Νέα Παράταξη Πατριωτική Αριστερά

Day 2,827, 02:47 Published in Greece Greece by Dimitris Mavr

Μετά από κάποιους μήνες απουσίας του Ε.Α.Κ.Ε. από την πολιτική σκηνή, τα πρώην μέλη του αποφασίσαμε να αναδημιουργήσουμε το Ε.Α.Κ.Ε. με την ονομασία "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ" και καλούμε όλους τους πατριώτες σοσιαλιστές να εναχθούν στο κόμμα μας και να πάρουν θέση στον αγώνα για την δικαιοσύνη. Της επόμενες ώρες θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα το καταστατικό του κόμματος το οποίο θα υπάρχει και στην περιγραφή του κόμματος.
ΤΟ ΚΌΜΜΑ: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΤΟ ΈΜΒΛΗΜΑ

image