Ambient on/off

Join the new world

 

Dacia aeterna - sau cine ne sunt de fapt stramosii???

Day 1,712, 14:20 Published in Romania Romania by pista2

Dacia aeterna - sau cine ne sunt de fapt stramosii???

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil.

Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

- Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru). Urmează altă întrebare:

- Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

- Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi "romani" vorbeau orice limbă numai latina nu!

Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate.

Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu,

Istoria Romanilor, I, 1942,p.130). Şi ultima întrebare:

- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?

Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: "soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.

La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă.... De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi cu... braţe tari"! Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?

Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil.

Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". Faptul că dacii vorbeau " latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

"Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!"

Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.

Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles, California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea "The Indo-European heritage", apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.
Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris "Epopeea Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , "The History of Civilization" , "The Aryans". El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!

Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, " latina vulgara", cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase.Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus.

Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba " latina vulgară", chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?" Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate omenirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul...

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de inţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare....

Cu deosebită stimă, Dr. Napoleon Săvescu, Fondator & Preşedinte al"Dacia Revival International Society"of New YorkCodexul Rohonczi

O carte veche de 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă toate teoriile istorice despre cultura strămoşilor noştri.

Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se făcea de jos în sus.

De la daci nu au rămas izvoare scrise.

Prea puţine se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene, după retragerea romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această perioadă istorică.

A fost scrisă cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre despre vlahi şi regatul lor.

Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut. Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premieră, filele misteriosului manuscris. În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria de existenţa în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi. Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută. A facut rost de o copie.

Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele. Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria. E o carte legată în piele. A fost păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în 1838. Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor.


"Scriere secretă"


După Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: "Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care nimeni n-a reusit s-o descifreze până acum. Şi eu am incercat. Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercările le-am aruncat în foc".

După ce a studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre. Alfabet dacic cu 150 de caractere!

Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină vulgară (daco-romana), cu caractere moştenite de la daci.

"Sunt semne care au aparţinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate în latina vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sunt străvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului", spune aceasta.

Solii şi cântece ale vlahilor


Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri.

În text sunt intercalate miniaturi cu scene laice şi religioase.

E scris cu cerneală violet!

Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni, care include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101.

"Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina - cetatea din insula Pacuiul lui Soare", a descoperit Viorica Enachiuc.

"Jurământul tinerilor blaki"

Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă, numit "Jurământul tinerilor blaki", care a fost tradus în felul următor:

"O viaţă, tăciunele Şarpelui, puternic veghetor, inşelator, să nu primeşti a te uni cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit Vei fi Cântecul cetăţii aud îndelung Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!

Să juri cu maturitate şi cu convingere!

Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!

Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău,mergi cu jurământ puternic!"


Notă:

Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele şi Rohonczy sau Rohonc, în toate combinaţiile) este un document controversat al cărui sistem de scriere este inedit şi încă nedescifrat în mod convingător.

Este numit după orăşelul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiară veche; pe germană Rechnitz, pe croată Rohunac), aflat astăzi în provincia Burgenland din estul Austriei.

Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventă a Facultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, promoţia 1963.

Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie.

E membră UNESCO din 1983.

Mulţi ani a condus şantiere arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova.

A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică.

Şi-a prezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel.

Burse de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, şi in Danemarca, unde a studiat scrierea runică.


Aceste fapte nu sunt secrete.

Dar mă întreb şi vă întreb: de ce tac autorităţile politice şi ştiinţifice dela noi? Sau mass media.

Pentru că sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se "vând" mai bine?

Incompetenţi nu sunt. Sau au primit ordin să tacă?

 

Comments

Old Bilbao
Old Bilbao Day 1,712, 14:26

Al treilea = )))

Old Bilbao
Old Bilbao Day 1,712, 14:27

Ba nu, al doilea

Old Bilbao
Old Bilbao Day 1,712, 14:27

Ba nu, primul xD

Mlendea Horatiu
Mlendea Horatiu Day 1,712, 14:51

fara cuvinte...

