[Plato Foundation Proposal] Worldwide Donation Project to Young Players

Day 3,560, 23:14 Published in Romania North Korea by Mentalist de Bucovina
Worldwide Donation Project for Young Players (Plato Foundation Proposal)

A dear friend of mine has given me an unexpected thrust today that has generated a puzzler of ideas ...

Thus, I propose to the Plato Foundation the sponsorship of a Worldwide Project to support players in Divisions I and II through donations. I will effectively combine my current globe-trotter project and make donations in every country where I am going. My project is to give 500 million damages in each country, which takes me two weeks, so I will make donations on Tuesday or Wednesday in the two weeks taking into account the Weekly Leaderboards (Tanks).
Specifically, I will donate the first 10 of the two divisions 10,000 energy, 200 Q7 weapons and 20 Q5 travel tickets. If there are less than 10, the donations will be divided equally to the number of players in the Rankings.
Mandatory condition for receivers: maximum strength 100,000. If there are fewer than 5, I will also accept participants in the past weeks.
At the price of 0,115 CC / energy, it results 1,150 CC / receiver, total 23,000 CC
At 21 CC / tank Q7, 4,200 CC / receiver, total 84,000 CC
At the price of 48 CC / Q5 ticket, 960 CC / receiver, total 19,200 CC
Total weekly: about 125,000 CC, ie 250 gold.
Total per country: 500 gold.
Monthly total (2 countries): 1,000 gold.

Because my globe-trotter project is the main reason I still play eRepublik, I will keep my standards set at the beginning of the roa😛 I will visit the countries in alphabetical order and will damage exactly 500,000,000
So the first country on my list will be Bolivia, the next Bosnia-Herzegovina, to Venezuela, then I will continue with Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarus and Belgium.
I will ask the Foundation Board of trustees to pay me the gold (if the Project is approved) at 500 gold rates only when I receive the citizenship of the following country. If it can only be according to the 1,000 gold per month rule, I will request to return the unused amount back if I do not get the next citizenship in a timely manner.

Thank you for your patience to read my Project.


Respectfully,
Mentalist de Bucovina

************************************************************************

(versiunea în limba română)

Proiect Mondial de Donaţii către jucătorii tineri (Propunere pentru Fundaţia Plato)

O prietenă dragă mie mi-a dat astăzi un imbold neaşteptat ce mi-a generat o puzderie de idei...

Astfel, propun Fundaţiei Plato sponsorizarea unui Proiect Mondial de susţinere a jucătorilor din diviziile I şi II prin donaţii. Efectiv voi combina proiectul meu actual de globe-trotter şi voi face donaţii în fiecare ţară în care voi poposi. Proiectul meu constă în a da 500 milioane daune în fiecare ţară, ceea ce îmi ia două săptămâni, deci voi face două donaţii marţi sau miercuri luând în considerare Clasamentul Săptămânal.
Concret, voi dona primilor 10 din cele două divizii câte 10.000 de energie, 200 arme Q7 şi 20 bilete de călătorie Q5. Dacă vor fi mai puţini decât 10, donaţiile se vor împărţi egal la numărul de jucători aflaţi în Clasament.
Condiţie obligatorie pentru primitori: putere maxim 100.000. Dacă vor fi mai puţini decât 5, voi accepta şi participanţi clasaţi în sătămânile trecute.
La preţul de 0,115 CC/energie, rezultă 1.150 CC/primitor, total 23.000 CC
La preţul de 21 CC/tanc Q7, rezultă 4.200 CC/primitor, total 84.000 CC
La preţul de 48 CC/bilet Q5, rezultă 960 CC/primitor, total 19.200 CC
Total săptămânal: aproximativ 125.000 CC, adică 250 gold.
Total per ţară: 500 gold.
Total lunar (2 ţări): 1.000 gold.

Pentru că proiectul meu de globe-trotter reprezintă motivul principal pentru care încă joc eRepublik, îmi voi păstra standardele stabilite la începutul drumului: voi vizita ţările în ordine alfabetică şi voi da daune fix 500.000.000
Astfel prima ţară pe lista mea va fi Bolivia, următoarea Bosnia-Herţegovina, până la Venezuela, apoi voi continua cu Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarus şi Belgia.
Voi solicita Consiliului Fundaţiei să-mi vireze goldul (dacă Proiectul va fi aprobat) în rate de 500 gold doar atunci când primesc cetăţenia ţării ce urmează. Dacă nu se poate decât conform regulii de 1.000 gold pe lună, voi solicita să returnez înapoi suma nefolosită dacă nu voi primi cetăţenia următoare în timp util.

Vă mulţumesc pentru răbdarea de a vă apleca privirea peste Proiectul meu.


Cu respect,
Mentalist de Bucovina