действия които на пръв поглед изглеждат срещу нашите интереси.

Основни положения:

Война -- една държава може да обяви война на друга, след предложена на президента към конгреса, които трябва да одобри. От момента на предложението текат 24 часа за гласуване след което ако бъде прието войната автоматично започва.

Мир -- мир може да бъде предложен от президента на която и да е от двете воюващи страни (мир може да бъде сключен само двустранно -- мезшду две страни, ако са три трябва да мирни договора). След предлозшението и двата конгреса на страните във война гласуват и ако и двата одобрят, той влиза във сила след изтичане на 2чте часа за гласуване.

Битка -- Аттака над която и да е чужда провинция от страна на която и да е държшава. Две условия трябва да са налични за започването на битка -- атакуващата страна да има отворена война със страната собственик на региона и да има инициатива(какво е инициативе погледни по долу) срещу същата страна.

Всяка битка трае 24 часа от започването и освен при следните обстоятелства:

Ако президента на аттакуващата страна прекрати битката чрез отстъпление през първите 6 часа -- битката е загубена от аттакуващата страна.

Ако президента на защитаващата страна прекрати битката чрез отстъпление по което и да е време по време на битката -- защитаващата страна губи битката

Ако към изтичането на 2чте часа, аттакуващата страна е нанесла повече damage от защитаващата но не достатъчно че да превземе територията (този момент ще бъде разясне по подробно накрая)

Всяка битка струва определено количество злато според бройката на играчите във нея, и мозше да бъде започната само от президентите на една от двете воюващи страни.

Възстания -- Във всеки регион които към дадем момент е под контрола на друга държшава различна от оригиналната (оригинале регион), може да бъде вдигнато възстание от които и да е играч във играта. Вдигането на възстание коства определена сума злато в зависимост от населението към момента на започване на възстанието.

Особенни моменти при възстанята които ги различават от другите битки е че във тях могат да се бият само играчи които са на територията на страната контролираща дадения регион по време на възстанието. Също така битки от типа възстание не могат да свършат при никакво полозшение преди изтичане на 2чте часа които обикновенно трае една битка -- демек не мозше да има отстъпление на нито една от воюващите страни. Възстанята не могат да блокират инициативата (какво е инициативе погледни по долу) на дадена държава.

Инициатива -- представлява единствено право на атака за една от страните. Докато едната страна има инициатива другата не мозше да атакува.

Инициатива се получава при следните полозшения:

При обевяване на война - страната обявила война от момента на влизане във сила на войната придобива инициативата спрямо страната на която е бявена война за 24 часа.

При спечелване на битка - страната спечелила битката придобива или запазва инициативата за нови 24 часа.

Инициатива се губи, единственно във случаи че дадена битка бъде загубенна, но не възстание.

Страна която има инициативата може да атакува региони на страна със която е във война без ограничения стига да има границе със същите региони.

Една страна мозше да има едновременно инициативата срещу една страна и да няма инициативата срещу друга.

Блокиране -- Когато една страна няма инициативата и нейна територия бъде нападната бива блокирана до завършването на защитната битка, през което време не могат да бъдат стартирани аттаки срещу други или същата държава дори ако дадената държава има инициативата срещу тях.

Сега ще се опитам да разясня няколко тактически положения.

Блокирането е един от основните приоми които се използват за да се задържи инициативата дори да не се печелят битките. Тъй като докато една държава се защитава във дадена битка тя не може да атакува не зависимо дали има или няма инициативата, тя е блокирана за времетраенето на дадената битка, това позволява да се стартира втора битка непосредственно преди края на първата и да се удължши блокирането.

Ако обаче и двете битки биват загубенни тогава страната която се е защитавала печели инициативата за 24 часа. Във такава ситуация се намесва втора държава, която може на свои ред да отвори две битки през определен период от време, като първата е преди изтичането на предишните. По този начин през 2тa часа в които защитаващата се държава има инициатива спрямо първата, тя е под атака от втората и на практика блокирана, без възможност да атакува. По този начин две държави могат да държат един противник блокиран до безкрай стига да могат да си позволят атаките или не бъдат блокирани от друга държава те самите.

Използването на възстания за спиране възможноста от отстъпление. По някога за да се премахне границата са дадена държава за да не може тя да блокира, или за да може да се стартира битка срещу друга държава различна от атакуващата се използва отстъпление от дадена битка. За да се предотврати възможността от отстъпление, се започва и възстание във атакувания регион.

Много важен момент е и активирането на МППта (алианси), тъй като те биват активирани само когато една страна атакува оригинален реион на друга. След активирането им обаче те вече стават част от войната и могат да бъдат използванни дори за атака срещу оригинален регион на другата държава.

Накрая малко обяснение за това как биват спечелени и загубени битките.

Игратчите от двете страни на една битка правят "damage" за своята страна, нападащите негативен такъв а защитаващите позитивен.

Всяка територия има определено количество точки защита когато една битка започава или така наречената "стена". Тя зависи от два фактора -- от количеството играчи които са на територията на самата провинция (независимо от каква националност са) при започване на битката (по 100 точки се добавят към стената за всеки) и наличието на защитни ситеми. Всяка защитна система във зависимост от нейното ниво увеличава стената със опредлен % (ниво Q1 = +10% и по + 10% за всяко следващо, като Q5 е най-високото)

Стената има една основна функция вдига количеството damage което атакуващата страна трябва да нанесе за да превземе провинцията, но не намалява количеството damage което защитаващата се страна трябва да нанесе за да защити провинцията.

Ако атакуващата страна нанесе повече damage от защитаващата се но не достатъчно да свали и стената, то тогава битката продължава докато или атакуващата страна успее да свали стената или защитаващата страна успее да направи повече damage от атакуващата.

Има и още неща които да се добавят но като за начало мисля че това ви стига🙂🙂🙂