چالش هفتگی پاییزی

Day 4,333, 04:04 Published in Iran Romania by Mr.Abraham
سلام به همه ملت ایران مجازی و واقعی
کسی اشاره ای نکرد به این موضوع گفتم برای اطلاع رسانی بهتون خبر بدم که چالش پاییزی پرستیژ ها رو از دست ندید به خصوص وقتی می تونید توی جنگ های اپیک بیشتر جلو برید
البته این توضیحات رو برای بچه های جدید تر مثل خودم دادم بقیه که دیگه شبا خواب اینجا رو می بیننچالش پاییزی این هفته
کدو تنبل ها:
که نصف یک انرژی بار یا در واقع 50 تا انرژی براتون اضافه می کنه

استینگر ها:
یا همان اسلحه هایی که به راحتی می تونید دمیج هوایی رو باهاشون بالا ببرید و همین طور توی رنک هوایی هم تاثیر خیلی خوبی دارن

انرژی بار ها و کدو تنبل ها هم که در جریانشون هستید چطوری هستن و انرژی رو بالا می برن

جوایز پرستیژ این هفته

0 - 500
ریکاوری +8
استینگر 2
کدو تنبل 20
انباری 1000

750 +1 ریکاوری
900 بوستر 50 درصد
1049 عدد کدو تنبل
1050 انرژی بار
1100 استینگر
1200 +1 ریکاوری
1350 بمب کوچک
1500 بلیط 5 تایی

1650 +1 ریکاوری
1799 کدو تنبل
1800 انرژی بار
1850 استینگر
1950 بوستر 50 درصدی
2100 +1 ریکاوری
2299 کدو تنبل 5
2300 انرژی بار 5 تا
2350 استینگر
2500 بوستر 50 درصدی
2750 +1 ریکاوری
3000 بلیط 5 تایی

3250 +1 ریکاوری
3499 کدو تنبل 5 تایی
3500 انرژی بار 5 تایی
3550 استینگر
3750 +1 ریکاوری
4000 بوستر 50 درصد
4250 +1 ریکاوری
4499 کدو تنبل 5 تایی
4500 انرژی بار 5 تایی
4750 +1 ریکاوری
5000 +1 ریکاوری

3250 +1 ریکاوری
3499 کدو تنبل 5 تایی
3500 انرژی بار 5 تایی
3550 استینگر
3750 +1 ریکاوری
4000 بوستر 50 درصد
4250 +1 ریکاوری
4499 کدو تنبل 5 تایی
4500 انرژی بار 5 تایی
4750 +1 ریکاوری
5000 +1 ریکاوری

5000 +1 ریکاوری
5250 +1 ریکاوری
5500 بوستر 50 درصد
5750 +1 ریکاوری
6000 بلیط 5 تایی
6250 +1 ریکاوری
6500 9000 فضای انبار
6750 +1 ریکاوری

6999 کدو تنبل 10 تایی
7000 انرژی بار 10 تایی
7050 استینگر
7250 +1 ریکاوری
7499 کدو تنبل 10 تایی
7500 انرژی بار 10 تایی
7550 استینگر
7550 +1 ریکاوری
7750 +1 ریکاوری
7999 کدو تنبل 10 تایی
8000 انرژی بار 10 تایی
8050 استینگر
8250 +1 ریکاوری
8499 کدو تنبل 10 تایی
8500 انرژی بار 10 تایی
8550 استینگر
8750 +1 ریکاوری
8999 کدو تنبل 10 تایی
9000 انرژی بار 10 تایی
9050 استینگر
9250 +1 ریکاوری
9499 کدو تنبل 10 تایی
9500 انرژی بار 10 تایی
9550 استینگر

10000 +1 ریکاوری
10250 +1 ریکاوری
10499 کدو 10 تایی
10500 انرژی بار 10 تایی
10550 استینگر
10750 +1 ریکاوری
10999 کدو 10 تایی
11000 انرژی بار 10 تایی
11050 استینگر
11250 +1 ریکاوری
11499 کدو 10 تایی
11500 انرژی بار 10 تایی
11550 استینگر
11750 +1 ریکاوری
11999 کدو 10 تایی
12000 انرژی بار 10 تایی
12050 استینگر
12250 +1 ریکاوری
12499 کدو 10 تایی
12500 انرژی بار 10 تایی
12550 استینگر
12750 +1 ریکاوری
12999 کدو 10 تایی
13000 انرژی بار 10 تایی
13050 استینگر
13250 +1 ریکاوری
13499 کدو 10 تایی
13500 انرژی بار 10 تایی
13550 استینگر
13750 +1 ریکاوری
13999 کدو 10 تایی
14000 انرژی بار 10 تایی
14060 استینگر
14250 +1 ریکاوری
14499 کدو 10 تایی
14500 انرژی بار 10 تایی
14550 استینگر
14750 +1 ریکاوری
14999 کدو 10 تایی
15000 +1 ریکاوری

15250 +1 ریکاوری
15499 کدو 15 تایی
15500 انرژی بار 15 تایی
15550 استینگر
15750 +1 ریکاوری
15999 کدو 15 تایی
16000 انرژی بار 15 تایی
16050 استینگر
16250 +1 ریکاوری
16499 کدو 15 تایی
16500 انرژی بار 15 تایی
16550 استینگر
16750 +1 ریکاوری
16999 کدو 15 تایی
17000 انرژی بار 15 تایی
17050 استینگر
17250 +1 ریکاوری
17499 کدو 15 تایی
17500 انرژی بار 15 تایی
17550 استینگر
17750 +1 ریکاوری
17999 کدو 15 تایی
18000 انرژی بار 15 تایی
18050 استینگر
18250 +1 ریکاوری
18499 کدو 15 تایی
18500 انرژی بار 15 تایی
18550 استینگر
18750 +1 ریکاوری
18999 کدو 15 تایی
19000 انرژی بار 15 تایی
19050 استینگر
19250 +1 ریکاوری
19499 کدو 15 تایی
19500 انرژی بار 15 تایی
19550 استینگر
19750 +1 ریکاوری
19999 کدو 15 تایی
20000 +1 ریکاوری

20000 +1 ریکاوری
20999 کدو 20 تایی
21000 انرژی بار 20 تایی
21050 استینگر
21999 کدو 20 تایی
22000 انرژی بار 20 تایی
22050 استینگر
22999 کدو 20 تایی
23000 انرژی بار 20 تایی
الی آخر تا
29999 کدو 20 تایی
30000 انرژی بار 20 تایی
31050 آخرین استینگر
31999 کدو 20 تایی
32000 انرژی بار 20 تایی
32999 کدو 20 تایی
33000 انرژی بار 20 تایی

و تا آخرین امتیاز

59999 کدو 20 تایی
60000 انرژی بار 20 تایی
از همه هانترهای عزیز می خوام که برن حالشو ببرن با این همه انرژی بار و این حرفا
من خودم به 5000 نمی رسم
خوش باشید