Ambient on/off

Join the new world

 

[PL-MoFA] The Treaty between Spoland, TWO and USA (EN/PL)

Day 2,157, 14:13 Published in Poland Poland by Minister Spraw Zagranicznych

[PL-MoFA] The Treaty between Spoland and USA (EN/PL)


Ministerstwo Spraw Zagranicznych ePL:
(MSZ) Prophet009
(vMSZ) SirMarvin, Storki
(Stażyści) KapiRadom, MarshaaHello everyone in the newest article, in today's release we will present you the agreement which has been made by Spoland, USA and rest of the TWO. In addition this article will contain (for Polish readers only) the explanation about the whole situation.

Non-Aggression Pact between the United States and the Combined Forces of Poland/Spain

I. Preamble
The United States and Poland, in combination with the forces of TWO-ACT, have been locked in a long and arduous war for many months. As such, in order to establish a lasting peace and stability between nations, the undersigned parties have hereby agreed to a cessation of hostilities. Hence, the undersigned agree to the following terms:

II. Terms
A. The United States shall transfer 1 Million USD to Poland
1. 500,000 USD will be paid prior to any region being returned
2. The remaining 500,000 USD will be given over to a mutually agreed third party
to hold and then paid on within 24 hours of the completion of the final
Resistance War
B. The United States and the forces of Poland, Spain and TWO-ACT shall not engage in any direct MPP battles (this does not prevent mobile forces of any of these nations from fighting each other in non-direct battlefields across the world)
C. Poland and Spain agree to cede control of all core regions of the United States back to the United States except for the following:
1. Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, and Florida
D. Poland agrees to cede the region of Baja to the United States unless a contiguous aluminum region is returned by agreement by both parties from the list in II.C
E. Poland agrees to not fight against the United States in RW’s to expedite the return of regions

III. Enforcement
A. If the terms of the treaty are deliberately broken by the United States, the nation shall be punished as Poland & Spain deems appropriate.
B. If the terms of the treaty are deliberately broken by Spain, the nation shall be punished as Poland & The United States deems appropriate.
C. If any terms are inadvertently broken by Poland, Spain, or the United States, the situation shall be rectified in a peaceful and patient manner, in order to return to the terms of this agreement
D. If Poland breaks the terms of this treaty, Poland will return the payment described in Section II, A.
E. If the United States neglects to pay the sum outlined in Section II, A, then the treaty shall be deemed null and void, and hostilities will resume between the undersigned parties.

IV. Length and Renewal
A. The treaty shall be deemed active for 3 months after its passage
B. If the undersigned parties choose to renew the treaty after the 3 months have expired, then they may do so.
1. If the treaty is renewed, the United States will not be requested or obliged to pay another 1 Million USD.

V. Approvals

1. This treaty has been agreed to and approved by the following, on Day X of the New World:

Signed for the United States:
Josh Frost, CP of USA

Signed for Poland:
MagicHereos, CP of Poland

Signed for Spain:
Rolbap, CP of Spain

Signed for TWO HQ:
jamesw, SG of TWOWitam w najnowszym artykule MSZ, w dzisiejszym wydaniu zaprezentuję dla Was układ pomiędzy Spolandem, USA a krajami TWO oraz wyjaśnimy również całą sytuację.

Pakt o nieagresji między Stanami Zjednoczonymi i połączonymi siłami Polski/Hiszpanii

I. Preambuła
Polska i Stany Zjednoczone, w połączeniu z siłami TWO-ACT, pozostawały w stanie długiej i żmudnej wojny przez wiele miesięcy. W celu ustanowienia trwałego pokoju i stabilności między narodami, niżej podpisane strony niniejszym zgodziły się na zaprzestanie działań wojennych. Stąd, niżej podpisani zgadzają się na następujące warunki:

