[MoC] Top 5 of bad investments - #5

Day 1,858, 15:02 Published in Netherlands Netherlands by SO_HelpdeskNL

[ENGLISH BELOW]Mateloos irritant natuurlijk, als je net begint met spelen en je bent al blij met een paar honderd damage per hit, terwijl anderen om je heen met tienduizenden tegelijk smijten. Als je dan wat goud hebt gespaard en er komt een leuke aanbieding voorbij, dan is de verleiding groot om toch eens te kijken naar een partijtje damage boosters, een extra company of energy bars. Doen? Nee!MoC gaat in een vijftal korte artikelen voor je uitrekenen wat de slechtste investeringen zijn die je in het begin kan doen. Op nummer 5, als eerste:
Voedselbedrijven leveren je nauwelijks wat op. Voedsel is zo goedkoop dat je het zelfs beter kunt kopen op de markt. Als je een nieuwe fabriek opstart, kost je dat 10 goud, de eerste upgrade 20 goud. Regelmatig kun je companies upgraden met 44% discount. Dus je kunt een Q2 comp hebben voor 21,2 goud. Koopje? Niet echt... (en koop zeker nog niet de raw comps erbij!).

In een Q2 fabriek produceer je (zonder productiebonus omdat we geen regio’s hebben) 100 Q2 voedsel per dag. Dat kost je ook nog eens 200 raws, onderaan de streep levert het je comp zo’n 5 NLG per dag op als je het voedsel verkoopt. Niet dat je nou al je goud moet gaan verpatsen en er voedsel van kopen, maar voor 21,2 goud kun je zo’n 100.000 Q2 voedsel kopen, ofwel de productie van 1.000 theoretische dagen in je fabriek.

Het kost je bovendien 2 experience points (XP) om in je fabriek te werken. In diezelfde 1.000 dagen kun je 2.000 XP uitsparen door niet te werken, wetende dat je na 5.000 XP al divisie 1 verlaat - waar het nog zo makkelijk is om Battle Hero medailles te halen. In plaats van werken in je fabriek (2 XP) kun je ook 2 hits doen als je vecht. Blijf zo lang mogelijk in divisie 1 en 10 BH medals (= 2 goud per stuk) moet goed te doen zijn voor je 5.000 XP bereikt!

De enige echt slimme investering?
Investeer in het upgraden van je training grounds. Daar word je niet alleen sterker, maar vooral ook het snelst rijk van. Meer hierover in het laatste artikel!

Geen idee wat al deze termen betekenen, of gaat het je even wat te snel? Kom gerust een keer naar #coachingNL op de IRC of stuur een pm, dan leggen we het gewoon nog eens uit!Het Ministerie van Coaching is er om jou als nieuwe speler snel vooruit helpen in het spel en je de game mechanics beter te leren begrijpen. Heb je vragen? Een aantal nuttige tips:

1. lees en registreer je op ons forum enetherlands.nl waar je o.a. vragen kunt achterlaten – plus een bonus, gratis spullen en subsidies kunt aanvragen
2. kom naar de IRC (weet je niet hoe: lees dan dit artikel!) waar je
....op het kanaal #coachingNL kunt chatten en live al je vragen kunt stellen
....regelmatig live Masterclasses kunt volgen (#MasterclassNL).
3. verdiep je in de uitgebreide wiki-pagina’s die op alle aspecten van het spel ingaan.
4. houd de artikelen bij die ingame worden gepubliceerd.


Zeeuwsmeisje
Minister van Coaching
Gwom
Staatssecretaris van Coaching

[ENGLISH VERSION]Incredibly annoying, starting out as a new player happy with a few hundred damage per hit, while others around you do easily tens of thousand. If you managed to save up some gold and a nice offer comes by, the temptation is big to take a look at some damage boosters, an extra company or energy bars. Smart? No!MoC will write you five short articles in which we calculated for you which are the worst investments you can do in the beginning. In position no. 5, the first:

Food companies are hardly rewarding. Food is so cheap you’d even better buy it in the market place. Starting up a new company will cost you 10 gold, the first upgrade 20 gold. Regularly, offers come by for upgrades at 44% discount. Meaning you could have a Q2 comp for 21,2 gold. Bargain? Not so much... (and for sure do not buy the necessary raw comps along with it!).

In a Q2 factory you would produce (without production bonus since we have no regions) 100 Q2 food a day. This will cost you another 200 raws, bottom line your comp will make you some 5 NLG a day if you sell the food. Not that we want to see you throw away your gold for food, but for 21,2 gold you could also buy 100.000 Q2 food, or the production of 1.000 theoretical days in your factory.

Besides it will cost you 2 experience points (XP) to work in your factory. In those same 1.000 days you could save 2.000 XP by not working, knowing you will leave division 1 at 5.000 XP - where it is still so easy to gain Battle Hero medals. In stead of working in your factory (2 XP) you could also fire 2 hits in combat. Remain as long as possible in division 1 and 10 BH medals (= 2 gold each) must be doable before you reach 5.000 XP!

The only really smart investment?
Invest in upgrades of your training grounds. This will not only make you stronger, but also make you rich the soonest. More about this in the conclusive article!

No idea what all of these terms are about or are we just going a little too fast? Feel free to join us on the IRC at #coachingNL or send a pm, and we will just explain it to you in person!The Ministry of Coaching is there to help you as a new player ahead in the game and make you understand game mechanics better. Do you have questions? Some useful tips:

1. read and register on our forum enetherlands.nl to leave your questions - and get a bonus, free stuff and subsidies
2. come to the IRC (if you don’t know how: read this article!) where you can
....chat and ask live questions on the channel #coachingNL
....join the Masterclasses we will organize regularly (#MasterclassNL)
3. read the extensive wiki-pages that explain all aspects of the game
4. keep up with the many articles that are published ingame.

Zeeuwsmeisje
Minister of Coaching
Gwom
State Secretary of CoachingPlease subscribe to the Government Newspapers