[MOFA] LIMA'S TREATY / ДОГОВОР ОТ ЛИМА

Day 3,128, 09:06 Published in Bulgaria Bulgaria by Ministry of Foreign Affairs BG


English version

With current article the governments of Bulgaria, Peru and Macedonia are making the following agreement:

Darling peruvians, allies, friends and others. After the disorder created by resource wars, we are putting order to our TW we are living nowadays:

a) Macedonia will play the TW in Mid Andes, Great andes and sometimes Low Andes.

Bulgaria wil play TW in North Low Amazon and Southern Low Amazon and sometimes Chimor.

c) Direct battles Peru must loose. RW Peru must win.

d) Lima wont be touched, at least in an extraordinary option but this should be discused with Peru first.

e) Macedonia and Bulgaria wont use peruvian plataform to attack others countries in America.
f)Taxes will be payed to Peru each weekend.


Българска версия

С настоящата статия правителствата на България, Перу и Македония сключват следният договор:

а) Македония ще провежда ТВ с Перу в следните региони: Средни Анди, Горни Анди и понякога, в случай на нужда в Дoлни Анди.

б) България ще провежда ТВ с Перу в следните региони: Северна долна Амазония, Северна горна Амазония, в случай на нужда в Чимор

в) Перу губи директните битки и печели въстанията

г) Регионът Лима няма да бъде нападан от никого, освен ако това не е крайно наложително, за да не се затвори дадено ТВ. Преди такава атака, това трябва да бъде обсъдено с правителството на Перу!

д) Македония и България няма да използват перуанските региони като плацдарм за атаки по други държави в Южна Америка

е) Всяка седмица парите от данъците събирани от перунските региони ще бъдат изплащани на правителството на Перу.
Macedonian article

Peruanian article[url][/url]