Ambient on/off

Join the new world

 

[MoC] Why ONLY fight for your Daily Order?

Day 2,034, 14:29 Published in Netherlands Netherlands by SO_HelpdeskNL

REPOST - MUST READ FOR NEW PLAYERS!! - PICK UP THE BANKNOTE! - ENGLISH VERSION BELOWNieuw in het spel en grote ambities? Lees de artikelen met praktische do’s en don’ts die het Ministerie van Coaching uitbrengt over alle onderwerpen die nieuwe spelers aandragen. We willen deze termijn om de dag een artikel publiceren met een overzicht van andere artikelen, zodat je altijd een oud artikel kunt terugvinden!De vraag van vandaag: waarom moet je zo vaak mogelijk je Daily Order halen?

De commander van je Militaire Unit zorgt ervoor dat je een Daily Order krijgt. Na 25 kills in deze battle, krijg je een energy bar en een bazooka. In het begin is het nog niet zo simpel om elke dag die 25 kills te maken, maar wil je snel vooruit in het spel, dan zijn die energy bar en bazooka zelfs de moeite om een dag vechten over te slaan! De energy bar geeft je 10 gratis food fights (geen voedsel nodig!), en de bazooka levert je 3 one-hit kills op van 10.000 damage elk!Rankpoints
Van elke hit krijg je 10% van de influence die je doet aan rankpoints. Rankpoints laten je stijgen in rank, met elke rank krijg je 5% meer influence bij elke hit. Kijk naar de influence die je doet met gewone wapens (te berekenen met deze handige rekentool) en dan nog eens naar die ene bazooka: 3 x 10.000 influence levert je 3.000 rankpoints op (!) Duidelijk verschilletje, toch?

Battle hero medailles!
Omdat je influence in het begin laag is, zul je met gewone wapens niet snel de hoogste score halen in jouw divisie. Daarvoor moet je bazooka’s en energy bars opsparen. Met een partijtje bazooka’s kun je wel een paar 100.000 influence ineens doen en verdien je niet alleen zo’n glimmende Battle Hero medaille maar ook 2 of 3 goud (div 1 of 2).

Level/divisie (experience points of XP)
Elke hit levert je 1 xp op, ongeacht met welk wapen je vecht. (Een bazookahit levert je dus 1.000 RP op, en maar 1 XP) Door experience points (die je ook krijgt door werken en trainen) ga je in level omhoog. Na 5.000 xp of level 25 verlaat je divisie 1. Het is in je voordeel om langer in de lage divisies te blijven, waar onder meer ook het behalen van een Battle Hero medaille makkelijker is.Nog een paar do's en don'ts die je kunnen helpen zo vaak mogelijk je DO te halen:

1. Vecht niet meer dan 25 kills en als je geen wapens of voedsel meer hebt om je DO te halen, spaar ze liever voor de volgende dag.

2.Geen energy? Vergeet niet dat je tot de volgende dag 9:00 de tijd hebt om nog wat extra kills te doen!

3. Check het IRC channel #nl-army of je ingame MU shout of er wordt gesupplied voor de DO battle (gratis Q7 wapens)

4. Als je voedsel kunt betalen, werk dan niet in je eigen fabrieken (2 xp per fabriek) - toch weer 4 extra hits!

5. Red je het wel met een bazooka? Je verliest er één, maar krijgt er één terug. Plus rank points en een energy bar.

6.Vecht alleen met hoge Q wapens, omdat je daarmee minder hits nodig hebt. Verkoop je lage Q wapens dus!Eerdere vragen die we hebben beantwoord:

>> Waarom vechten voor je Daily Order?
>> Waarom vechten met hoge Q wapens?
>> Hoe verhuiskosten te besparen?
>> Waarom moet je je goud in trainen investeren?
>> Hoe kun je geld verdienen op de Monetaire Markt?
>> Waarom kun je je voedsel beter kopen?
>> Wanneer je bazooka’s in te zetten?
>> Hoe en waarom moet je werken in een commune?
>> Hoe tactisch te vechten voor maximaal effect
>> Waarom zou je bij een politieke partij gaan?
>> Hoe kan je politieke carriere eruitzien?
>> Wat doet onze regering?DO NOT FORGET TO PICK UP THIS BANKNOTE >> - ALSO READ THIS ARTICLE!Het Ministerie van Coaching is er om jou als nieuwe speler snel vooruit helpen in het spel en je de game mechanics beter te leren begrijpen. Heb je vragen? Een aantal nuttige tips:

1. lees en registreer je op ons forum enetherlands.nl waar je o.a. vragen kunt achterlaten, een registratiebonus van 250 NLG kunt aanvragen en gratis spullen kunt krijgen van oudere spelers!
2. kom naar de IRC (weet je niet hoe: lees dan dit artikel!) waar je op het kanaal #coachingNL kunt chatten en live al je vragen kunt stellen
3. verdiep je in de uitgebreide wiki-pagina’s die op alle aspecten van het spel ingaan.

