(ВОТ) Прибра се?...

Day 793, 12:49 Published in Bulgaria Bulgaria by B0R1L

Господин Б. беше в Траур, стигна до адреса си, извади ключевете пъхна ги в ключалката, но не можеше да завърти ключа, тогава си спомни, че същия ден си беше продал дома за битката над София изпотроши 18кюлчета злато сега в джоба имаше 47лв и 2 хляба, не го беше яд за златото, беше го яд за пропилените възможности, беше го яд на управниците които не го послушаха да отложат атаката и да я съгласуват по добре с другите съюзници, да точно тези "мъдри" хора, които доведоха България до такова положение, беше го яд за хилядите стаснипаричковчета които не си дадоха блажното за София, ма те сега са си добре имат пари да ядът мамалига. Господин Б. седна пред прага зарови главата между колената и зарида, зарида за майка България. След като си изрева болката и оскуба последните си косми от побелялата си коса се изпарви, избърса студените сълзи, погледна небето, погледна земята и в очите му заблестяха искри. Искри които ще пламтят още много дълго време ... набра увереност- сега изборите за конресмен бяха изключително важни, то не остана друго, щеше да спи в редакцията то и без това нямаше къде другаде, взе торбата с 2та хляба и чедиредесет и седемте лева и се запъти към вестника... там той щеше да живее докато си стъпи на краката, щеше да помага на подрастващите да прохождат с напътствия и щеше да работи усилено за да спестява за следваща евентуална атака в близката седмица, месец година, той беше уверен че трябва БЕйбибумът да се засили и след врем и след време България щеше да покаже истинската си същност. На път към редакцията засече собствения си плакат, накалян от противнокови кандидати но той с разтреперен пръст изписа на неисъхналата кал, "Свобода или Смърт" и закрачи с бърза крачка към редакцията ...