Ambient on/off

Join the new world

 

“еБългария 2012 – военен обзор”

Day 1,826, 01:23 Published in Bulgaria Bulgaria by Grajdanina Nedev


“еБългария 2012 – военен обзор”

Тази статия няма да има формата на хронологично проследяване на всяко събитие от военните действия на еБългария през 2012г. Не за битки, победи и славни пълководци ще стане дума в следващите редове. Преди да започнем искам да изясним две понятия:

Войната представлява организиран насилствен конфликт, който се характеризира с изключителна агресия, сътресения в обществото и приспособяването към него.

Гражданската война е война, в която враждуващите страни принадлежат на една и съща държава.

еРепублик е витуален свят, предоставящ възможността да помечтаем какво може да бъде. Интернет платформата ни дава възможност да разпределяме усилията си в три направления, модула – политически, военен и новинарски. Явно е, че военният е водещ.

Воденето на война е трудно и коства много. Воденето на дълга война опустошително и коства всичко. еБългария никога не е отхвърляла предизвикателството, но има и характерна черта във воденето на войните ни. Докато еБългария води войни с чужди държави, в самата еБългария се вихри гражданска война. Ще се съгласите, че по-страшно няма. Светлина обаче има винаги.

Не бихме могли например да не признаем, че българските войници са невероятно всеотдайни и дисциплинирани във фазите на войната.

еБългария винаги се е изправяла, готова и жадна за победи. Боен дух?

Няма непобедима армия, но има несломяем дух, български дух.

За подготвеността на българската армия за сегашната война, при недостиг на елементарни неща като пари, оръжия и най-вече армия. И най-вече - за липсата на тежка артилерия, въпреки ясно заявеното намерение на президента и на главното командване да превземем еГърция. Ама на, виновни са пак разни скапани български политици, един от които го осенила даже щурата идея, че "пътят за успеха минава през еГърция". И нещата се оплескали.
Българските войници са пратени от своите генерали едва ли не на заколение Без храна, дори боеприпасите свършват. Започва деморализация, а поражението ще възпрепятства сключването на бърз и изгоден за България мир. Първата голяма грешка във войната. Причината? Амбицията на президента и подкрепящите го, българската армия победоносно да влезе в еГърция и оттам вече да отправят поглед към Турция.
Спирам дотук, защото подобни глупотевини продължават и до днес да витаят из обществения дебат. Което със сигурност не говори добре нито за нас, нито за българската еПолитика и еОбщество като цяло. Лично аз искрено недоумявам за едно: какво и до ден днешен продължава да ни боде в очите, та да не можем да отделим зърното от плявата?

Когато се говори за войни и последвали анализи и оценки, не мога да пренебрегна най-важната книга за водене на войни. “Библията” на войната, която е прочетена от всеки успял пълководец в историята на човечеството ми се струва добър край... или начало?

"Сун-Дзъ каза:
Изкуството на войната е от жизнена важност за държавата.
То е въпрос на живот и смърт, път към сигурност или към разруха. От това следва, че то е предмет за изучаване, който в никакъв случай не бива да се пренебрегва.
Изкуството на войната е в зависимост от пет постоянно действащи сили, които трябва да се вземат под внимание при оценките за условията на бойното поле.
Те са:
— Моралният закон
— Небето
— Земята
— Пълководецът
— Редът и дисциплината.
Моралният закон кара народа да бъде всецяло предан на своя владетел и да го следва, независимо от риска за живота и без страх от опасността.
Небето е израз на нощта и деня, студа и жегата, времето и сезоните.
Земята включва разстоянията — близки и далечни, заплахите и сигурността, откритите пространства и тесните проходи; вероятностите за живот и смърт.
Пълководецът олицетворява добродетелите на мъдростта, искреността, великодушието, мъжеството и точността.
Под ред и дисциплина следва да се разбира устройството на войската в подходящи подразделения, подреждането на командирите по сан, поддържането на пътища, по които обозите да достигат до армията и контролът върху военните разходи.
С тези пет условия следва да се съобразява всеки военачалник. Който ги познава, ще бъде победител. Който не ги познава, ще претърпи поражение."

 

Comments

Alex Dekov
Alex Dekov Day 1,826, 02:07

Силни думи, Недев! Преди 1331 години великия хан Аспарух каза: ТУКА ЩЕ Е БЪЛГАРИЯ!
Нека не се даваме на византийците и да им покажем на кого сме предци!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.