Ambient on/off

Join the new world

 

[MoFa-PL] Portugalskie konwersacje [PL/EN]

Day 2,095, 05:12 Published in Poland Poland by Minister Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ePL:
(MSZ) Sztandar
(vMSZ) MagicHereos
(vMSZ) Sir Marvin


Witam w pierwszej, sierpniowo-wakacyjnej odsłonie Informatora MSZ - dzisiaj luźna i sympatyczna pogawędka z forpocztą Europy, czyli słoneczną Portugalią. W kolejnym artykule odniesiemy się do spraw nieco bardziej zasadniczych oraz wyjaśnimy, dlaczego pomysły takie jak Imperium czy NAPy podyktowane jedynie chęcią zysku są niezbyt dobrym przepisem na skuteczną, długofalową dyplomację. Przy okazji zachęcam do votado portugalskiego odpowiednika artykułu, dostępnego o - tutaj.


<Manel-Hortalica> Na początku chciałbym dowiedzieć się nieco więcej o Tobie w grze. Widzę w Twoim profilu, że jesteś byłym CP, aktywnym żołnierzem ...ale kim jest Sztandar? Dlaczego/Jak zostałeś polskim Mofa w tej kadencji?

<Sztandar> Jestem jednym z członów starej gwardii, który dołączył wskutek jednego z naszych baby boomów. Kiedyś byłem obywatelem tak jak Ty, ale potem dostałem tankiem w kolano. Co do mojego urzędu - jak zawsze miało to miejsce w moim przypadku, tak i teraz kandydat na prezydenta zaoferował stanowisko w swoim rządzie, a ja przyjąłem tę propozycję(jestem również msz w gabinecie zdobywacy drugiego miejsca 😛). Więcej: http://wiki.erepublik.com/index.php/Sztandarowy


<Manel-Hortalica> Polska na spokojnie kontroluje Europę i Amerykę z kompletem surowców. Doświadczyliście wojen, ale walczyliście dzielnie i wygraliście większość z nich. Jaki jest skrywany sekret konstrukcji motoru napędowego TWO?

<Sztandar> Nie sądzę, abyśmy posiadali tajną formułę dominacji, a nawet jeśli tak jest, z oczywistych względów nie bylibyśmy skłonni się nią podzielić.


<Manel-Hortalica> Niedawno Polska pełniła rolę mediatora Traktatu Iberyjskiego, paktu o nieagresję podpisanego przez Portugalię i Hiszpanię. Co myślisz o tym NAPie? Czy był on przydatny dla obu krajów? Czy uważasz, że stanowił ważny krok w kierunku nowej przyjaźni?

<Sztandar> Każdy nap stwarza szansę na nowy początek, ale jeszcze bardziej istotnym jest, aby zabezpieczyć go prawidłowym traktatem. Z tego, co pamiętam, pakt, o którym wspomniałeś, cierpiał na właśnie ze względu na brak ów.


<Manel-Hortalica> przykro mi, ale nie ogarnąłem co masz na myśli mówiąc o "zabezpieczeniu traktatu."
<Manel-Hortalica> można wyjaśnić tę kwestię trochę lepiej dla naszych czytelników?

<Sztandar> To znaczy, że istnieją pewne kontrowersje dotyczące poszczególnych linii traktatu, wobec których zaistniało pełne spektrum interpretacji. To spowodowało pewne zamieszanie, w którym obie strony miały zasadniczo rację, czyniąc sytuację trudną lub wręcz niemożliwą do rozwiązania w prawidłowy sposób.


<Manel-Hortalica> Powszechnie znany w społeczności międzynarodowej jest fakt, że Hiszpania i Polska to bliscy sojusznicy i przyjaciele. Czy wierzysz, że "braterstwo Spolandu" może ucierpieć z powodu niektórych hiszpańskich działań wymierzonych przeciw TWO?

