Ambient on/off

Join the new world

 

[MGIF] - 11.02.2013 - licytacja organizacji

Day 1,910, 10:53 Published in Poland Poland by Narodowy Bank Polski

Witamy w Biuletynie informacyjnym NBP.

Na początek standardowe przypomnienie o sposobie podziału wpływu do naszego skarbca.

Ważne linki
Dochody ePL możemy obserwować tu http://ct.egov4you.info/
Podział przychodów możemy zobaczyć tutaj: http://tnij.org/podzial_kasy
a podział dofa pomiędzy poszczególne grupy można sprawdzać pod linkiem http://tinyurl.com/b67skarPrzypominamy, że dzisiaj o godzinie 21:00 na kanale #men.public (w sieci quakenet) odbędzie się licytacja organizacji. Termin był ogłoszony przez RR z odpowiednim wyprzedzeniem. Mamy nadzieję, że wszyscy mieli czas by się przygotować.

Przypominamy regulamin dzierżawy:


1. Na wynajem przeznaczone są 4 Organizacje Państwowe, inaczej Orgi. Wszystkie z nich posiadają licencje handlowe na teren Polski.
W przypadku dużego zainteresowania, przed rozpoczęciem licytacji, MGiF zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby wynajmowanych Organizacji o jedną dodatkową.

2. Czas wynajmu upływa z momentem zakończenia następnej licytacji, lub w przypadku jej braku, w terminie podanym przez MGiF.

3. W momencie zakończenia dzierżawy, najemca zobowiązany jest przekazać hasło do Organizacji oraz usunąć zgromadzoną na nim walutę oraz gold, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Jeśli tego nie zrobi, środki znajdujące się na Orgu w przechodzą na własność NBP.

4. Minimalny koszt wynajęcia wynosi 1,5 gold za każdy dzień najmu.

5. Licytacja przeprowadzana jest w wyznaczony przez CP dzień na kanale #men.public w sieci qn jednak nie później niż 5 dni licząc od 6 dnia każdego miesiąca.

6. Wartość wywoławcza dla jednej Organizacji jest równa minimalnemu kosztowi wynajęcia, pomnożonemu przez liczbę dni wynajmu.

7. Organizacja może być wylicytowana przez osobę prywatną (będącą narodowości Polskiej w życiu realnym), partię polityczną lub bojówkę na poniższych warunkach:

a. Osoba Prywatna musi posiadać 5 żyrantów (osoby znane posiadające polski CS), którzy zobowiążą się do wpłaty do NBP razem 500 gold w przypadku zbanowania Organizacji. Jednocześnie osoba ubiegająca się o Orga zobowiązuje się nie udostępniać hasła osobom trzecim i wyraża zgodę na sprawdzenie jej konta przed objęciem Organizacji (sprawdzenie donat) oraz sprawdzenie Orga po jego zwrocie CP. W przypadku zbanowania Organizacji najemca oraz żyranci zobowiązani są do uiszczenia kary najpóźniej w ciągu 5 dni licząc od dnia nałożenia bana. W przypadku braku całości lub części wpłaty należna kwota będzie potrącana z wypłat dofa wraz z odsetkami zgodnie z punktem 12.

b. Partia Polityczna musi posiadać 5 żyrantów (osoby znane posiadające polski CS), którzy zobowiążą się do wpłaty do NBP razem 500 gold w przypadku zbanowania Organizacji. Jednocześnie Prezes Partii zobowiązuje się do wyznaczenia nie więcej niż dwóch osób, które będą Organizacją zarządzać. Wskazane osoby zobowiązują się, że nie udostępnią hasła osobom trzecim oraz wyrażają zgodę na sprawdzenie konta przed objęciem Organizacji (sprawdzenie donat) oraz sprawdzenie Orga po jego zwrocie. Zarządcę Orga wskazuje Prezes Partii, przy czym musi to być osoba z kierownictwa partii. W przypadku zbanowania Organizacji, gdy najemca, za którego uważa się Prezesa Partii Politycznej , wyznaczonych zarządców oraz żyranci nie wpłacą ustalonej kary najpóźniej w ciągu 5 dni od zbanowania, należna kwota będzie potrącana z wypłat dofa wraz z odsetkami zgodnie z punktem 12.

