Ambient on/off

Join the new world

 

[MoFA-PL] Pakt o Nieagresji UA-HUN [PL/EN]

Day 2,131, 11:11 Published in Poland Poland by Minister Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ePL:
(MSZ) Esperal
(vMSZ) DarkNem0
(Komisarz) Mininuns


Serdecznie witamy!

W dzisiejszym artykule chcieliśmy przedstawić założenia paktu o nieagresji pomiędzy eUkrainą i eWęgrami, którego ePolska jest sygnatariuszem. Należy nadmienić, że pakt ten został podpisany m.in. dzięki polskiej mediacji.

eUkraińsko-eWęgierski Pakt o Nieagresji


Podpisując tę umowę, ogłaszamy zmianę relacji pomiędzy eUkrainą i eWęgrami.

Główne założenia

eUkraina i eWęgry zakończą obecnie trwającą wojnę i powrócą do współpracy poprzez kroki opisane w poniższej umowie.

1. eUkraina i eWęgry podpisują Pakt o Nieagresji, na podstawie którego regiony korytarza od regionu Subcarpathia do regionu Taurida (Subcarpathia, Bukovina, Podolia, Bassarabia, Taurida) pozostaną pod kontrolą eWęgier. eUkraina będzie w posiadaniu regionów Polisia, Dnipro, Siveria, Sloboda, Donbas Zaporozhia, Galicia and Volhynia. Jakiekolwiek akty agresji będą powstrzymywane przez obie strony porozumienia(NE, RW, itd.) oprócz przypadków opisanych poniżej w umowie. Obecnie trwająca wojna zostanie przekształcona w TW, w celu wypełnienia założeń traktatu i przekazania regionów zgodnie z tym co zostało przedstawione powyżej.

2. eUkraina nie będzie wspierać powstań przeciwko eWęgrom w utworzonym w ten sposób korytarzu, jednakże będzie wspierać powstania w regionach, które należą do eUkrainy na podstawie tej umowy.

3. W przypadku wygrania niechcianego powstania, Ukraina zobowiązuje się do walki po stronie Węgier w walkach na rdzennych regionach Ukrainy. Jeżeli Węgry stracą należny im region, Ukraina wystawi na Węgry NE, po czym odda Węgrom ich region.
Powstrzymanie niechcianych powstań, powinno być głównym priorytetem obu stron porozumienia.

3.1 Sposób oddawania regionów może zostać zmieniony, za porozumieniem stron. Np. poprzez pomoc kraju trzeciego w oddawaniu regionu. Zmiany te powinny zostać wprowadzone poprzez poprawkę do tej umowy.

4. eWęgry nie będą blokowały aplikacji eUkrainy do TWO/ACT.

5. Umowa stanie się wiążąca w momencie, gdy zostanie opublikowana oraz zostanie podpisana przez prezydentów krajów-stron, SG TWO, oraz oficjalnych przedstawicieli eSerbii i ePolski.

6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej poprawiania oraz anulowania.

Warunki specjalne

1. W przypadku wojny ze wspólnym wrogiem, państwa-strony porozumienia powinny prowadzić wspólne skoordynowane działania, wspólnie decydować o krokach i działać zgodnie z ustaleniami.

2. Scenariusz postępowania w sprawie niechcianych powstań, powinien zostać ustalony przez państwa-strony porozumienia oraz HQ TWO, na dzień po podpisaniu Paktu o Nieagresji. Zachowania obu stron, będą rozpatrywane oddzielnie.

3. Kanał do koordynacji działań tworzyć będą: CP obu krajów, MoFA obu krajów, MoD obu krajów oraz ich zastępcy wyznaczeni na czas nieobecności.

4. Poprawki do umowy mogą zostać wprowadzone, jedynie za zgodą wszystkich stron zobowiązanych umową.

5. Gwarantem umowy są HQ TWO, ePolska i eSerbia.

6. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane poprzez mediację z HQ TWO, ePolską i eSerbią, a państwa-strony porozumienia są zobowiązane do wypełnienia decyzji mediatorów.

7. Jeżeli któraś ze stron złamie PoN i zostanie to potwierdzone przez HQ TWO, ePolskę i eSerbię, strona ta będzie zobowiązana do pokrycia kosztu nowego MPP, jako cenę za złamanie PoN.


