TRAUKSME! UZMANĪBU VISAI ARMIJAI! NEKAROT TURCIJĀ!

Day 760, 16:00 Published in Latvia Latvia by Kara ministrija

Izlasīt http://www.erepublik.com/en/article/uzman-bu-kara-ministrijas-nor-des-760-761-dien-atjaunots-01-50--1096602/1/20!