II. Warunki
A. Stany Zjednoczone przekazują 1 mln USD Polsce.
1. 500.000 USD zostanie wypłacone w chwili podpisania traktatu.
2. Pozostałe 500.000 USD zostanie przekazane do wspólnie uzgodnionego pośrednika na przechowanie a następnie wypłacone w ciągu 24 godzin po dopełnieniu warunków i zamknięciu wojny.
B. Stany Zjednoczone i siły Polski, Hiszpanii oraz TWO-ACT nie będą brały udziału w żadnych bezpośrednich walkach MPP(nie zabrania to jednak walki w niebezpośrednich bitwach mobilnym siłom wyżej wymienionych państw na całym świecie)
C. Polska i Hiszpania zgadzają się zwrócić kontrolę nad wszystkimi regionami rdzennymi Stanów Zjednoczonych oprócz następujących: Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, and Florida.
D. Polska zgadza się przekazać region Baja Stanom Zjednoczonym, chyba że sąsiedni region aluminium jest zwracany zgodnie z umową podpisaną przez obie strony z listy w II.C
E. Polska zgadza się nie walczyć przeciwko Stanom Zjednoczonym w powstaniach, aby przyspieszyć zwrot regionów.

III. Egzekwowanie
A. Jeśli warunki traktatu zostaną celowo naruszone przez Stany Zjednoczone, naród, zostanie ukarany jak Polska i Hiszpania uznają za stosowne.
B. Jeśli warunki traktatu zostaną celowo naruszone przez Hiszpanie, naród, zostanie ukarany jak Polska i Stany Zjednoczone uznają za stosowne.
C. Jeśli wszystkie warunki zostaną nieodwracalnie naruszone przez Polskę, Hiszpanię, czy Stany Zjednoczone, sytuacja będzie korygowana w sposób spokojny i cierpliwy, aby powrócić do warunków niniejszej umowy.
D. Jeśli Polska złamie warunki tego traktatu, Polska zwróci płatności opisaną w części II A.
E. Jeśli Stany Zjednoczone odmówią zapłaty kwoty przedstawionej w sekcji II, A traktat zostanie uznany ze nieważny a działania wojenne wznowione pomiędzy niżej podpisanymi stronami.

IV. Czas trwania i przedłużenie traktatu.
A. Traktat uważa się za obowiązujący przez 3 miesiące po jego podpisaniu.
B. Jeśli podpisane strony zdecydują się odnowić traktat po upłynięciu 3 miesięcy to mogą to zrobić.
1. Jeżeli umowa zostanie przedłużona, Stany Zjednoczone nie będą zobowiązane bądź zmuszone do zapłacenia kolejnego 1 mln USD.

V. Uczestnicy porozumienia.
1. Traktat ten został uzgodniony i zatwierdzony przez reprezentantów:

Podpisano:
Josh Frost, prezydent Stanów Zjednoczonych

Podpisano
Magic Hereos, prezydent Polski

Podpisano
Rolbap, prezydent Hiszpanii
Podpisano:
jamesw, Sekretarz Generalny TWODzisiaj prezydenci i kongresy 3 państw – Polski, Hiszpanii i USA podpisały powyższe porozumienie.

Parafowaliśmy ten traktat ze względu na kilka czynników. Po pierwsze sytuacja z wieloma regionami wbrew pozorom nie jest dobra dla naszego kraju. Owszem ładnie te 88-89 regionów wygląda, ale jest niepraktyczna i uciążliwa. Z posiadania Stanów Zjednoczonych Polski nie ma nic oprócz satysfakcji. Nawet kasowanie im kongresu nie da nam tyle zysku ile wynegocjowaliśmy, a wynegocjowaliśmy okrągłe 1.000.000 PLN. By narobić takich szkód dla USA potrzeba nam długoterminowej okupacji.

Do tego musielibyśmy skrupulatnie wypełniać listy wyborcze na kongresowe, by przypadek z tego miesiąca się nie zdarzył ponownie. Teraz znowu – wykluczyć tego nigdy nie można, lecz gdy rozrastamy się do niebotycznych rozmiarów szansa ta jest znacznie większa.

