Ambient on/off

Join the new world

 

[BG/EN version] Epic Warfare Tournament

Day 2,121, 01:03 Published in Serbia Bulgaria by polk.BDrangov
Извинявам се за евентуалните грешки, преводът е направен набързо.
For English version - below.
Epic Warfare Турнир – Описание

- Турнирът ще продължи 7 дни (168 часа) и ще започне на еДен 2122.
- Целта на турнира е да се печелят престижни точки (Prestige Points)
- Събирайки престижни точки се отключват индивидуални награди за всеки играч.
- Страните ще бъдат класирани на базата на средния брой престижни точки, спечелени от активните им играчи и възнаграждението ще бъде също така въз основа на тяхната финална позиция.
- Топ играчите във всяка държава ще получат декорации за техните усилия.
- Гражданите, които се бият в Епични Битки (инфо за тях малко по-надолу) ще получават бонус престижни точки.

Как да спечелим Престижни точки.


- За всеки удар направен в битка, играчът ще получи 1 Престижна точка.
- Важно е да не се бъркат “удар” и “убийство”. Един удар – 1 Престижна точка и консумирана 10 енергия. Обикновено опонентите се побеждават използвайки от 1 до 4 удара, зависи от нивото му на енергия и качеството на използваното оръжия.
- Престижните точки ще се получават в момента на удара.

Пример: Ако играч убие опонент с 3 удара, той автоматично ще получи 3 Престижни точки.

- Бой в Guerilla Fights ще се награждава с 10 Престижни точки накрай независимо от това дали си спечелил или загубил.
- Използването на всякакъв вид бомби или ракети ще се награждава с 1 Престижна точка веднага след използването им.
- Играчите могат да печелят повече Престижни точки ако се класират в топ 5 на бойците в дадена битка.
- В зависимост от позицията в топ 5, ще се получават следните бонуси накрая след като се сметне колко щета е нанесена в тази битка:
- 1-во място: 100% допълнителни Престижни точки за всеки удар направен в битката
- 2-ро място: 80% допълнителни Престижни точки за всеки удар направен в битката
- 3-то място: 60% допълнителни Престижни точки за всеки удар направен в битката
- 4-то място: 40% допълнителни Престижни точки за всеки удар направен в битката
- 5-то място: 20% допълнителни Престижни точки за всеки удар направен в битката
- Бонусът Престижни точки ще бъде получаван само след края на рунда, когато се дава и Battle Hero медала.

- Пример: Ако даден играч е спечелил 100 Престжни точки в битка, която е класирана на първо място, той ще получи 100 допълнителни Престижни точки в края на рунда заедно с Battle Hero медала.

- Играчите ще получават 3 Престижни точки за удар (вместо 1) при бой в Епична битка.

Епични битки

- Една битка става епична когато се направи определен размер щета в нея.
- Епичните битки ще бъдат маркирани със специална икона в раздела War (Campaigns) и чрез различен фон на бойното поле.

- Една битка става епична когато щетата направена е:
- повече от 10 000 000 щета направена в тази битка за дивизия 1
- повече от 30 000 000 щета направена в тази битка за дивизия 2
- повече от 100 000 000 щета направена в тази битка за дивизия 3
- повече от 3 000 000 000 щета направена в тази битка за дивизия 4
- Играчите ще получават по 3 Престижни точки за всеки удар направен в битка СЛЕЕД момента, в която тя е станала епична
- Бонус Престижни точки ще се добавят моментално, но едва след момента, в който битката е станала епична.

- Пример: Ако даден играч направи 100 удара в Епична битка (След като тя е станала такава) той ще получи 300 престижни точки.

- Бонусът за класиране в топ 5 също се прилага при Епичните Битки
- Пример 1: Ако играч направи 100 удара в Епична битка и също е спечелил Battle Hero медал, той ще спечели 100*3 (заради епичния бонус) = 300 точки моментално и 300 точки допълнително заради спечеленият Battle Hero медал.

- Пример 2: Ако играч е направил 300 удара в битка преди тя да е станала епична, той ще получи 300 точки за тези удари. Ако в същата битка играчът е направил 100 удара вече след като тя е станала епична, той ще спечели отново 300 точки, така че общо ще получи 600 точки. Ако играчът успее да спечели Battle Hero медал в тази битка, бонусът от 200 процента ще удвои общият брой точки спечелени от играча: 600 точки * 2 = 1200 точки.

