[dzynka]РЕФЕРЕНДУМ

Day 3,067, 23:57 Published in Bulgaria Bulgaria by Government of eBulgariaЧл. I. Референдум може да бъде проведен при еднолично желание на Президента или по предложение на Парламента, получило одобрението на над 50% от гласувалите депутати. И в двата случая референдумът се свиква чрез публикуване на статия, в някой от държавните вестници - парламентарен, президентски или при невъзможност от друг държавен вестник.Съгласни ли сте еБългария да стане съосновател на нов съюз заедно с нашите приятели еМакедония, еЧили, еИспания и еИндонезия?ал. 2. Гласуването се провежда под формата на коментари с отговор „Да”(За) или „Не”(Против) на зададения въпрос под статията и продължава 48 часа след публикуването й.

Гласуването продължава до 0:00 часа на еДен 3070

Чл. IV. За валиден глас се счита всеки коментар под статията, който:
- Е написан на кирилица и съдържа отговор на зададения въпрос с “Да”(За) или “Не”(Против), без да изразява субективно мнение, което би могло да повлияе на гласуващите.
- Принадлежи на български гражданин, който е вдигнал поне 24 ниво към момента на преброяването на резултатите и е упражнил правото си на глас еднократно.
- Е подаден преди края на гласуването.