c. bojówka musi posiadać 5 żyrantów (osoby znane posiadające polski CS), którzy zobowiążą się do wpłaty do NBP 500 gold w przypadku zbanowania Orga lub równowartość 500 gold zostanie potrącona z dofa wypłacanego za udział w zbiorkach MON'u zgodnie z punktem 12. Jednocześnie Commander zobowiązuje się do wyznaczenia nie więcej niż dwóch osób, które będą organizacją zarządzać, których level nie jest niższy niż 30. Wskazane osoby zobowiązują się, że nie udostępnią hasła osobom trzecim i wyrażają zgodę na sprawdzenie konta przed objęciem organizacji (sprawdzenie donat) oraz sprawdzenie Orga po jego zwrocie CP.

8. Osoby, które wylicytowały wynajem Organizacji Narodowej, jak również żyranci zostaną podani do wiadomości publicznej.

9. Dopuszczalne jest wskazanie większej liczby żyrantów, przy czym odpowiedzialność za dług jest solidarna, tzn jeśli jedna osoba nie wpłaci zobowiązania przejdzie ono na pozostałe osoby.

10. W danym miesiącu jedna osoba możne żyrować tylko przy wynajmie jednej Organizacji.

11. W miejsce żyrantów można wpłacić kaucję w pln w równowartości 250 gold (liczone po kursie wystawienia golda w stosunku do pln z dnia przekazania organizacji). Kaucja podlega zwrotowi po zwrocie i sprawdzeniu Organizacji. Kaucja przepada w przypadku zbanowania Organizacji.

12. Niewpłacona przez najemcę i jego żyrantów kwota wyrażona w gold zostanie przeliczona na dzień zbanowania organizacji po kursie wystawienia golda w stosunku do pln (na dzień 07.01.2013 kurs ten wynosi ok 340,000 pln za 1 gold). Za każdy dzień zwłoki zostaną doliczone odsetki w wysokości 0,05 %. W pierwszej kolejności spłacana jest należność główna.

13. Pod pojęciem osoba znana rozumie się obecnych i byłych kongresmenów, prezydentów kraju, prezesów oraz zarząd partii, członków rządu, dowódcy MU oraz osoby aktywnie uczestniczące w życiu ePL, których level jest powyżej 35.

14. Organizacja jest udostępniana dopiero po uiszczeniu za nią opłaty, oraz podaniu i weryfikacji żyrantów lub wpłaceniu kaucji.


Pozdrawiamy,
ekipa MGiF w składzie:
MGiF - Kherehabath
vMGiF - Mizeroi
 

Comments

twatwaratwa
twatwaratwa Day 1,910, 10:54

Pierwszy

xenophob
xenophob Day 1,911, 09:33

Po co to komu?

twatwaratwa
twatwaratwa Day 1,911, 10:47

Nie wiem, ale pierwszy.

SWIESZEWO
SWIESZEWO Day 1,910, 10:54

Bede tam

Siemko8
Siemko8 Day 1,910, 10:55

o/

tomekfaszcz
tomekfaszcz Day 1,910, 10:57

o/

Kris Nowak
Kris Nowak Day 1,910, 11:42

Można kupić orga w 30 ratach 0%?

xenophob
xenophob Day 1,911, 09:34

Można. Wystarczy mi wpłacić pierwszą wpłatę: 20 szt. złota.

Sarrena
Sarrena Day 1,910, 11:57

Licytowałbym.

jedimindtrick
jedimindtrick Day 1,910, 13:25

w porównaniu z poprzednim składem to ubogi ten arcik

Kherehabath
Kherehabath Day 1,912, 23:52

W analogicznym okresie czasu poprzedniej kadencji arty wyglądały tak samo. Ciężko rozpisywać się nad rezerwami, grą na MM itd skoro się ją dopiero zaczyna.

MiczuTG
MiczuTG Day 1,910, 13:27

Kupię NBP

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.