Ambient on/off

Join the new world

 

[MoC] Top 5 of bad investments - #2 (Repost)

Day 1,891, 08:26 Published in Netherlands Netherlands by SO_HelpdeskNL

[ENGLISH BELOW]Mateloos irritant natuurlijk, als je net begint met spelen en je bent al blij met een paar honderd damage per hit, terwijl anderen om je heen met tienduizenden tegelijk smijten. Als je dan wat goud hebt gespaard en er komt een leuke aanbieding voorbij, dan is de verleiding groot om toch eens te kijken naar een partijtje damage boosters, een extra company of energy bars. Doen? Nee!MoC gaat in een vijftal korte artikelen voor je uitrekenen wat de slechtste investeringen zijn die je in het begin kan doen. Na investeren in voedselbedrijven , wapenbedrijven en rocket companies , staat op nummer 2:
30% of 50% korting, dat sla je als Nederlander liever niet af. Nou... soms beter wel. Neem de damage boosters, die recent met 50% korting werden aangeboden - al vanaf 2,5 goud. Stel je hebt wat bazooka’s verzameld en je denkt, nu is het moment! Lekker wat extra damage doen - liefst in een Resistance War (RW) voor ons eigen land natuurlijk - en waarschijnlijk een extra Battle Hero medal in de wacht slepen. Bovendien tellen je damage boosters wel mee voor rankpoints.

Ja, klinkt allemaal mooi. Maar voor 2,5 goud zou je ook zo’n 55 Q7 wapens kunnen kopen die je 550 hits geven. Goed voor 200 kills, waar je 8 dagen je Daily Order mee kunt halen. Dat levert je, naast de damage van je Q7 wapens, dus 8 bazooka’s op (plus 8 energybars, of 80 gratis food fights). Minimaal dus 8 x 3 x 10.000 = 240.000 damage. Nou, met 8 bazooka’s zit die extra BH medal er in divisie 1 ook wel in, en waarschijnlijk nog wel meer ook.

Je damage booster geldt maar voor 10 minuten, dus 1 battle. In die ene battle zou 50% van je damage dus 240.000 moeten zijn om dezelfde damage te doen als met je 8 bazooka’s. Oftewel: Je moet zelf al 480.000 damage doen, dat zijn 16 bazooka's!! Flinke verspilling dus. Zou je al 16 bazooka’s hebben, dan kun je ze beter in verschillende battles inzetten om er meer BH medals mee te halen (= 2 goud elk)!

De duurdere dan, 2 uur voor 5 goud? Nope. Voor 5 goud koop je genoeg Q7 wapens om 16 dagen je DO te halen, goed voor 16 bazooka’s en 480.000 damage. Als je het moment slim uitkiest, kun je in 2 of heel misschien zelfs 3 battles plezier hebben van je booster, maar je moet wel eerst zelf 960.000 damage doen (32 bazooka’s) voordat het je echt wat oplevert. Je kunt met je booster 2 (klein kansje 3) BH medals winnen - met zoveel bazooka’s moet je het dubbele kunnen halen, of meer.

En let op: dit geldt met 50% korting - normaal is het dus helemaal een slechte investering!

De enige echt slimme investering?
Investeer in het upgraden van je training grounds. Daar word je niet alleen sterker, maar vooral ook het snelst rijk van. Meer hierover in het laatste artikel!

Geen idee wat al deze termen betekenen, of gaat het je even wat te snel? Kom gerust een keer naar #coachingNL op de IRC of stuur een pm, dan leggen we het gewoon nog eens uit!Het Ministerie van Coaching is er om jou als nieuwe speler snel vooruit helpen in het spel en je de game mechanics beter te leren begrijpen. Heb je vragen? Een aantal nuttige tips:

1. lees en registreer je op ons forum enetherlands.nl waar je o.a. vragen kunt achterlaten – plus een bonus, gratis spullen en subsidies kunt aanvragen
2. kom naar de IRC (weet je niet hoe: lees dan dit artikel!) waar je
....op het kanaal #coachingNL kunt chatten en live al je vragen kunt stellen
....regelmatig live Masterclasses kunt volgen (#MasterclassNL).
3. verdiep je in de uitgebreide wiki-pagina’s die op alle aspecten van het spel ingaan.
4. houd de artikelen bij die ingame worden gepubliceerd.


