[IM] Lietuva palieka PEACE GC | Lithuania leaves PEACE GC

Day 733, 02:01 Published in Lithuania Lithuania by LT News

Kaip jau turbūt pastebėjote, atėjo sunkus metas PEACE GC. Visų pirma, jums turbūt kyla klausimas kodėl atėjo sunkus metas?

Reikia nepamiršti, kad kiekvienas dalykas, daiktas ar įvykis turi ir pradžią, ir pabaigą. Šiuo atveju kalbėsime apie pabaigą. Apie PEACE pabaigą. Jau gana seniai matėsi, kad PEACE po truputį griūna. Tam jokios įtakos visiškai neturėjo jokie kariniai veiksmai, PEACE tiesiog suiro iš vidaus. Suiro dėl kai kurių šalių abejingumo. Jums turbūt jau galvoje sukasi mintys apie Rusiją, Vengriją ar Indoneziją, bet šiuo atveju tai buvo atvirkščiai. Kaip tik didžiosios šalys domėjosi PEACE reikalais, kaip tik jos ir buvo tos vienintelės, kurios atsiduodavo daugiausiai šiam reikalui... Matyt, todėl jos pirmos ir išėjo.

O, dabar prie reikalų - taigi, ką darys eLietuva?
Visų pirma, norime pabrėžti, kad eLietuva yra saugi nuo bet kokios užsienio šalies puolimo. Mūsų pasirašytas MPP su vengrais suteikia mums saugumo jausmą, taip pat drįstu pridėti, kad jeigu mus kas nors užpultų (BET KAS) mes tikrai gautume pagalbą iš buvusių PEACE narių. Taip pat su vengrais galima sakyti, buvo "pasirašyta tautų bendradarbiavimo sutartis" kuri pabrėžia mūsų gerus santykius.

Atsižvelgiant į tai, kad daugelis šalių jau paliko PEACE GC, eLietuvos kongresas pritarė eLietuvos prezidento Igno Grinevičiaus ir viceprezidento cawx siūlymui išieiti iš PEACE GC sąjungos. Už balsavo 12 narių, prieš 2 nariai, susilaikė taip pat 2. Nuo šiol eLietuva nėra PEACE GC sąjungos nare.

Ateities planai

Taip pat jaučiame norą informuoti jus, kad su Latvijos ir Estijos vyriausybėmis buvo kalbėta apie įmanomą "Baltijos sąjungą" (sąjungą kaip alijansą, o ne kaip apie šalių sujungimą). Galbūt po PEACE suirimo šitos kalbos paspartės ir bus imtasi rimtesnių veiksmų.

eLietuvos piliečiai bus informuoti apie mūsų veiksmus prisidedant prie vienos ar kitos sąjungos kūrimo darbų.

Pastarųjų dienų įvykiai tik įrodo, kad net ir stipriausi alijansai sugriūna ir tai įvyko tik dėl pačio aljanso kaltės. Taip pat yra ir su eLietuva. Tol kol mūsų širdyse skambės lietuviškas žodis ir tol kol nepamiršim dėl ko kovojam, tol eLietuva klestės ir nepasiduos jokiems priešams. Prarasti savo žemę yra vienas dalykas, bet jei prarasim savo sielą tai jau ir mūsų pačių nebeliks.

Vienybė Težydi!

eLietuvos viceprezidentas,
cawx

eLietuvos Užsienio Reikalų Ministras,
Akello

eLietuvos Informacijos Ministras,
daniochasAs you already may have noticed, PEACE GC is going through a difficult time.You may ask - why?

No one should forget that every matter, thing of event has a beginning and an end. In this case lets talk about the end. The end of PEACE. Quite some time ago you could already see that PEACE is falling apart. And it wasn''t caused by any military action, PEACE simply disintergrated from within, because of indifference of some countries. You probably are now thinking about Russia, Hungary or Indonesia, but in this case it was all on the contrary – only the major countries were interested in PEACE affairs and they were the only ones to indulge in this respect. Probably thats why they were the first ones to leave.

Considering that many countries have already left PEACE GC, Lithuanian Congress has approved the suggestion made by President Ignas Grinevicius and Vice President cawx to leave PEACE GC. 12 congresmen voted YES, 2 voted NO and 2 refrained from voting. From now on, eLithuania is no longer the member of PEACE GC.

For the last time,
PEACE at home
PEACE in the world.

Vice-president of eLithuania,
cawx

A Foreign Minister of eLithuania,
Akello

A Minister of Information of eLithuania,
daniochas