скрити мисли

Day 4,402, 05:40 Published in Bulgaria Bulgaria by B0R1L

Може ли човек да скрие мислите си?
Може ли да ги скрие от самия себе си?
Може ли да се мисли скрито?
Може ли да не се крият мисли?
Може ли да си с открити мисли?
Може ли да се открие мисълта?
Можем ли да мислим?
Можем ли да не се крием?!