[MoI] Waar is Iedereen? / Where is Everyone?

Day 1,695, 09:31 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Media en Recrui
[English Version Below]
In eRepublik zijn de mogelijkheden om met anderen te communiceren beperkt. Je kunt een pm (personal message) sturen, je kunt een bericht shouten dat je vrienden lezen en je kunt artikelen posten in je eigen krant. Je kunt daarnaast comments plaatsen bij de shouts en artikelen van anderen. Maar wie zijn die anderen? Waar zoeken ze elkaar dan op?


De Community van eNederland zit veel op IRC om met elkaar te communiceren. IRC staat voor Internet Relay Chat. Je komt op IRC via een IRC client. Er bestaan meerdere varianten, maar het makkelijkst om mee te beginnen is een IRC client op een webpagina.

Een voorbeeld is Mibbit. Ga naar http://chat.mibbit.com en vul onderstaande gegevens in:Aan te raden is om je ingame Nickname ook te gebruiken als Nick. Zo weet iedereen gelijk met wie ze van doen hebben. Daarnaast is het algemene kanaal voor de eNederlandse community #eUNL. Eventueel kan je door een komma te gebruiken, meerdere kanalen op geven.

De belangrijkste kanalen van de eNederlandse community:

Algemeen:
#eUNL - De eNederlandse Community

Coaching & Masterclasses:
#coachingNL - Het kanaal waar je uitleg kan krijgen op je vragen
#masterclassNL - Het kanaal waar met regelmaat Masterclass sessies worden gegeven, om je meer te leren van het spel

Politieke Partijen:
#DemNL - Democratisch Nederland
#TDP - The Dutch Progressives
#I&W - Iron & Wine
#Geuzen - Geuzen Partij Nederland
#DGP - Dutch Guilder Party
#dutchpatriotparty - Dutch Patriot Party

Leger:
#nl-army - Het kanaal voor het Leger van eNederland
#Alpha-NL - Het kanaal voor de Military unit Alpha Unit
#ICA-NL - Het kanaal voor de Military unit ICA-NL

Via Nickserv kan je ook je Nickname registreren. Dit doe je door de stappen te volgen via: http://www.goodchatting.com/howtoregnick.htmlDaarna kan je onder de auth optie in Mibbit je wachtwoord opgeven.

We hopen je snel te zien in onze community!
De Nederlandse Community is ook erg actief op een eigen forum. Op dit forum zit de organisatie en het contact tussen partijleden, congresleden en regeringsleden. Nederlandse burgers kunnen via het forum makkelijk in contact komen met andere leden uit de Community. Daarnaast kan je middels het forum ook aanspraak maken op verschillende subsidies en bonussen!

Ga naar http://www.enetherlands.nl

En klik op Register

Lees de voorwaarden door en maak je keuze

Vul je gegevens in en klik op submit


Je account is nu aangemaakt. Je moet alleen nog bevestigen, via een link die je per e-mail hebt toegestuurd gekregen.
Log na je bevestiging in en ga direct naar de volgende link, om je burgerschap aan te vragen! Kies 'eNL Burgers' via http://enetherlands.nl/ucp.php?i=167
Zodra je bent goedgekeurd kan via de volgende link je registratie bonus aanvragen. http://tinyurl.com/86ewjw3

We hopen je snel te zien in onze community!

In eRepublik there are not that many ways to communicate with people. You can send a pm (personal message), you can post a shout for your friends and you van publish articles in your own newspaper. Besides posting comments to the shouts and articles by others. But who are these others? Where do they hang out.


The Dutch Community hangs out much on IRC. IRC stands for Internet Relay Chat. You can connect to IRC through an IRC client. For that you have different options. This article only describes the easiest one to start with.
You can use Mibbit for that. Go to http://chat.mibbit.com and use the details below:We advise you to use your ingame Nickname, as Nick. So everyone knows who is online. The general channel for the Dutch community is #eUNL. You can use a , to enter multiple channels.

The most important channels of the Dutch community:

General:
#eUNL - The Dutch Community

Coaching & Masterclasses:
#coachingNL - You can get advise from a Coach here
#masterclassNL - In this channel, Masterclass sessions are organized. Join them to learn more of this game.

Political Parties:
#DemNL - Democratisch Nederland
#TDP - The Dutch Progressives
#I&W - Iron & Wine
#Geuzen - Geuzen Partij Nederland
#DGP - Dutch Guilder Party
#dutchpatriotparty - Dutch Patriot Party

Army:
#nl-army - The channel of the Dutch Army
#Alpha-NL - The channel of the Military Unit Alpha Unit
#ICA-NL - The channel of the Military Unit ICA-NL

Through Nickserv, you can register your Nickname. You can do this, through the steps on this page: http://www.goodchatting.com/howtoregnick.htmlAfter that you can use the auth option in Mibbit to enter your password.

We hope to see you soon in our community!
The Dutch Community is also very active on their own forum. On this forum, both organization and contact is offered for party members, congress members and members of the government. Also Dutch Citizens can use the forum to contact other people in the Community. You can use the forum too, to get different subsidies and bonusses!

Go to http://www.enetherlands.nl


Click Register


Read the terms and make your choice


Enter your information and click submit


Your account has been created. You only need to confirm, through a link in your e-mail.
After the confirmation, log in and go to the following link, to request citizenship. Choose 'eNL Burgers' via http://enetherlands.nl/ucp.php?i=167
After that has been approved, you can request your Forum Registration bonus here: http://tinyurl.com/86ewjw3

We hope to see you soon in our community!Please subscribe to the Government Newspapers