[Valtio tiedottaa] Katsaus maailman tapahtumiin

Day 731, 03:29 Published in Finland Finland by Ministry of Education FI

Jälleen on väliaikatiedotteen aika. Yleisestä rauhantilasta huolimatta maailmalla kuohuu, ja kotimaassa on tehty lieviä muutoksia hallintoon.


Ulkomaan tapahtumat:

Kuten kaikki ovat uutisista lukeneet, sotilasliitto PEACE on hajonnut sisäisiin ristiriitoihin. Italia, Indonesia, Venäjä, Serbia, Unkari, Iran, Turkki ja Latvia ovat eronneet, ja liittoon jääneet maat ovat työstäneet liiton perustusasiakirjaa uusiksi. Uudistuneesta PEACE:sta on tarkoitus tehdä edellistä puolustuksellisempi liitto, joka lukee perustusasiakirjassa hyvin selvästi. Perustusasiakirja ei kuitenkaan estä liittouman yhteistä sotilaallista interventiota tai aggressiota muihin maihin, joten nähtäväksi jää, millainen uudistuneesta PEACE:sta tulee.

Liittouman hajottua Unkari otti aloitteen jälleen käsiinsä, ja hyökkäsi Itävaltaan. PEACE tuomitsi hyökkäyksen, ja nyt Unkari ja PEACE taistelevat keskenään Itävallan puolesta. Myös useat EDEN-maat ovat lähettäneet joukkoja taistelemaan Itävallan puolesta, ja tämä onkin luultavasti ensimmäinen kerta historiassa, kun PEACE ja entiset ATLANTIS-maat taistelevat samalla puolella.

Kaukoidässä Indonesia jatkaa sotakampanjaansa Malesiaa vastaan hyökkäämällä tasaisin väliajoin Malesian alueille. Malesia solmi ajoissa useita MPP:itä ennen hyökkäyksiä, joten Indonesia on törmännyt massiiviseen MPP-muuriin joka kerta yrittäessään vallata jonkin Malesian alueen. Nähtäväksi jää, miten sota päättyy, ja tullaanko Malesiaa käyttämään muurinmurtajana mahdollisessa Indonesian alkuperäisalueille hyökkäyksessä, tai Indonesian valloittamien vierasperäisalueiden vapautuksessa.


Yhdysvallat-Irlanti -harjoitussota:

Viime valtion tiedotteessa kerrottiin, että Yhdysvallat-Irlanti–harjoitussota alkaa muutaman päivän sisään. Suomesta riippumattomista tekijöistä harjoitussodan aloitus viivästyi, mutta nyt sodan odotetaan alkavan lähipäivinä. Harjoitussota takaa taistelumahdollisuuden suomalaisille omalta maaperältä, ja harjoitustaisteluiden alkamisesta tiedotetaan valtion lehdessä. Käyttäkää tilaisuus hyväksenne, jos ette vielä ole, niin muuttakaa Q5-sairaala-alueelle ja pitäkää taisteluiden kautta wellnessinne korkealla, ja nostakaa sotilasarvoanne oikeaa taistelua varten.


Kotimaan tapahtumat:

Hallitus on työskennellyt kuun alusta asti Viro-kysymyksen kanssa. Kansan mielipiteitä jakaa edelleen Viron petturuus Suomea kohtaan, ja äänekkäimmät kansalaiset ovat vaatineet hyökkäystä Viron maaperälle. Hallitus on ottanut mahdolliseen sotakampanjaan maltillisen kannan. Viroon hyökkääminen vaatii Suomelta sodanjulistuksen Virolle, joka maksaa useita satoja kultia. Koska Viroon hyökkääminen ei ole realiteetti niin pitkään, kun Virolla on puolustuksellisia MPP:itä, sodanjulistus ja suorien vihamielisyyksien aloittaminen olisi haitallisempaa Suomelle kuin Virolle, ja hyökkäys Viron MPP:itä vastaan altistaisi Suomen Viron vastahyökkäykselle sekä mahdollisesti omien alueiden menetykselle. Tämän, ja useiden ulkopoliittisisten tekijöiden takia on nähty Suomen edun kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi olla julistamatta sotaa välittömästi, ja odottaa, mitä maailmalla tapahtuvat myllerrykset tuovat tullessaan sekä Suomeen että Baltiaan.


Hallitusmuutokset:

Aiemmin tässä kuussa Hupiministeri vaihdettiin JamTzusta Kammo22:een JamTzun oikean elämän kiireiden takia. Myös NTJ:n komentajaa vaihdettiin Urokhtorista Aveciin (allekirjoittanut) samasta syystä, ja eilen 19.11. HTJ:n komentajaksi nimettiin Enwrath, paikkaamaan Vilhelmi Kanervikkolaa.

Valtio jatkaa tässä kuussa lievästi pitkittyneen eAla-asteen julkaisemista, ja sarja pyritään saamaan päätökseen tämän kauden aikana. Ilmestyneet osat ovat luettavissa myös eSuomen kotisivuilla Oppaat-osiossa.20. marraskuuta 2009 Ahvenanmaalta,
eSuomen tiedotusvastaava Avec