[Presidenten] Asgard - eSveriges nya allians

Day 1,738, 09:02 Published in Sweden Sweden by Wolf Henrich von Helldorf

Det är med glädjetårar i ögonen som jag här presenterar Asgards Treaty , med min underskrift i egenskap av eSveriges President är vi nu medlemmar. Vi är nu förenade med våra bröder Finland. Vi har kämpat så länge, så hårt och äntligen har vi nått hela vägen.
Namnet Asgard kommer från den nordiska mytologin, en värld där Gudarna bor.

En nordisk allians har varit min dröm sedan många år tillbaka och jag trodde aldrig jag skulle få eLeva och än mindre få vara den som sätter signaturen på det dokument som gör oss till grundare av alliansen. Vi kan känna oss stolta, vi är inte längre styrda av större länder och vi krigar inte längre i Balkan.

Vi är Sverige och tillsammans är vi folket i Asgard.Treaty of the Asgard

“The test of courage comes when we are in the minority.”


Article I: General description

§1 Asgard is an alliance of northern countries of Sweden and Finland.

§2 The aim of the alliance is to strengthen the Nordic brotherhood by giving the fate of the nations in it into their own hands. Asgard is a local alliance based on mutual interests and sense of Brotherhood.

§3 Members of the alliance pledge to defend its member countries against any and all foreign oppressors and help them in their wars.

Article II: Membership procedure


§4 Countries willing to join alliance must be proposed as a member by a member country.

§5 Country willing to join the alliance must vote for it in their congress and gain 67 % approval.

§6 Upon membership request member countries are to vote in their congresses for allowing membership and gain over 50 % approval.

Article III: Command structure

§7
Asgard is ruled by a common board of member country government officials.

§8 Alliance command channel is comprised each country’s:

Country President
Minister of Defence
Three people chosen by the President.


§9
Each country has equal voice in alliance sayings.

§10
The alliance is represented by Country Presidents together.

§11
Member countries of the alliance sign and maintain MPPs with each other.

Article IV: Later editions to the treaty

§12
Later editions to this treaty are to be approved by 50 % majority in member country congresses.


SIGNED 22.8.2012

Zacharia Raven - President of eFinland

SIGNED 22.8.2012

Wolf Heinrich von Helldorf - President of eSweden