Zeeuwsmeisje
Minister van Coaching
Gwom
Staatssecretaris van Coaching


[ENGLISH VERSION]


Incredibly annoying, starting out as a new player happy with a few hundred damage per hit, while others around you do easily tens of thousand. If you managed to save up some gold and a nice offer comes by, the temptation is big to take a look at some damage boosters, an extra company or energy bars. Smart? No!MoC will write you five short articles in which we calculated for you which are the worst investments you can do in the beginning. After investing in food companies, weapon companies and rocket companies, we find on spot 2:

30% or 50% discount, that’s hard to say no to, being Dutch. Well... sometimes you should. Take the damage boosters, that were recently offered at 50% discount - starting at 2,5 gold. Say you managed to save up some bazooka’s and you think, now is the moment! Do some sweet extra damage - preferably in a Resistance War (RW) for our own country ofcourse - and probably get another Battle Hero medal in the process. Besides your damage boosters do add to you rankpoints.

Sure, this sounds good. But for 2,5 gold you could also buy about 55 Q7 weapons, that give you 550 hits. Good for 200 kills, so you could do your Daily Order at least 8 days in a row. This would reward you, besides the damage of your Q7 weapons, with 8 bazooka’s (plus 8 energybars, or 80 free food fights). A minimum of 8 x 3 x 10.000 = 240.000 damage. Well, with 8 bazooka’s this extra BH medal will be no problem in division 1, and probably more too.

Your damage booster only works for 10 minutes, so 1 battle. In this one battle, 50% of your damage would have to be 240.000 to do the same damage as you would with 8 bazooka’s. Meaning: you would have to do 480.000 damage by yourself, that is 16 bazooka's!! Speak of waste. Would you have 16 bazooka’s, then you’d better use them in different battles to get more BH medals (= 2 gold each)!

The more expensive offer then, 2 hours for 5 gold? Nope. 5 gold could buy you enough Q7 weapons to do your DO for 16 days, good for 16 bazooka’s or 480.000 damage. Pick your moment smart, and you could benefit from your booster in 2 (or maybe even 3 battles), but you would have to do 960.000 damage yourself first, before this starts to pay off. With your booster you could win 2 (little chance 3) BH medals - with that many bazooka’s you should easily be able to double that, or more.

Also mind this: we calculated with 50% discount - normally this really is a bad investment!

The only really smart investment?
Invest in upgrades of your training grounds. This will not only make you stronger, but also make you rich the soonest. More about this in the conclusive article!

No idea what all of these terms are about or are we just going a little too fast? Feel free to join us on the IRC at #coachingNL or send a pm, and we will just explain it to you in person!The Ministry of Coaching is there to help you as a new player ahead in the game and make you understand game mechanics better. Do you have questions? Some useful tips:

1. read and register on our forum enetherlands.nl to leave your questions - and get a bonus, free stuff and subsidies
2. come to the IRC (if you don’t know how: read this article!) where you can
....chat and ask live questions on the channel #coachingNL
....join the Masterclasses we will organize regularly (#MasterclassNL)
3. read the extensive wiki-pages that explain all aspects of the game
4. keep up with the many articles that are published ingame.

Zeeuwsmeisje
Minister of Coaching
Gwom
State Secretary of CoachingPlease subscribe to the Government Newspapers 

Comments

Gwom
Gwom Day 1,891, 08:28

Reposted to warn you about all the very tempting discounts. Watch out! Think twice before you spend your gold!

Yfke van de Zand
Yfke van de Zand Day 1,891, 08:55

Does MoC have a post like these about how to operate the mibbic IRC interface?

Gwom
Gwom Day 1,891, 12:59

This is the article about the IRC (and forum): http://www.erepublik.com/en/article/waar-is-iedereen-where-is-everyone-repost-1-2141610/1/20

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.