[CP] WAR!!! [UPDATE]

Day 1,090, 13:45 Published in Netherlands Netherlands by Het Catshuis


Oke,

Het plan is om heel NL van de map af te halen en zodoende alle open wars te sluiten. Dit gebeurt doormiddel van een aanval op West en Noord-NL. Na deze aanval is er een RW gestart in Oost-NL. Op deze manier zijn alle open wars gesloten en zijn we veilig.

Maar is dit wat we willen? Na 1.5 jaar eindelijk weer is wat te knokken en dan moeten we zonodig gered worden?

2 dagen geleden heb ik aangegeven dat wij Nederlanders dit NIET willen. Ook al kost dat ons een stapel regio's aan Polen. Wij wilden dat niet, we wilden ook is vechten. Echt vechten.

Ten tweede lijkt het me erg duidelijk dat als Eden aan "onze" kant vecht en de aanvallen op West en Noord 1 mini-battle laten verlengen door 1 mini-battle te winnen, het hele plan in duigen valt als een kaartenhuis.

Ten derde moeten we niet PHX uit het oog verliezen. Met deze actie zijn we er zeker van dat UK en mogelijk ook BE voorlopig safe zijn. Wij hebben hier in West Europa een sleutel positie en PHX ziet graag dat we die in PHX handen houden en niet in Eden's handen doormiddel van om te veroveren of Politiek Over te nemen.

En als je graag wilt vechten, vecht dan in WEST!

AI, uw president.

JE MAINTIENDRAI!The plan is to erase the eNL from the map in order to close all open wars. This will be achieved by an attack on the Northern and Western Netherlands. After this attack, a Resistance War opened in the Eastern Netherlands. This way, all open wars will be closed and we will be safe.

But is this really what we want? After 1,5 year we finally have the chance to fight, and now we need to be saved?

Two days ago, I told them that we Dutch do NOT want that. Even if we lose a bunch of regions to Poland. We didn’t want that, we wanted to fight for once. Really fight.

Besides, it seems obvious to me that, if EDEN fights on “our” side and prolong the attacks on West and North with one mini-battle by winning one mini-battle, the whole plan falls apart.

Also you need to know that we still are in PHX. Our country is on a key spot here in west-europe. If we are safe from Poland or any TO, UK and BE are safe to. And this will result that PHX can concentrate more on other issues.

And if you’d like to fight, fight in WEST!

AI, your president.

JE MAINTIENDRAI!