Индивидуални награди

- След достигането на даден брой Престижни точки, играчите ще могат да получат следните награди:
(не мисля, че има смисъл да ги превеждам и тях)

- 500 Prestige Points -> 10 Strength
- 550 Prestige Points -> 50% Damage Booster for 8 hours
- 625 Prestige Points -> Recover 20 Energy every 6 minutes until the end of Day 2133
- 750 Prestige Points -> 50 Energy Center for 7 days
- 1 000 Prestige Points -> 20 Strength
- 1 250 Prestige Points -> Recover 30 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 1 500 Prestige Points -> 100 Energy Center for 7 days
- 2 000 Prestige Points -> Recover 40 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 2 500 Prestige Points -> 50% Damage Booster for 24 hours
- 3 000 Prestige Points -> 150 Energy Center until the end of Day 2133
- 4 000 Prestige Points -> 40 Energy Bars
- 5 000 Prestige Points -> Recover 50 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 6 250 Prestige Points -> 200 Energy Center until the end of Day 2133
- 7 500 Prestige Points -> Recover 70 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 8 750 Prestige Points -> 250 Energy Center until the end of Day 2133
- 10 000 Prestige Points -> Recover 100 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 12 500 Prestige Points -> 50 Energy Bars
- 15 000 Prestige Points -> 60 Energy Bars
- 17 500 Prestige Points -> 70 Energy Bars
- 20 000 Prestige Points -> Recover 150 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 25 000 Prestige Points -> 80 Energy Bars
- 30 000 Prestige Points -> 90 Energy Bars
- 35 000 Prestige Points -> Recover 200 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 40 000 Prestige Points -> 100 Energy Bars
- 45 000 Prestige Points -> 110 Energy Bars
- 50 000 Prestige Points -> Recover 250 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 62 500 Prestige Points -> 120 Energy Bars
- 75 000 Prestige Points -> 130 Energy Bars
- 87 500 Prestige Points -> 140 Energy Bars
- 100 000 Prestige Points -> Recover 300 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 125 000 Prestige Points -> 150 Energy Bars
- 150 000 Prestige Points -> 150 Energy Bars
- For every 25 000 more Prestige Points -> 150 Energy Bars

- Наградите могат да бъдат взимани както и при миналия турнир – в началната страница (на специална лента)
- Damage Booster-ите ще се активират в момента, в който играчът вземе наградата

Индивидуални класации


- Класацията може да бъде достигната– от началната страница, чрез клик върху числото пред никнейма. Числото представлява неговата позиция в националната класация.
- Всяка страна ще има своя собствена отделна класация (както и при предишните турнири досега)
- Гражданите ще бъдат класирани на базата на общия брой спечелени Престижни точки

- Ще има два типа класации:
a) Дневна класация
Общо класиране


- Играчите от топ 10 в Двевната класация ще получат бонус украса (която може да бъде персонализирана за топ 3)
- Топ 50 от общата класация на всяка страна ще получи украса
- Всички декорации (украси) ще бъдат получени след края на турнира.
- Класацията ще бъде обновявана на всеки 20 минути

Държавна класация

- Държавите ще бъдат класирани на базата на средния брой Престижни точки на активен играч (Активен играч = гражданин, който е спечелил поне 1 точка в турнира)
- Формула: Общият брой Престижни точки събран от активните играчи от всяка страна, разделен на броя активни играчи – Новите акаунти създадени 24 часа преди началото на турнира и по време на самия турнир няма да участват в индивидуалните или държавни класации.

Награди за държавите


- В края на турнира страните ще спечелят Защитен Щит + дадено количество Злато, което ще бъде доставено в държавната хазна, в зависимост от позицията на дадената страна в класацията в края на турнира:
(отново няма смисъл да превеждам следното)

- 1 - 10 - Quality 7 Defence Shield + 5 000 Gold
- 11 - 20 - Quality 6 Defence Shield + 3 000 Gold
- 21 - 30 - Quality 5 Defence Shield + 2 500 Gold
- 31 - 40 - Quality 4 Defence Shield + 2 000 Gold
- 41 - 50 - Quality 3 Defence Shield + 1 500 Gold
- 51 - 60 - Quality 2 Defence Shield + 1 000 Gold
- 61 - 70 - Quality 1 Defence Shield + 500 Gold

*Defence Shield capacity:

- Quality 7: 10 billion damage
- Quality 6: 8 billion damage
- Quality 5: 6 billion damage
- Quality 4: 4 billion damage
- Quality 3: 3 billion damage
- Quality 2: 2 billion damage
- Quality 1: 1 billion damage[EN version]
Epic Warfare Tournament - Description

