[MoFA] Training War Agreement between eUkraine & eSlovakia

Day 4,374, 14:44 Published in Ukraine Romania by Foreign Affairs of eUkraine


English Version

Starting from the day 4,374 of the New World the governments of Ukraine and Slovakia have reached an agreement about a training War between both countries subject to the following clauses:

Rules of the agreement

1. Training War will be held in Eastern Slovakia (еSlovakia) and Subcarpathia (eUkraine) regions. It is ping-pong TW.

2. Both sides lose direct battles unless the both sides agree to do the opposite.

3. In case еUkraine or еSlovakia accidentally win direct battle they should liberate the occupied province and lose next direct battle.

4. The duration of the proposed Training War will be one month from the date of signature and renewed automatically if neither one or the other country government disagrees.

Signatures

CP of Ukraine - Emerald Prince

MoFa of Ukraine - Axi0r.

CP of Slovakia - Pety

MoFa of Slovakia - Istencsaszar


Українська Версія

Починаючи з дня 4,374 Нового Світу уряди України та Словакії досягли домовленості про тренувальну війну між обома країнами з урахуванням наступних положень.

Умови договору

1. TW буде відбуватися на регіонах : Eastern Slovakia (еСловакія) та Subcrapathia (еУкраїна) . Це пінг-понг TW.

2. Обидві сторони програють прямі атаки(за виключеннями погодженими з обох сторін).

3. У випадку якщо еУкраїна або еСловакія випадково захопила регіон, вони мусять визволити захоплений регіон і програти наступну пряму.

4. Тривалість запропонованої тренувальної війни буде один місяць з дати підписання і автоматично поновлюється, якщо ні одна, ні інша держава не відмовиться.

Підписи

Президент України - Emerald Prince

Міністр закордонних справ України - Axi0r.

Президент Словакії - Pety

Міністр закордонних справ Словакії - Istencsaszar