Iulian.xxl
Iulian.xxl Day 1,712, 15:39

se cam cunoaste teoria cum ca noi suntem de fapt daci si daco-romani...o prea puntin aparte a dacie a fost controlata de roamani si chiar si cu schimburile de marfuri mai nult de 20% din populatia dacica nu a intrat in contact cu cultura romana.
aceste teorii sunt mai aproape de realitate dar Academia Romana nu are cum sa le recunoasca 😁 ce sa spuna ?- am fost timpiti 200 de ani si acum ne-am desteptat?

zeusdinolimp
zeusdinolimp Day 1,712, 17:41

v+s

Radu Pangaiu
Radu Pangaiu Day 1,712, 19:43

ideea principala, valabila de altfel, din textul de mai sus, e acoperita in.prea mult bullshift ca sa comentez

PS Codexul Rohonczi NU a fost descifrat! ala e cel mai mare bullshift de aici

maestrali
maestrali Day 1,712, 20:56

rofl, numele lui Napoleon Savescu se potriveste cel mai bine pentru intrebarea: "cum te cheama, pui de dac?"

ardealu
ardealu Day 1,712, 23:27

v+s

Andrei Stefan Agachi
Andrei Stefan Agachi Day 1,712, 23:48

Interesant articol, cu care sunt de acord. Momentan lucram putin la celebrele "Tablite de la Sinaia". Parerea mea este ca, reale sau falsuri, informatiile din ele macar merita sa fie cunoscute, chiar de ar fi simple povesti.

Andrei Stefan Agachi
Andrei Stefan Agachi Day 1,712, 23:49

Apropo, v+s

speedledos
speedledos Day 1,713, 00:34

v + s!

BehindTheSecret
BehindTheSecret Day 1,713, 00:42

A translation has been published by Romanian philologist Viorica Enăchiuc.[14] She claims that the text is written in the Vulgar Latin dialect of Dacia, and the direction of writing is right-to-left, bottom-to-top. The alleged translation indicates that the text is a 11-12th century (CE) history of the Blaki (Vlachs) people in their fights against Hungarians and Pechenegs. Toponyms and hydronyms appear as Arad, Dridu, Olbia, Ineu, Rarău, Dniester and Tisa.

BehindTheSecret
BehindTheSecret Day 1,713, 00:42

Diplomatic contacts between Vlad and Alexis Comnenus, Constantine Dukas and Robert of Flanders are also mentioned.
Quotations:
"Solrgco zicjra naprzi olto co sesvil cas" – "O Sun of the live let write what span the time"[15]
"Deteti lis vivit neglivlu iti iti itia niteren titius suonares imi urast ucen" – "In great numbers, in the fierce battle, without fear go, go as a hero. Break ahead with great noise, to sweep away and defeat the Hungarian!"[16]

BehindTheSecret
BehindTheSecret Day 1,713, 00:42

On one hand, Enăchiuc's proposition can be criticized for the method of transliteration. Symbols that characteristically appear in the same context throughout the codex are regularly transliterated with different letters, so that the patterns in the original code are lost in the transliteration. On the other hand, Enăchiuc is criticized as a linguist and historian. She provided the only linguistic source of a hitherto unknown state of the Romanian language, and her text (even with her glossary)

BehindTheSecret
BehindTheSecret Day 1,713, 00:47

....

BehindTheSecret
BehindTheSecret Day 1,713, 00:47

As a result of Gábor Tokai's and Levente Zoltán Király's recent cooperation, the code of the codex seems to have been broken. The major publication of the two authors is still forthcoming, however media reports of their first results have already appeared in print in Hungarian.[when?] According to Tokai and Király the script is a code system that does not indicate the inner structure of words, and the language of the text is most probably artificial, as optionally proposed by Benedek Láng.

BehindTheSecret
BehindTheSecret Day 1,713, 00:47

They claim that the codex contains the date 1593 CE as a probable reference to its writing. They also state that by character it is an ordinary Catholic reader or breviary of the time, mostly containing paraphrases of New Testament texts (primarily from the Gospels), but also some non-Biblical material, like e.g. Seth returning to the gate of Paradise, or prayers to the Virgin Mary.

