[MoFa Montenegro] Farewell TWO & ACT! 0/

Day 2,246, 10:06 Published in Montenegro Montenegro by Min. Spoljnih Poslova CG


Poštovani,

današnje saopštenje Ministarstva spoljnih poslova ima za svrhu da saopšti i dublje pojasni razloge zbog čega je došlo do, u naslovu navedenog, razilaska saradnje Crne Gore i saveza TWO. Zvučaće pomalo sumanuto da mala i ne preterano jaka zemlja izlazi iz saveza koji je trenutno jedini postojeći u svetu i suvereno vlada i održava dominaciju na skoro svim svetskim ratištima, ali razlozi ovakve naše odluke ne mogu se opisati u par reči. No krenimo redom…Pre par dana, dogodilo se, nazovimo to tako, „incidentno” objavljivanje spornog članka našeg Ministra Spoljnih Poslova, Bogohulje, sa naslovom „Odnosi u TWO i sta poslije”. Ovo delo objavljeno je nakon njegovog napuštanja Crne Gore, a ujedno i stranke i kongresa naše zemlje, sa njegovih privatnih novina i svakako, kao takvo, ne može oslikavati zvaničnu volju Crne Gore povodom, zaista, krizne situacije u Savezu i odnosa na relaciji našeg najvećeg saveznika, Srbije, i Poljske. Pa ipak, ono je izazvalo dosta reakcija, što kod čitalaca u Srbiji gde je objavljen, što u inostranstvu i na samom Savezu. Reakcija je, blago rečeno, bila više nego preuranjena, i rukovodstvo Saveza umesto da sačeka članove Vlade Crne Gore i sa njima razložno porazgovara o najefikasnijem rešenju nastalog problema, na silu, banovanjem, udaljava sa Saveza našeg Ministra, bez prethodnog obaveštenja bilo koga od članova Vlade ili pak samog Predsednika naše zemlje.Nakon što su se predsednik, theKralj i premijer, Petar Popara Crni, pojavili na kanalu, tražeći razloge za ovu preuranjenu reakciju rukovodstva Saveza, predstavnici Crne Gore dočekani su pre svega uvredama, potom s podrugljivanjem, da bi dalja konverzacija eskalirala u otvorenu svađu kada je, rukovodstvo Saveza, ponovo, očigledno u nedostatku argumenata, sa oficijelnog kanala banovalo i premijera Crnog. On je ubrzo potom odbanovan na reakciju Srpskog MoFA tima, ali je pregovore, zarad smirivanja tenzija, preuzeo lično na sebe predsednik theKralj, no ipak, ispostaviće se, uzalud, jer je rukovodstvo uporno iz dana u dan odgovornost za sklanjanja zabrane Bogohulji prebacivala sa jednog na drugog, dok na kraju, Crna Gora nije odlučila da povuče svoje predstavnike sa kanala Saveza.

Ova odluka ne može se samo pripisati sukobu sa trenutnim rukovodstvom Saveza. Ma koliko rukovodstvo pokušava da na sve moguće načine uguši širenje realne slike o situaciji u Savezu, svima je jasno da ideja sa kojom je on nastao polako bledi. Svakodnevne akcija koje Savez sprovodi svele su se na prepucavanje rukovodećih zemalja kako bi se izborila što bolja pozicija za momenat kada će do raspada Saveza konačno doći. A taj momenat se itekako bliži...

Crna Gora je svesna da je ovaj potez, ne samo ministra, već uopšteno, državljanina Crne Gore, bio pomalo nezreo, i da dolazi u momentu kada naš, sada već bivši Savez, jeste u krizi, ali način na koji je rukovodstvo reagovalo, je više nego arogantan, nefer i bespotreban. Crna Gora nikada nije, niti će, trpeti bilo čije pritiske i mešanje u njene unutrašnje stvari. Smatramo da način na koji će Bogohulja biti ukoren stvar samo Crne Gore, njenog naroda i njenog predsednika, a ne stvar ucene rukovodstva Saveza i samozvanih lidera istog. Za godinu dana, koliko je ovaj MoFa tim bez prestanka deo spoljne politike Crne Gore , ovakav slučaj nije zabeležen ni kada su mnogo strašnije povrede Statuta saveza bile očigledne, ali izgleda da Crna Gora nema jednak i fer tretman kao neke druge zemlje članice, a u takvom Savezu, ma koliko on moćan bio, Crnoj Gori nije mesto.

