Ambient on/off

Join the new world

 

[DemNL] Verhaal van een partij | Tale of a party

Day 1,892, 13:53 Published in Netherlands Netherlands by Viglius


(English below)

Medeburgers!

Vandaag, op de dag voor de eerste Congresverkiezingen in maanden, wil ik jullie vertellen over mijn partij, Democratisch Nederland. Vandaag, niet alleen omdat partijen en de standpunten die door partijen worden ingenomen alleen voor verkiezingen belangrijk zijn, maar omdat vandaag daarvoor even geschikt is als iedere andere dag.

Democratisch Nederland werd meer dan twee jaar geleden, op 17 november 2010, opgericht door vijf mensen met een ideaal. Een fusie van links en rechts, een ontmoeting in het midden, het ontstaan van een alternatief. Een alternatief waarin democratie, vrijheid, transparantie en verantwoordelijkheid de hoofdrollen onderling verdeelden.Democratie, ofwel een samenleving waarin iedereen gelijk is, en kan en mag zijn, vrijheid, voor zelfontplooiing en voor ons land, transparantie door de regering naar alle burgers en verantwoordelijkheid voor goed bestuur en richting elkaar.

Door de weken en maanden heen is Democratisch Nederland uitgegroeid tot een bloeiend geheel, een thuis en tehuis voor velen. Het is een partij geworden die de politiek realistisch en pragmatisch, maar open benadert, een partij van debat, los van politieke stromingen, die moeilijke keuzes nooit uit de weg is gegaan, die ideeën verheft boven persoonlijkheden.

Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar, dan zie ik een partij die bescheiden, maar niet zonder genoegen, mag terugkijken op het verleden.

Maar het verleden licht achter ons, en de weg vooruit voert ons de andere kant op. Morgen hebben wij in ons land verkiezingen. Verkiezingen! Het moment waarop alles waar DemNL voor staat in één gebeurtenis gevangen wordt: de democratie die het mogelijk maakt, de vrijheid om een eigen keuze te maken, de transparantie van de media die ons podium zijn en de verantwoordelijkheid om een keuze te maken.Zoals gezegd: Democratisch Nederland is geen partij voor persoonlijkheden. Het is dan ook bewust dat ik geen artikel publiceer waarin onze kandidaten zichzelf voorstellen. Zij zullen zich moeten bewijzen in het Congres, als het op beslissen aankomt. Alles wat ik van jullie, mijn medeburgers, vraag , is dan ook het volgende: ga stemmen. Laat je mening horen en zien, geef ons land een richting. Als bovenstaand verhaal je aanspreekt, stem dan DemNL. Want ware democratie zit niet in de grootste worden, of de meeste macht verkrijgen. Ware democratie komt voort uit ideeën en de wil om er samen wat van te maken. Dat is waar deze partij voor stond. En staat.


Partijvoorzitter Democratisch Nederland

Fellow citizens!

Today, on the day before the first Congress elections in months will be held, I want to talk about my party, Democratisch Nederland. Today, not because parties and the views held by parties are important only when elections are near, but because today is as good a day to do so as any day is.

More than two years ago, on November 17, 2010, Democratisch Nederland was founded by five people with an ideal. A fusion of the left and the right, an encounter in the centre, the appearance of an alternative. An alternative wherin democracy, freedom, transparency and responsibility too centre stage.Democracy, or a community where everyone is equal, and is allowed and encouraged to be so, freedom, both for individual progress as well as for our country, transparency by the government towards each and every citizen and responsibility for good governance and for one another.

Through the weeks and months , DemNL grew into a prospering whole, a home and shelter for many. It has formed into a party for realism and pragmatism in politics, but open all the same, a party for debate, defying political givens, that has never shied away from difficult decisions, that puts ideas above personalities.

When I look back on the past two years, I see a party humbly eyeing its past, but not without delight.

But the past lies behind us, and the way forward carries us on. Tomorrow, this country wil witness elections. Elections! The one moment when all DemNL stands for is caught in one moment: democracy to make it possible, the freedom to make your own choice, the transparency the media give us to be able to show our colours and the responsibility to choose.As stated before: Democratisch Nederland has never been a party for personalities. It thus is no accident that no article presenting our candidates is published. They will have to prove themselves in Congress, when decisions are to be made. All I ask from you, my fellow citizens, is the following: vote. Show your opinions, and steer our country to a new course. If the above inspires you, vote DemNL. Because true democracy is not becoming the biggest, nor the most powerful. True democracy is furthered by ideas and the will to get somewhere together. That is what this party stood and stands for.


Party President of DemNL

 

Comments

ElGorro
ElGorro Day 1,892, 14:00

Stem DemNL!

Kordak
Kordak Day 1,892, 14:24

Succes DemNL!

djirtsdew
djirtsdew Day 1,892, 14:50

Mooi artikel!
Maar we hadden natuurlijk ook niet anders verwacht. 😉
Het worden mooie verkiezingen, met eindelijk weer een nieuw congres.

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Day 1,892, 15:43

gestem

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Day 1,892, 18:50

Very good article Viglius, good luck!

james janeway
james janeway Day 1,893, 23:20

Mooi artikel. Toch: Stem met je hart. Stem Iron and Wine !!

Bloggup
Bloggup Day 1,893, 23:27

Stem DemNL!

Daniel Parker
Daniel Parker Day 1,893, 03:04

@James: stem met je brein en stem DemNL! ;p

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.