Bogdan Armand Sibrand
Bogdan Armand Sibrand Day 1,713, 02:56

interesant

CHANGEIT
CHANGEIT Day 1,713, 07:26

v+s

f bun aricolul

giap
giap Day 1,713, 08:59

Ma rog, trecand peste argumentele stiintifice, vin cu o intrebare de bun simt. Presupunand ca dupa anul 106, vaduvele dace ar fi acceptat avansurile unor soldati romani (care veneau din Batavia, Iberia, Britannia, Germania, Gallia etc., deci greu de crezut ca ar fi avut habar de latina, in afara de a pricepe ordinele comandantilor) si ar fi facut copii cu ei, acei copii au invatat instantaneu limba vorbita de tata. Doar ca tatal era si el acasa cateva zile pe an, cat sa mai conceapa un nou copil

giap
giap Day 1,713, 09:01

... in rest era consemnat in cazarma sau lupta pe front. Totusi, cum se face ca in nici 200 de ani, toata populatia Daciei, cucerita in proportie de 14%, a invatat brusc latina, uitandu-si propria limba? Nu cumva teoria aceasta pute?

Mihai ML
Mihai ML Day 1,713, 09:32

puneti-va intrebarea, de ce in Dacia Romana nu exista arhitectura Romana ?
Partea Daca Romana a fost cucerita doar pentru a fi jefuita, imperiul trecea printr-o mare criza financiara, apoi dupa cucerirea Daciei s-a sarbatorit pe banii statului timp de 123 de zile.

Mihai ML
Mihai ML Day 1,713, 09:34

si inc-o chestie, se lupta pentru ca tara sa fie redenumita in Dacia 🙂

numai bafta !

pista2
pista2 Day 1,713, 10:02

Nu cred ca s-ar mai putea redenumi tara vreodata, nici nu stiu daca mi-ar mai placea. Stiu ca m-am nascut in Romania, ca sunt roman si sunt multumit de asta. Istoria si povestile daca s-ar mai schimba....asta e altceva.

maestrali
maestrali Day 1,713, 10:41

Frati daco-romani (si de alte nationalitati), e bine nu cadem in plasa unor ipoteze neverificate si ridicate prea degraba la rang de teorii.
Pentru cei prea entuziasti si (poate) adepti ai protocronismului promovat de Napoleon Savescu si de altii mai dihai ca el, recomand cu multa caldura lucrarea "100 istorioare cu istoricii Epocii de Aur", scrisa de Radu Constantinescu

vicky.ionita
vicky.ionita Day 1,713, 11:16

Bineinteles ca noi romanii suntem urmasii dacilor... diversiunea e a Scolii Ardelene(ce ne-a ajutat alaturi de biserica ortodoxa, sa stotam asimilarea de catre alte neamuri). Oricum, de acum nu mai putem schimba numele tarii sau al nostru ca popor dar se poate upgrada istoriografia , cel putin dim respect pt acei care ne sunt stramosi.

andreas macs
andreas macs Day 1,713, 11:20

ha?

Nica Florin Ionel
Nica Florin Ionel Day 1,713, 11:22

in sfarsit un articol inteligent.stiu ceva in plus despre aceasta teorie .latinii ar fi plecat de langa marea neagra cu sute de ani inainte si cand au cucerit dacia de fapt ar fi fost o intoarcere.

Emi777
Emi777 Day 1,713, 11:33

sunt si documentare facute pe tema asta. verificati http://www.youtube.com/watch?v=duj_84hnc58

Puiutz micutz
Puiutz micutz Day 1,713, 11:38

eventual dati un search pe guagal: dacii, adevaruri tulburatoare , documentar 2012... sa va mai lamuriti si voi un pic. Oricum, tinerii aia de care zici nu dorm 😉

LordCris
LordCris Day 1,713, 11:45

eu nam inteles, dacia a fost ocupata doar 14%????