Ovo pak ne znači da će Crna Gora početi da deluje protivno saveza čiji je član bila, i da će tek tako zaboraviti godinama sticana prijateljstva koja prevazilaze okvire obične igre. Drago nam je da će Crna Gora i dalje biti u prilici da uzvrati pomoć Srbiji, Venecueli, Belorusiji, Madjarskoj, Grckoj, Tajlandu, Sloveniji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji, ali i Rumuniji , Argentini i Kolumbiji sa kojima smo do sada imali sjajne odnose iako nisu bile članice Saveza, a verujemo da će se sada te veze još više unaprediti.

Narodu Crne Gore želimo da poručimo da nismo sami, i da smo, i pored sve manje onih pravih vrednosti u igri, Crna Gora ostaje svoja, ostaje ono što jeste, a to je časna i neukrotiva, pa makar za to cena bila i prevelika…Nek je vječna Crna Gora 0/

U ime kompletne Vlade Crne Gore,
Premijer,

Petar Popara Crni
English version


Dear foreign readers,

Today’s article of Ministry of Foreign Affairs is written with the purpose of providing information and giving further explanation as of why, as stated in the title, has Montenegro split with TWO alliance. It doesn’t happen often that an small and militarily not very strong country leaves the only alliance in the game, which rules and maintains dominance almost everywhere in the world, however the reasons for this act cannot be expressed in a few words. So, let’s start…

A few days ago, our Minister of Foreign Affairs, Bogohulje, published a controversial article „Relations in TWO and what after that...”, that, let’s call it that way, caused an “incident”. This article was published after he left Montenegro and at the same time, party and congress of our country, from his own newspaper and as such can not represent official view of Montenegro regarding crisis the alliance is indeed facing with regards the relation of our greatest ally, Serbia, and Poland. Still, it caused a lot of reactions, not only among readers in Serbia, but among foreigners and the alliance itself. The reaction was, to say the least, more than premature, and instead of consulting Montenegrin Government members and talk with them about the best solution for the problem, the alliance HQ decided to do it by force: they banned our Minister from the channel, without letting know any Government members or President himself.

After the President, TheKralj and Prime Minister Petar Popara Crni showed up on the channel, asking for reasons for this premature reaction of alliance HQ, Montenegro representatives were welcomed with insults and mocking, so the further talks escalated in an open argument. At that point the alliance HQ, obviously missing the arguments, banned Prime Minister Crni as well. He was soon unbanned, after Serbian MoFA team interferred, but, in order to calm things down, our President – TheKralj, continued the talks. It appears that it was all for nothing, since HQ for days shifted the responsibility to take the ban off from one of its members to another, until finally, Montenegro decided to withdraw its representatives from the alliance channel.

This decision wasn’t made just because of the clash with the current TWO HQ. No matter how hard the HQ tries to stop the real image of the alliance situation from spreading, it’s clear that the idea it was based on is slowly fading. Everyday actions the alliance is making are down to leading countries arguments in order to get the best position available for the moment when the alliance finally breaks down. And that moment is very near…

Montenegro is aware that this act of not only its Minister, but in general of citizens of Montenegro has been probably emotional and premature and that it comes in a moment when our, now already former alliance, is at crisis, but the way the HQ reacted was more than arrogant, unfair and unneeded. Montenegro never did, nor it ever will, be forced into making decisions and let someone interfere with its internal policy. We think that decision and the way Bogohulja will be punished belongs to the government of Montenegro, its people and its President alone, and not something the alliance HQ and its so-called leaders will blackmail us for. Within a year, for how long our representatives have been constantly of the alliance channel, such a case has never occurred before, even when greater violations of the charter were obvious, but it seems that Montenegro isn’t treated equally as some other members, and in such an alliance, no matter how strong it is, Montenegro doesn’t belong.

This doesn’t mean that Montenegro will start to act against the alliance whose member it was, and that it will forget about friendships we made throughout the past year, even beyond the boundaries of the game. We’re glad that Montenegro will still be able to help back Serbia, Venezuela, Belarus, Hungary, Thailand, Slovenia, New Zealand, United Kingdom, including Romania, Argentina and Colombia as well, countries we’ve had great relations with so far, even though they weren’t members of the alliance, and we believe now these bonds will become even stronger.

To the people of Montenegro, I want to say that we are not alone, and that, although there are less and less true values in the game, Montenegro stays its own, stays what it is, honorable and untamed, even if the price is too high…Long Live Eternal Montenegro!

On behalf of Government of Montenegro,