Podpisując ten pakt nie zostawiamy sojuszników samych sobie, ani też ich nie „sprzedajemy”, ponieważ po prostu są jego częścią z tym, że na innych warunkach.
My zyskujemy pieniądze, brak zagrożenia ze strony USA na trzy miesiące, a dodatkowo zatrzymamy część wschodniego wybrzeża kraju hamburgerów.

Hiszpania bonus do produkcji w postaci okupacji i również „nietykalność”.
Pozostałe kraje TWO zaś podpisują się pod zwykłym, trwającym 3 miesiące NAPem. W ramach upewnienia się, że ten, obustronny pakt będzie przestrzegany zostawiliśmy kilka regionów pod naszym panowaniem na wschodzie, o czym pisałem wyżej.

Jeżeli pakt zostanie złamany przez któreś z państw TWO (włącznie z Hiszpanią) nap PL-USA wciąż będzie trwał, tak więc nie tracimy tego, co wynegocjowaliśmy.

Kolejną zaletą tego paktu jest, iż USA samo musi sobie odbić to, co wynegocjowało, a zatem ponoszą dodatkowy koszt, lecz już teraz chcielibyśmy Was poinformować by w powstaniach w regionach uzgodnionych w traktacie NIE BIĆ PO STRONIE POLSKI.

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam,
Prophet009

 

Comments

Magic
Magic Day 2,157, 14:13

Signed o7. Pieniążki są już na ustalonych miejscach! 🙂

Alvaro  Cunhal
Alvaro Cunhal Day 2,157, 14:18

dont give money, i dont like usas but spain and poland scams you.

totMarius
totMarius Day 2,157, 14:48

A. If the terms of the treaty are deliberately broken by the United States, the nation shall be punished as Poland & Spain deems appropriate.

B. If the terms of the treaty are deliberately broken by Spain, the nation shall be punished as Poland & The United States deems appropriate.

C. If any terms are inadvertently broken by Poland, Spain, or the United States, the situation shall be rectified in a peaceful and patient manner, in order to return to the terms of this agreement


hahahahahaha

69mobilbalap26
69mobilbalap26 Day 2,158, 04:51

where is the "If the terms of the treaty are deliberately broken by Poland, the nation shall be punished as Spain & The United States deems appropriate." ??

Pedrosuna
Pedrosuna Day 2,158, 09:23

Fvck equality

bakerinho
bakerinho Day 2,159, 06:41

Poland cannot into being punished

Siverix
Siverix Day 2,159, 06:43

jeszcze mapa by się sprzydałajak będzie Polska wylgądać

Wahyumedox Second
Wahyumedox Second Day 2,157, 20:53

Numpang tenar 😃

check This one
http://www.erepublik.com/id/article/-iseng-mencoba-kembali-iseng-2329928/1/20

i need Vote and Sub
😃

KetjowPL
KetjowPL Day 2,158, 02:06

To które regiony i w jakiej kolejności będą oddawane? Dzisiaj widzę Colorado.
W PCA Komander ustawił główny rozkaz : Walcz dla kraju Polska w Colorado. Na feedzie: "Colorado oddajemy!"

kawa_89
kawa_89 Day 2,158, 09:50

Nie ustawił, tylko samo się ustawiło, bo poprzednia bitwa się skończyła.

KetjowPL Day 2,158, 10:38

Comment deleted

KetjowPL
KetjowPL Day 2,158, 10:42

Informacje o góry feeda PCA zamieszcza ta sama osoba która ustawia rozkazy? Napisane było "Colorado oddajemy", lecz rozkaz był ustawiony w druga stronę. Było to zaniedbanie.

PanBangladeszu
PanBangladeszu Day 2,158, 10:48

Pytanie do Prezydenta: Jak zostaną wykorzystane te pieniądze?