- The tournament will take 7 days (168 hours) and it will start on Day 2,122.
- The purpose of the tournament is to win Prestige Points.
- Collecting Prestige Points unlocks individual rewards for every player.
- Countries will be ranked based on the average number of Prestige Points won by its active fighters and will be rewarded based on their final position.
- The top players in each country will receive decorations for their efforts.
- The citizens who fight in Epic Battles (read below for more details) will receive bonus Prestige Points

How to win Prestige Points

- For every hit done in a battle, a player will receive 1 Prestige Point.
- It’s important not to confuse “hits” with “kills”. One hit awards 1 Experience Point and consumes 10 Energy. Usually an opponent is defeated using 1 to 4 hits in average, depending on his Energy level and weapon quality.
- The Prestige Points will be received immediately after every hit.

Example: if a player killed an opponent in 3 hits, he will instantly receive 3 Prestige Points.

- Fighting in a Guerrilla Fight awards the player with 10 Prestige Points at the end of the fight, regardless of whether he wins or not.
- The use of a Big Bomb, Small Bomb or Rocket will award the player with 1 Prestige Point immediately after using it.
- A player will be able to win more Prestige Points for reaching the Top 5 Fighters in a battle
- Depending on the position in Top 5, he will receive the following bonus at the end of the battle, taking into account how much damage he has done in that battle:
- 1st place: 100% extra Prestige Points for every hit he has done in that battle
- 2nd place: 80% extra Prestige Points for every hit he has done in that battle
- 3rd place: 60% extra Prestige Points for every hit he has done in that battle
- 4th place: 40% extra Prestige Points for every hit he has done in that battle
- 5th place: 20% extra Prestige Points for every hit he has done in that battle
- The bonus Prestige Points will be awarded only after the end of the battle, when the Battle Hero Medal is also awarded

- Example: If a player has earned 100 Prestige Points in a battle where he is ranked 1st, he will win 100 extra Prestige Points at the end of the battle, along with the Battle Hero medal.

- Players will earn 3 Prestige Points per hit (instead of 1) by fighting in Epic Battles

Epic Battles

- A battle becomes epic when a certain amount of damage is dealt
- Epic Battles will be signaled with a special icon in the War (Campaigns) Page and a different background on the battle page

- A battle becomes epic if the damage done is:
- more than 10 000 000 damage dealt in that battle for Division 1
- more than 30 000 000 damage dealt in that battle for Division 2
- more than 100 000 000 damage dealt in that battle for Division 3
- more than 3 000 000 000 damage dealt in that battle for Division 4

- The player will receive 3 Prestige Points for every hit he has done in that battle AFTER the moment the battle has become epic
- The bonus Prestige Points will be added instantly but ONLY AFTER the moment the battle has become epic

- Example: If a player has done 100 hits in an Epic Battle (after the battle has become epic) he will win 300 prestige points instantly

- The bonus for placing in Top 5 also applies to Epic Battles

- Example 1: If a player has done 100 hits in an Epic Battle (after the battle has become epic) and also won the Battle Hero he will win 100 * 3 (from the epic bonus) = 300 points instantly and at the end an extra of 300 points because of the Battle Hero bonus

- Example 2: If a player has done 300 hits in a Battle, before becoming epic, he will receive 300 points for that hits. If in the same battle, the player has done another 100 hits AFTER the battle has become epic, he will win another 300 points so in total he will reach 600 points for that battle. If the player will manage to win the Battle Hero in that battle, the 200% bonus prestige points will double the total points obtained by the player: 600 points * 2 = 1200 points *Glossary clarification: whenever we use the term “battle” we refer to what the community largely calls “round”. 1800 Domination Points leads to winning a Battle, which leads to winning Campaign Points. 83 Campaign Points lead to winning a Campaign.

Individual Rewards

- After reaching a certain amount of Prestige Points players will be able to collect rewards as below:

- 500 Prestige Points -> 10 Strength
- 550 Prestige Points -> 50% Damage Booster for 8 hours
- 625 Prestige Points -> Recover 20 Energy every 6 minutes until the end of Day 2133
- 750 Prestige Points -> 50 Energy Center for 7 days
- 1 000 Prestige Points -> 20 Strength
- 1 250 Prestige Points -> Recover 30 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 1 500 Prestige Points -> 100 Energy Center for 7 days
- 2 000 Prestige Points -> Recover 40 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 2 500 Prestige Points -> 50% Damage Booster for 24 hours
- 3 000 Prestige Points -> 150 Energy Center until the end of Day 2133
- 4 000 Prestige Points -> 40 Energy Bars
- 5 000 Prestige Points -> Recover 50 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 6 250 Prestige Points -> 200 Energy Center until the end of Day 2133
- 7 500 Prestige Points -> Recover 70 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 8 750 Prestige Points -> 250 Energy Center until the end of Day 2133
- 10 000 Prestige Points -> Recover 100 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 12 500 Prestige Points -> 50 Energy Bars
- 15 000 Prestige Points -> 60 Energy Bars
- 17 500 Prestige Points -> 70 Energy Bars
- 20 000 Prestige Points -> Recover 150 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 25 000 Prestige Points -> 80 Energy Bars
- 30 000 Prestige Points -> 90 Energy Bars
- 35 000 Prestige Points -> Recover 200 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 40 000 Prestige Points -> 100 Energy Bars
- 45 000 Prestige Points -> 110 Energy Bars
- 50 000 Prestige Points -> Recover 250 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 62 500 Prestige Points -> 120 Energy Bars
- 75 000 Prestige Points -> 130 Energy Bars
- 87 500 Prestige Points -> 140 Energy Bars
- 100 000 Prestige Points -> Recover 300 Energy per 6 minutes until the end of Day 2133
- 125 000 Prestige Points -> 150 Energy Bars
- 150 000 Prestige Points -> 150 Energy Bars
- For every 25 000 more Prestige Points -> 150 Energy Bars

- The rewards can be collected from the homepage up to 48 hours after the tournament has ended
- Damage Boosters are activated at the moment the citizen clicks on that reward

Individual Rankings


- The ranking can be accessed through the homepage by clicking on the number in front of the citizen name. The number represents his standing in the national rankings
- Each country will have its own separate ranking
- Citizens will be ranked based on the total Prestige Points obtained

- There will be 2 type of rankings:
a) Daily Ranking
Overall Ranking

- The top 10 players in the Daily rankings will receive a decoration (which will be customized for the top 3)
- The overall top 50 players from every country will receive a decoration (which will be customized for the top 3)
- All decorations will be awarded after the end of the tournament
- The rankings will be updated every 20 minutes

Country Rankings

- The countries will be ranked based on the average Prestige Points per active fighter (active fighter = a citizen who won at least 1 Prestige Point during the tournament)
- Formula: Total Number of Prestige Points gathered by the active fighters of a country divided by the number of active fighters - New accounts made 24 hours before the launch of the event and during the event will not enter the individual or country rankings

Country Rewards


- At the end of the tournament countries will win a Defence Shield + an amount of Gold delivered in the Treasury, depending on the place the country is positioned at the final of the tournament:

- 1 - 10 - Quality 7 Defence Shield + 5 000 Gold
- 11 - 20 - Quality 6 Defence Shield + 3 000 Gold
- 21 - 30 - Quality 5 Defence Shield + 2 500 Gold
- 31 - 40 - Quality 4 Defence Shield + 2 000 Gold
- 41 - 50 - Quality 3 Defence Shield + 1 500 Gold
- 51 - 60 - Quality 2 Defence Shield + 1 000 Gold
- 61 - 70 - Quality 1 Defence Shield + 500 Gold

*Defence Shield capacity:

- Quality 7: 10 billion damage
- Quality 6: 8 billion damage
- Quality 5: 6 billion damage
- Quality 4: 4 billion damage
- Quality 3: 3 billion damage
- Quality 2: 2 billion damage
- Quality 1: 1 billion damage
 

Comments

Bageristo
Bageristo Day 2,121, 01:07

доста солидни награди има този път, но и доста солидно трябва да се изръсиш за тях

asperine90
asperine90 Day 2,121, 01:16

Поредната схемата на Планктона, за да избута хората в горните дивизии.🙂

Zlo QQ
Zlo QQ Day 2,121, 01:18

Може да е интересно о/

Dimitar Kotsev
Dimitar Kotsev Day 2,121, 01:26

Сметката е следната: за 220 вафли трябва да се изръсите между 40 и 120 злато и да имате над 20,000 склад и да не ви пука че ще глътнете едни 10,000 точки опит.

off whisky
off whisky Day 2,121, 02:18

Би ли казал как правиш сметката?Не мога да разбера за какво е необходим толкова голям склад.

Kradlivi Bulgari
Kradlivi Bulgari Day 2,121, 01:27

150 miliona shteta predlagam v 1 rund cena po dogovarqne

Kradlivi Bulgari
Kradlivi Bulgari Day 2,121, 01:46

2121 den sme dneska oprai si dadite do koga shte dava po 100 jivot na 6 minuti 😃

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.