<Sztandar> Owszem, jesteśmy przyjaciółmi Hiszpanii i tak powinno już zostać, ale jesteśmy także lojalni wobec naszych sojuszników z TWO. I nie zamierzam nawet wyobrażać sobie możliwości wyboru pomiędzy jedną, a drugą stroną...sądzę, że nasi bracia powinni wytłumaczyć swoje geopolityczne położenie przed sojuszem, tak abyśmy mogli wyznaczyć poszczególne wytyczne i zasady postępowania by zachować sprawność oraz ciągłość funkcjonowania, ale to już zależy tak naprawdę od dobrej woli i umiejętności współpracy.


<Manel-Hortalica> Czy potrafisz wyobrazić sobie, że w krótkim czasie będziemy mogli zobaczyć Portugalię i Polskę razem w jednym sojuszu?

<Sztandar> Polska nie powinna mieć żadnego problemu z Portugalią, także owszem - potrafię.
<Sztandar> Zanim skończymy, chciałbym gorąco pozdrowić mojego ukochanego kociaka i miss ePL crazyxmary, która sprawia, że ta badziewna gra nadal warta jest uwagi!
<Manel-Hortalica> To begin, I'd like to know a little more about you ingame. I can see in your profile that you are a former CP, an active fighter... But who is Sztandar? Why/How did you become the Polish MoFA for this term?

<Sztandar> I'm one of the oldfags who joined the game due to one of our baby booms. I used to be a citizen like you, but then I took a tank in the knee. As for my office, it happened as it always does in my case - cp candidate had offered a position in his government and I agreed(I'm MoFA in 2nd place holder's cabinet as well 😛). Also, http://wiki.erepublik.com/index.php/Sztandarowy


<Manel-Hortalica> Poland rests quietly in Europe and America with 100% resources. You've been experiencing some wars, but fought bravely and won most of them. What's the secret under the hard shell of a TWO powerhouse?

<Sztandar> I don't think we own a secret formula for domination, but if we did, we wouldn't share it with anyone, most obiously.


<Manel-Hortalica> Recently, Poland acted as the mediator of the Iberian Treaty, a NAP signed by Portugal and Spain. What to you think about that NAP? Was it usefull for both countries? Do you think it meant an important step towards a new friendship?
<Sztandar> Every nap creates a chance for a new beginning, but it's even more important to secure it with proper treaty. Afair, the pact you've mentioned suffered from the l
ack of it.

<Manel-Hortalica> sorry, but i didn't undestand what you mean with "secure it with proper treaty."
<Manel-Hortalica> can you explain a little better to our readers please?

<Sztandar> I mean that there were some controversies regarding particular lines of the treaty as they were open for various interpretation. That caused some confusion where both sides were actually right, making the situation hard or even impossible to resolve in the manner it should be.


<Manel-Hortalica> It's widely known in the International Community that Spain and Poland are great allies and friends. Do you believe that the "Spoland Brotherhood" might get hurt because of some of the Spanish actions against the TWO alliance?

<Sztandar> about that yes, we're friends with Spain and it shall stay this way, but we're also loyal to our TWO allies. I won't even begin to picture a possiblity of choosing one over another...I think our bros should explain their geopolitical situation to the alliance so we could establish a set of rules and guidelines to keep everything working, but that really depends on the ability and will to cooperate.


<Manel-Hortalica> Do you believe that in the short run we'll be able to see both Portugal and Poland togheter under the same alliance?

<Sztandar> Poland should have absolutely no problems regarding Portugal, so yes, I do.
<Sztandar> Before we end, I would also like to send warm greetings to my beloved kitten and miss of ePL crazyxmary, a person that makes this horrible game acutally worth playing!

 

Comments

Minister Spraw Zagranicznych
Minister Spraw Zagranicznych Day 2,095, 05:13

votado

Sztandar
Sztandar Day 2,095, 05:13

votado

NKFV
NKFV Day 2,095, 05:16

Freedom for eNL!

MarioNx
MarioNx Day 2,095, 05:16

V

staruszek
staruszek Day 2,095, 05:18

a gdzie szafa?