Emi777
Emi777 Day 1,713, 12:27

da,da... partea din banat si muntii orastiei.. sa nu uitam ca au existat dacii liberi in maramuresul de astazi, oameni care niciodata n-au stiut probabil ca la sud de ei au sosit dacii 😁)

Puiutz micutz
Puiutz micutz Day 1,713, 12:45

*romanii....

Ple001
Ple001 Day 1,713, 12:55

Bravo, pentru ca ai avut curajul ca scri acest articol frumos si adevarat.

Rozan Zibar
Rozan Zibar Day 1,713, 14:22

votat

raul003
raul003 Day 1,713, 21:05

Traian cand a plecat din Roma inspre Dacia a spus in senat urmatoarele cuvinte:"Plec inspre fratii mei, Dacii" Exista o teorie care spune ca Roma a fost infintata de catre un Troian. Troienii erau traci deci vorbeau o limba asemanatoare cu dacii.... sa nu spun identica.Se presupune ca Traian sa fi fost invatat ca Dacia e in stransa legatura cu Roma...Si inca ceva pe arcul de triumf din roma exista 4 siluete de Daci, nu se stie de ce dar multi cred ca o armata formata din daci a obtinut o mare

raul003
raul003 Day 1,713, 21:05

victorie pentru republica romana

belzebut cel crunt
belzebut cel crunt Day 1,713, 23:08

pana nu se inventeaza masina timpului pentru a putea ajunge in trecut sa vedem cu ochii nostri ce, cine, cand si de ce a fost, toata istoria este scrisa sub o daza extrem de mare de subiectivism

Aimee Dor
Aimee Dor Day 1,713, 23:14

EXCEPTIONAL!!!
Bravo!

raducu1995
raducu1995 Day 1,714, 00:05

si ca sa ne miram mai mult :Spania,Franta,..,Grecia au fost ocupate,in intregime, de Imperiul Roman si pe o perioada mai mare de timp.si toate vorbeau si vorbesc o latina impecabila.mai ales Grecia.

Acornion
Acornion Day 1,714, 01:49

o7! săpaţi băieţi! merităm să ne cunoaştem istoria. europa merită să-şi cunoască originile.

maxu08
maxu08 Day 1,714, 03:15

cred ca lasi deoparte multii ani de dinaintea primelor razboaie dacice cind romanii au ajuns vecini cu romanii la sud de dunare si chiar mai departe, spre Tracia.este la fel ca si limba engleza astazi - o inveti daca vrei sa faci afaceri cu cei care nu sunt din tara ta.
relatile economice cu grecii si romanii erau principalele metode de a invata cele 2 limbi straine si majoritatea dacilor care intrau in contact cu romanii stiau limba latina. Romanii nu invatau limba barbara.

ngldaniel76
ngldaniel76 Day 1,714, 04:40

" într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H."- sa inteleg ca insula Marii Britanii s-a desprins de continent doar in urma cu 8-9000 de ani? Sunt deschis in a privi aceasta teorie despre trecutul nostru, dar totusi, nu e cam putin 9k ani din punct de vedere geologic? Nu stiu, intreb...

Smeash
Smeash Day 1,714, 05:31

O viaţă, tăciunele Şarpelui, puternic veghetor, inşelator, să nu primeşti a te uni cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit Vei fi Cântecul cetăţii aud îndelung Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!

Să juri cu maturitate şi cu convingere!

Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!

Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău,mergi cu jurământ puternic!

Slevin07
Slevin07 Day 1,714, 05:44

Sunt foarte putini care cunosc si foarte multi care nu vor sa stie.Mi-ar conveni sa pot combate orice aluzie neplacuta la adresa poporului meu dar nu am cum si nu voi putea face asta decat doar daca constiinta unui adevarate natiuni s-ar trezi fata in fata cu realitatea-acum nu suntem nimic altceva decat hulitii,fugarii si alungatii din orice colt al acestei lumi.Nu facem nimic altceva sa dovedim contrariul.Istoria isi are lacunele ei dar simtamantul national nu are nici o scuza.

Slevin07
Slevin07 Day 1,714, 05:45

PESE:interesant articolul

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.