[EDIT] Gušti iz kantuna

Day 1,220, 14:00 Published in Croatia Croatia by Argrob

English version added below

Volim ovu igru. Igram je upravo zato. Kao i u svakoj igri koji puta izgubimo, a koji puta dobijemo. Ništa strašno, dokle god se igramo. Ljutim se svaki puta kada mi ne uspije ono što želim - pobijediti, ali ova igra nema određen početak ni kraj. Uvijek postoji vrijeme u kojem ću ljutnju ili razočarenje zamijeniti sa zadovoljstvom i veseljem. Pobjeda je kratki užitak. Užitak je igrati.

A povrh svega toga družim se sa dobrom ekipom. Slušam gomilu šašavih i pametnih stvari, promatram kako svi mi griješimo, i ispravljamo greške. Ali jedno je sigurno. Kome god se ne sviđa ili mu nije gušt, može slobodno otići. Ima puno veselih stvari u ovom životu koje se mogu raditi u rano proljeće.

Kad smo kod gušta, moj me je dida naučio, da se svi gušti plaćaju. Vlastito zadovoljstvo plaćam onako kako i koliko mogu, i vjerujem da to rade svi oni koji se igraju. Ovako ili onako. Zato mi se sva ova prepucavanja oko utrošenih golda čine besmislena. Moji gušti, su ipak samo moji.

U ovom svijetu nula i jedinica, nitko nije prolio ni kap krvi - i ne treba, nitko nije izgubio samopoštovanje - i ne treba, nitko nije izgubio nikoga svoga - i ne treba. Zato ovo i je virtualni svijet. Stvaramo ga sami, i pokušajmo onda napraviti ga što je moguće ljepšim. Zato se zahvaljujem svima koji se igraju, na bilo kojoj strani, zahvaljujem se svima koji će i u toj igri zadržati poštovanje i pristojnost, onima koji neće vrijeđati i omalovažavati, već će ozbiljno prionuti na najljepši posao u životu - IGRU.


Argrob, za prijatelje DidaI love this game. That's exactly why I play it. As in every game, sometimes we lose, and sometimes we win. No big deal, as long as we are playing. I get angry every time I fail to achieve the thing I want - victory, but this game has no defined beginning and no end. There is always a time when anger or disappointment will be replaced with pleasure and joy. Victory is a short pleasure. The real pleasure is to play.

And above it all to hang out with a great bunch of people. I hear a lot of crazy and clever things, observe how we all make mistakes, and how we correct them. But one thing is certain. Everyone who doesn’t like it here, or no pleasure in being here, is free to go. There are lots of joyful things in life that can be done in the early spring.

Speaking of passion, my grandpa taught me, that no pleasure is for free. I pay for my own pleasure as much as I can, and I believe that everyone playing do the same. In one way or another. That’s why all this bickering about gold spent seem meaningless to me. My pleasure however, is only mine.

In this world of ones and zeroes, no one shed a drop of blood - and doesn’t need to, no one has lost self-respect - and doesn’t need to, no one has lost one of their own - and doesn’t need to. That's why this is a virtual world. We build it ourselves, so let's try to make it as enjoyable as possible. So I thank everyone who are playing, on any side, I thank everyone who will keep respect and decency while playing, to those who will not insult and belittle, but will seriously get down and do the most beautiful job in life - THE GAME.


Argrob, for friends Dida