Zordacz
Zordacz Day 2,095, 05:19

Jak smakuje żółty śnieg?

Mistrz Arkadiusz
Mistrz Arkadiusz Day 2,095, 05:21

nie dałoby rady jakoś pociąć tych logów, aby ładniej było? 😕

Esperal
Esperal Day 2,095, 23:57

popieram Pana Arkadiusza!

MisziPL
MisziPL Day 2,095, 05:23

W końcu jakiś art MSZ 😉

Sztandar
Sztandar Day 2,095, 10:04

foch, dymisja

Aga aka Zoska
Aga aka Zoska Day 2,095, 15:45

art MSZ o samym ministrze- mistrzostwo.....

Czekam na wywiady ze stażystami- przynajmniej coś ciekawego by było.

Mixliarder
Mixliarder Day 2,095, 23:52

no też się zdziwiłem że org msz robi wywiady z samym sobą xd

Mixliarder
Mixliarder Day 2,097, 01:03

no jakiś jest, szkoda, że zgodnie wszyscy twierdzą że wujowy jak wuj 😒.

Murti Bing
Murti Bing Day 2,095, 05:24

nuda, dajcie jakieś ciekawe informacje 😉

Kherehabath
Kherehabath Day 2,095, 05:57

zakop

apprehension
apprehension Day 2,095, 06:12

Ziew.

melga
melga Day 2,095, 06:15

Votadíssimo!

Arbooz
Arbooz Day 2,095, 08:22

jest "ów" => jest vote

DonaldMcKwacz
DonaldMcKwacz Day 2,095, 09:57

Sztandar propaganda

crazyxmary
crazyxmary Day 2,095, 10:21

Jest Sztandar, jest vote :3

Sarrena
Sarrena Day 2,095, 11:05

Phi, wywiad o niczym z samym sobą w rządowej gazetce.

Manel Hortalica
Manel Hortalica Day 2,095, 11:40

Thanks again for the interview mate!

Nuno Correia
Nuno Correia Day 2,095, 12:30

Portugalskie? me Gustaskie!!!

leporis
leporis Day 2,095, 13:24

Ale syf....

Aga aka Zoska
Aga aka Zoska Day 2,095, 15:43

Autofapanie... Jeżu kolczasty, z samouwielbieniem do gazetek rządowych to już przesada....

Piolun
Piolun Day 2,095, 19:41

Nie jesteś w żoncie to zazdrosny phi!

brejniak
brejniak Day 2,095, 16:44

jakiż on wspaniały, dyplomatyczny, inteligiętny, mondry i jeszcze tak wielu go wielbi, bo on taki wspaniały, dyplomatyczny, inteligiętny, mondry...

MatiMat8
MatiMat8 Day 2,095, 23:37

Podpierdzielili mi BH = nie lubię Portugalczyków.

Totagawahus
Totagawahus Day 2,095, 23:50

votado

hesar
hesar Day 2,096, 00:04

reklama Sztandara w Informatorze MSZ ? 😮:O:O
gorzej niż w RL

down vote

apprehension
apprehension Day 2,096, 00:41

Wiesz przynajmniej nie troluje na żałosnym poziomie pod artami innych. Tyle dobrego.

bartek70
bartek70 Day 2,096, 00:35

nie chce mi sie czytac

sciana g0wNa

Strahinjic Banovan
Strahinjic Banovan Day 2,096, 00:53

What about returning regions in France to Serbia?

PS
Just put Prophet out of gvt, and there is a chance to save SRB-POL MPP.

Mixliarder
Mixliarder Day 2,096, 01:20

hail Prophet! : ).

WskoczNaBykaBejbe
WskoczNaBykaBejbe Day 2,096, 02:10

Sztandar = narcyz ?
zmień nick panocku bo zaczynasz wpadać w samouwielbienie ...

wojtek_bez_portek
wojtek_bez_portek Day 2,096, 05:19

co to za gówno?

Helldarr
Helldarr Day 2,096, 06:46

err? Autoreklama? 😮

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.