Natuurlijk mag je ook altijd een pm sturen naar een van ons!


Piet Heyn
Minister van Coaching
Zeeuwsmeisje
Staatssecretaris van Coaching
Shibitah
Staatssecretaris van Coaching


[ENGLISH VERSION]New to the game and great ambitions? Do read the articles with practicle do’s and don’ts that the Ministery of Coaching will publish on issues brought up by other new players. This term we will publish an article every other day including an overview of older articles, so that you will be able to read them back nice and easy!Today’s question: why must you do your Daily Order as often as possible?

The commander of your Military Unit will make sure you get a Daily Order. After 25 kills in this battle, you receive an energy bar and a bazooka. At first it will not be so easy to make these 25 kills every day, but if you want to grow fast in the game, this energy bar and bazooka will even be worth skipping a day of fighting! The energy bar gives you 10 free food fight (no food required!), and the bazooka delivers 3 one-hit kills of 10.000 influence each!Rankpoints
Of every hit 10% of the influence will be added to your rankpoints. Rankpoints make you rank, every rank up adds 5% influence to every future hit. Look at your influence with normal weapons (to be calculated with this handy tool)and then again at this one bazooka: 3 x 10.000 influence delivers you 3.000 rankpoints (!) Clear difference, right?

Battle hero medals!
Because you start out with little influence per hit, with normal weapons it will be nearly impossible to get the highest score in your division. For that you will need to save up bazooka’s and energy bars. With a bunch of bazooka’s you will be able to do a few 100.000 influence at once, good for a shiny Battle Hero medal but also 2 or 3 gold (div 1 or 2).

Level/division (experience points or XP)
Every hit delivers you 1 xp, no matter the weapon you fight with. (So a bazookahit delivers you 1.000 RP, and only 1 XP) Experience points (also gained through working and training) make you level up. After 5.000 xp or level 25 you will leave div 1. It is to your own advantage to stay as long as possible in the lower divisions, where it is among others easier to get Battle Hero medals.A few do's and don'ts that can help you do your DO as often as possible:

1. Don’t do more than 25 kills and don't fight if you do not enough weapons and food to do your DO, better save them for the next day

2. If you run outof energy, remember you have until 9:00 AM the next day to do some extra kills!

3. Always check the IRC channel #nl-army or your ingame MU shout to see if the DO battle is being supplied (free Q7 weapons)

4. If you can afford to buy your food, skip working in your own companies (2 xp per comp) for at least 4 hits extra!

5. Can you make it with one bazooka, mind that you may lose one, but also get one. Plus rank points and an energy bar.

6. Only fight with high Q weapons, for it will lower the amount of hits you need. Best sell your low Q weapons!Previous questions we answered:

>> Why fight for your daily order
>> Why fight with high Q weapons?
>> How to avoid moving costs?
>> Why to invest your gold in training?
>> How to make money on the Monetary Market?
>> Why buy your food on the market and which Q?
>> When to use your bazooka’s?
>> How and why to work in a commune?
>> How to fight tactical for maximum effect
>> Why join a political party?
>> What could your political career look like?
>> What does our government do?The Ministry of Coaching is there to help you as a new player ahead in the game and make you understand game mechanics better. Do you have questions? Some useful tips:

1. read and register on our forum enetherlands.nl to leave your questions, request the registration fee of 250 NLG or get free stuff from older players!
2. come to the IRC (if you don’t know how: read this article!) where you can chat and ask live questions on the channel #coachingNL
3. read the extensive wiki-pages that explain all aspects of the game

Of course you can always send a pm to one of us too!


Piet Heyn
Minister of Coaching
Zeeuwsmeisje
State Secretary of Coaching
Shibitah
State Secretary of CoachingPlease subscribe to the Government Newspapers 

Comments

SirSamuelVimes
SirSamuelVimes Day 2,034, 18:54

This (recurring) post has bugged me since I started playing eRep... How about we fight for a little more than just our DO? Log in one more time every day and do another 25 kills? Weapons are dirt cheap, food is free...

SirSamuelVimes
SirSamuelVimes Day 2,034, 18:55

Also, it's 9:00 AM. Not PM. 🙂

pieper126 Day 2,034, 23:45

Comment deleted

pieper126
pieper126 Day 2,034, 23:46

u will lvl to fast that way and the lower your div the easier to get a BH

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 2,035, 01:08

New players can (maybe) afford the food and the weapons, but they'd better save up. In the beginning, the few rp from say 10 hits with Q7 are nothing compared to the rp from a bazooka. It is not just about leveling too fast, it is also about saving money for moving costs. If they are so lucky they can spare some money, better use it for extra weapons and at some point go for BH.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.