اولین مقاله

Day 5,369, 05:34 Published in Iran Iran by Amir05

سلام، این اولین مقاله من هست، بعد از قریب ۱۰ سال به بازی برگشتم،
یادش بخیر اون زمان ایران خیلی گسترده بود، علاوه بر اینکه گربه ایران ما کامل بود، بخش های از پاکستان،هند و کشور های عربی جنوب خلیج فارس هم جزو خاک ایران بود
و همینطور بخش های از خاک آمریکا

به امید روزی که دوباره مثل اون موقع قدرتمند باشیم
خدانگهدار