Знанието е сила - проект на еБЧК (важно за играчи до 12 левел)

Day 1,232, 10:11 Published in Bulgaria Bulgaria by First private eBG Red Cross


Здравейте приятели.

От днес стартирам нов проект който ще е свързан с образование и в същото време ще бъде раздаван хляб според знанията на всеки от участниците в проекта.

Представям на вашето внимание:

Накратко какво представлява тази кампания:
На вашето внимание ще бъде предоставен тест включващ 25 въпроса свързани с играта като за всеки верен отговор ще получите по един хляб равен на 4 здраве. Това означава че ако сте отговорили на всички въпроси вярно ще получите от еБЧК 25 К2 хляб равняващ се на 100 здраве.
Подготвил съм и бонус за отличниците който ще бъде 1 бр. оръжие К1.Право на участие в кампанията имат всички играчи до левел 12 (включително).За да се включиш в кампанията:

Тъй като смятам проекта да има още няколко части ще са ми необходими още помощници. За всички желаещи да помогнат за кампанията със труд може да се включат в създаването на още подобни тестове.
Линк към създадените от вас тестове изпращайте на личния ми акаунт:

Всички останали които желаят да помогнат с финансови средства:


* ако има такива които желаят да помогнат с хляб ще трябва да го изпращат на личния ми акаунт поради невъзможността организацията да получава такива дарения.


Отчет по кампанията "Знанието е сила"


С уважение: normal_m основател на First private eBG Red Cross

„Най-големият житейски урок, който съм научил, се състои в това, че с другите хора трябва да се отнасям така, както бих искал да се отнасят с мен.“Искам да благодаря на Boril Karastoyanov който е човека дал ми идеята за проект от подобно естество.