Magic
Magic Day 2,158, 11:47

Prosto na rezerwy - nie ma konkretnego celu 😉

Granat MW
Granat MW Day 2,157, 14:14

MOJ MOFA

Granat MW
Granat MW Day 2,157, 14:15

CP też 😃

Destriant
Destriant Day 2,157, 23:06

Prophet dołączył do PZL i zajebał amerykanom milion.
Granat dołączył do PZL i został MONem.
Khere dołączył do PZL i zrobił PTO.

Chyba nic więcej nie trzeba mówić:
http://www.erepublik.com/en/party/partia-zlych-ludzi-4543/1

Mizeroi
Mizeroi Day 2,157, 14:15

Czy WP już oddało cash?

mordlulec
mordlulec Day 2,157, 14:15

/me też chce trochę

Kuzynn
Kuzynn Day 2,158, 12:20

Spokojnie, ND wie lepeij co zrobić z tą kasą.

Piolun
Piolun Day 2,157, 14:15

ten tego 3ci?

Prophet009
Prophet009 Day 2,157, 14:15

JEZT MILJON

Magic
Magic Day 2,157, 14:16

Pierwszy milion! :3

El Reto
El Reto Day 2,157, 15:25

ŻÓłCI TYSIĄC!

jjjajo13
jjjajo13 Day 2,158, 22:17

Mistrzowie vabank!

Thortom
Thortom Day 2,158, 11:18

pierwszy "miljon" trza ukrasc XD

Rolbap
Rolbap Day 2,157, 14:17

HAIL SPOLAND!

Sztandar
Sztandar Day 2,157, 14:18

gratuluję odzyskania orga

nap jaki by nie był i tak lepszy od poprzedniego

pozdro Prophetałkęłę

Warmcan619
Warmcan619 Day 2,157, 14:19

o7

BruTaL619
BruTaL619 Day 2,157, 14:19

HAIL SPOLAND!

Sztandar
Sztandar Day 2,157, 14:20

asiobot stażysta również pozdro

szqlny v2
szqlny v2 Day 2,157, 14:20

Madżiku dawaj moje STO MILIONÓFFFFFF .....

chaque
chaque Day 2,157, 14:20

HAIL SPOLAND
HAIL TWO

Selim The 3rd
Selim The 3rd Day 2,157, 14:20

voted
Hail EDEN
FAll TWO
Fall CoT
HAIL EDEN
lalalalala

Norsk_gr
Norsk_gr Day 2,157, 14:20

HAIL SPOLAND o7

eazyjp
eazyjp Day 2,157, 14:21

jajaja finalmente hicieron el trato,

coolinbun
coolinbun Day 2,157, 14:22

hahahahhaa

till now, in this game I didn`t see better sex then this 🙂

Edelmann
Edelmann Day 2,157, 15:48

*than

Hale26
Hale26 Day 2,157, 14:22

Happily voted 😁

Mizeroi
Mizeroi Day 2,157, 14:22

co Wy na to, żeby z tej bańki wypłacić dywidendę? Akcjonariuszami byliby oczywiście PGB + PCA oraz wszyscy z obywatelstwem polskim, którzy posiadaliby strength powyżej 40k i dostali csa w ostatnim miesiącu

szqlny v2
szqlny v2 Day 2,157, 14:25

nieeee - zgadnij dlaczego : P

Mizeroi
Mizeroi Day 2,157, 14:29

try your best shot

mcmoox
mcmoox Day 2,157, 14:24

Smešno...

MCMOOX je bio ovde !!!

keep eastern seaboard, nicely done

Arrlo
Arrlo Day 2,157, 14:26

omg

The Black Rider
The Black Rider Day 2,157, 14:27

I sad ce da krene svadja u TWO savezu oko para..... tipa: "Necete me prevariti! Hocu svoj deo!"

eDarkSoul
eDarkSoul Day 2,157, 14:30

Why i dont see CoT's SG ?

b u c a
b u c a Day 2,157, 14:34

haha, really? 🙂

Antollos
Antollos Day 2,157, 14:30

omg x2

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.