[CRO|ENG] eGastarbajteri - rezultat popisa | eCroats in foreign eCountries

Day 928, 07:31 Published in Croatia Ukraine by myth.

<a><img src="http://img710.imageshack.us/img710/3022/helmet.png" /></a>
eSentinel, Broj 31., Dan 928.

<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

For <a href="#eng">English version</a> scroll down.

<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

Nakon prikupljenih i analiziranih podataka naših eGastarbajtera koji su se odazvali popisu u današnjem ću vam članku prezentirati konačne rezultate.

Samom upisu u registar naših eGastarbajtera pristupilo je 255 ljudi, od čega 58 pripadnika HV-a. Posebno naglašavam pripadnike HV-a, jer sam u kontaktu s njihovim zapovjednicima dobio podatke za sve naše vojnike koji borave izvan eHrvatske, pa ovih 58 njihovih prijava nisam obrađivao preko registra da ne bi bili dva puta ubrojeni.

<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

Strane eZemlje u kojima naši eGastarbajteri borave

Velika većina naših prijavljenih eGastarbajtera živi u eŠpanjolskoj (174) i eGrčkoj (134), zatim u eSAD-u (35), eKanadi (29), te u ostalim Zemljama eSvijeta (45).Treba ipak napomenuti da i u eŠpanjolskoj i u eGrčkoj boravi po 110 pripadnika HV-a.


Kategorija kojoj naši eGastarbajteri pripadaju

Više od polovice upisanih eHrvata koji žive izvan eHrvatske čine pripadnici HV-a (220), a slijede ih civili (125), pripadnici hrvatskih paravojnih postrojbi (56), te pripadnici strane vojske ili paravojske (16).
eHrvatsko državljanstvo

Ogromna većina upisanih eGastarbajtera i dalje ima eHrvatsko državljanstvo (323) što daje do znanja da se ipak jednom planiraju vratiti u eHrvatsku. Od 94 upisana eHrvata koji nemaju naše državljanstvo dio je ipak onih koji ga nemaju zbog TO ili antiTO napora.
Razlog boravka u stranoj eZemlji

Najveći broj naših eGastarbajtera, njih čak 255, iz eHrvatske izbiva zbog vojne karijere (tu su ubrojeni svi pripadnici HV-a izvan eHrvatske). Veliki broj eHrvata na emigraciju se odlučio i zbog posla (124), a samo 7 njih zbog političke karijere. Čak 32 upisanih eHrvata kao razlog izbivanja iz eHrvatske navelo je neki drugi, jedinstven razlog.<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

Sve vas molim za VOTE kako bi članak ušao u TOP5, pa da ga čitatelji što lakše uoče.

Ako želite pomoći možete shoutniti i sljedeću poruku:

►►►VOTE &amp; SHOUT◄◄◄ eGastarbajteri - rezultati popisa
http://tinyurl.com/eGastarbajteri2

<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

<a href="#eng"> &gt;&gt;&gt; English version &lt;&lt;&lt; </a>

<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

Once I collected and analyzed data of eCroats in foreign eCountries (from those who responded to the census), in today's article I will present the final results.

255 of eCroats have approached the registration of eCroats in foreign eCountries, including 58 members of the eCroatian Army. In contact with commanders of eCroatian Army I received information for all our soldiers who reside outside eCroatia, so those 58 applications I didn't processed through the registry because in that way they would be counted twice.

<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

Foreign eCountries in which eCroats live

The vast majority of registered eCroats who live outside eCroatia are located in eSpain (174) and eGreece (134), eUSA (35), eCanada (29), and in other countries of eWorld (45).It should be noted that 110 members of eCroatian Army are in eSpain, and 110 in eGreece.


Category of eCroats who live in foreign eCountries

More than half of registered eCroats who live outside eCroatia are members of the eCroatian Army (220). Others are civilians (125), members of the eCroatian paramilitary formations (56) or members of the foreign army or paramilitaries (16).
eCroatian citizenship

The huge majority of registered eCroats who live in foreign eCountries still has eCroatian Citizenship (323), which makes it clear that they plan to return to eCroatia sometime. 94 registered eCroats don't have eCroatian citizenship, but part of them have foreign citizenship because of TO or antiTO efforts.
Reason of living in foreign eCountries

Most of them, even 255, from eCroatia absence due to military career (here have been counted all the members of the eCroatian Army outside eCroatia). A large number of eCroats decided to emigrate because of the job (124) and only 7 of them due to political career. As many as 32 registered eCroats as the reason for absence from eCroatia prompting another, a unique reason.<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

Please VOTE this article in TOP5 so the readers detect it easily.

If you want to help please shout this message:

►►►VOTE &amp; SHOUT◄◄◄ eCroats in foreign eCountries
http://tinyurl.com/eCroats2

<a><img src="http://img29.imageshack.us/img29/9884/grb3.png" /></a>

<a><img src="http://img534.imageshack.us/img534/5343/subscribe2.png" /></a>