Първа президентска - iozata

5 days ago Published in Bulgaria Bulgaria by Government of eBulgaria

Здравейте скъпи еСънародници,
Изминаха няколко дни от мандата на настоящето еПравителство. Голяма част от целите за предстоящия мандат бяха представени в предизборната ми статия, затова няма да ги засягам на този етап. За сега сме се съсредоточили върху текущите ТВ-та и помагане на съюзници, които все още търпят атаки или имат окупивани региони от Коде страни. През настоящия месец, ще действат следните програми:

1.Спонсориране на до 5 МП и 5ИК с по 600к цц на български акаунти. Тъй като доста често мавериците изнасят важни битки, този месец ще бъдат спонсорирани до 5 играча, ако желаещите са повече, ще бъде изтеглени 5 човека на random. За ИК, ако желаещите отново са повече от 5, с предимство ще бъдат тези с повече сила. Един играч ще има възможност да се възползва само от един тип спонсориране.

2.Еднократно спонсориране на играчи при достигане на ранг:
- от titan*** до легенда до 4 - 300к(вече и при достигане на ранг titan*** играча ще получава валута)
- легенда 5-8 - 200к
- леген 8-12 - 150к

3.При липса на сериозна война в началото на еседмицата, ще организираме Д4 епик. Участниците ще получат танкове, като ще се зачита щетата до достигане на епика. По 60 танка на 1 милиард щета.

4.Вече няколко едържави са пуснали спонсориране с храна на нуждаещите се. Има няколко варианта – форма за попълване, пост на държавната стена, статия. Според мен най-добре работещия вариант е със статия. Всяка седмица ще се раздава по 5к к3 храна на всеки оставил коментар в нея.

5.Програма за финансиране на български играчи, според направени убийства в битки с приритет(приета от парламента):
I. Условия
Условията и заплащането се определят от приоритета (флага) на битката, който е посочен в скрипта за отчитане:
1. Битки с черен флаг
1.1. Условия за участие - без ограничения
1.2. Заплащане - 25 лв. на убийство без лимит
2. Битки с червен флаг
2.1. Условия за участие - без ограничения
2.2. Заплащане - 15 лв. на убийство до достигане на дневен лимит от 2000 убийства с червен флаг (поотделно за всяка от програмите).
3. Битки със зелен флаг
3.1. Условия за участие
3.1.1. Авио битки - ограничение за ранг до Group Captain*****, включително.
3.1.2. Наземни битки:
3.1.2.1. Изискване за минимална сила: 50к за Д1, 75к за Д2, 100к за Д3 и 125к за Д4.
3.1.2.2. Ограничение за ранг - до Легенда V, включително.
3.2. Заплащане - 10 лв. на убийство до достигане на дневен лимит от 200 убийства със зелен флаг (поотделно за всяка от програмите).
4. Едновременно участие
Няма ограничение за участниците в програмата да получават финансиране едновременно за авио и наземни битки.

II. Отчитане
Отчитането на извършените убийства се осъществява чрез скрипта за български заповеди. За въвеждане на информацията в скрипта отговаря правителството. Зачитат се само убийствата, извършени от правилната страна, за която е зададен приоритетът на битката.

Пловдив и Бургас трайно са предоставени на други държави за ТВ-та. Моля не подкрепяйте въстания там, освен ако няма изрична заповед на държавната стена за това. Фирмите може да преместите във Варна, Русе и Видин.

По отношение на размяната на легенди с други приятелски страни, преди няколко дни получихме потвърждение, че САЩ са съгласни да действаме с техните играчи. За съжаление в Астерия държат да се приеме обща рамка за съюза, но нещата доста се бавят. Анчо е предложил няколко варианта и се надявам скоро да има окончателно решение.
Повече информация за новите промени на Плато може да намерите в статията на Образователния министър:
https://www.erepublik.com/en/article/-1344-2743649/1/20

Региони за резиденции:
Dainava
Zemgale
Quebec
Michigan
Ohio
Connecticut
Wales

С уважение,
еПрезидент
Iozata