Serdecznie pozdrawiamy!
Członkowie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Greetings!

In today's article we want to introduce you the basis of the eUkraine and eHungary NAP.

eUkrainian - eHungarian non-agression agreement

By signing this agreement we hereby announce change of relationship between eUkraine and eHungary.

General conditions

eUkraine and eHungary will end ongoing war and renew cooperation by steps stated in this agreement below.

1. eUkraine and eHungary are signing non-agression agreement, by which Subcarpathia to Taurida corridor (Subcarpathia, Bukovina, Podolia, Bassarabia, Taurida) will remain under Hungarian control. eUkraine will hold Polisia, Dnipro, Siveria, Sloboda, Donbas Zaporozhia, Galicia and Volhynia. Any agression actions will be stopped by both sides (NE, RW, etc) except cases described in this agreement below. Ongoing war will be transformed into TW and used to settle all terms and return regions to each side as defined above.

2. eUkraine will not support any other unwanted RWs against Hungary(resistance war) in bridge ukrainian regions except those agreed on between eHungaria and eUkraine.

3. In case of a winning unwanted RW, eUkraine will fight on eHungarian side in core Ukrainian regions. If these RW-s succeed eUkraine will NE eHungary and give the non-agreed regions back. Both eHungary and eUkraine are obliged to have such unwanted RW on top priority to stop it

3.1. The method of returning regions can be changed by agreement of both countries. For example - with help of third country. This shall be made by an amendment to this agreement.

4. eHungary will not block eUkrainian application to join TWO/ACT alliance.

5. This agreement will be fully valid after publication and when both CP-s, TWO SG and official representatives of ePoland and eSerbia have signed the agreement.

6. This agreement is permanent with a possibility to discuss any amendment or cancellation.

Special conditions

1. In case of a war with a common enemy, eHungary and eUkraine shall coordinate against it. The measures taken should be discussed each time, and then act according to it.

2. Coordination scenario against unwanted RW-s should be discussed by eUkraine, eHungary and TWO HQ during the day after signing the NAP. Action taken by both sides will be discussed in each case separately.

3. Coordination chat will be created with: CP of both countries, MoFA of both countries, MoD of both countries and their deputies they will assign to substitute them.

4. Any amendments can be made only by agreement of all parties involved.

5. This agreement will be guaranteed by TWO HQ, ePoland and eSerbia.

6. All disputes should be solved with TWO HQ, ePoland and eSerbia moderation and both countries are obliged to act on a decision taken.

7. Side which will break the NAP and it will be confirmed by TWO HQ, ePoland and eSerbia will be obliged to cover all costs of renewing MPPs as a fee for braking the NAP.

Best regards
The MoFA Team
 

Comments

DarkNem0
DarkNem0 Day 2,131, 11:19

Hail MSZ 😉

Mistrz Arkadiusz
Mistrz Arkadiusz Day 2,131, 11:20

no kto by się spodziewał...

TheMrKroneK
TheMrKroneK Day 2,131, 11:23

V

Pazelya
Pazelya Day 2,131, 11:36

yes we did it

hail friends o/

Miru TM
Miru TM Day 2,131, 11:38

jem zupę ;P

Esperal
Esperal Day 2,131, 12:55

krzysiu

Gregoric
Gregoric Day 2,132, 02:07

to smacznego

Surmulus
Surmulus Day 2,133, 01:10

ciesze się

Sarandir
Sarandir Day 2,131, 12:19

Podpisywałbym.

Sarandir
Sarandir Day 2,131, 12:19

Lubię NAP-y.

Sir Hapka
Sir Hapka Day 2,131, 12:36

v

KapiRadom
KapiRadom Day 2,131, 14:22

vote o/

Minino.
Minino. Day 2,131, 15:34

Miau \o/

MarioNx
MarioNx Day 2,132, 01:22

V

vyku
vyku Day 2,132, 02:13

należyty im region... należny?

Raima
Raima Day 2,132, 09:09

GOOD

JarkesH
JarkesH Day 2,132, 14:47

Przyjaciele potrzebna pomoc dla sojusznika http://www.erepublik.com/en/military/battlefield/44674
Free NZL o/

Sever Vetrovnik
Sever Vetrovnik Day 2,133, 03:01

o7

Monkey D. Roger
Monkey D. Roger Day 2,133, 07:56

finally o/

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.