Ambient on/off

Join the new world

 

Апел за помош

Day 2,032, 14:24 Published in Republic of Macedonia (FYROM) Chile by muvlosan

Здраво дечки и девојки,
Ова ми е прва статија(не ме бива ич за вакви работи и не ме интересираат ама...) и би ве замолил да ја прочитате и споделите понатаму за да помогнеме кој колку што може и сака. Се работи за пријател и би ве замолил ако ништо друго барем воутнете и споделете за да може да се разгласи.

АПЕЛИРАМ ДО СИТЕ ХУМАНИ ЛУЃЕ, со почит Игорче Петковски

Иако јас со моите навршени 35 години, сопруг и татко на две малолетни дечиња Ива и Томи, мислам дека сум ја остварил својата цел во животот. Но не мислат и тие така, јас искрено многу често сакам да кажам „неможам повеќе“, „ до тука било“, „колку дал Бог доста е“, мојата фамилија сепак ми дава сила и причина повеќе да продолжам да се борам. Јас веќе 4 години се борам со многу ретка врста на Леукемија, поточно Hairy Cell, хронична болест која ги напаѓа белите крвни зрнца. Оваа болест се третира со хемотерапија (Cladribine, Retuximab), која за прв пат ја примив пролетта 2009 година. Оваа терапија треба да го стави пациентот во Ремисија, што и се случи со мене. Три години немав скоро никакви проблеми, но пролетта 2011 година по некој мали индикации направивме биопсија која даде резулат дека болеста е повторно вратена. Хемотерапијата повторно, но овој пат не успешно. Мојот Хематолог тогаш ги дигаше рамениците и кажуваше дека за мене спас во оваа држава нема. Тој сакајќи да ми помогне ме посочи во некоја врвна Испитна Установа која врши испитувања и поседува таква апаратура. За жал во нашава држава НЕ СЕ ПЛАЌАЛО за пациенти за кои во нашава болница нема ни приближно начин како да се испита, а МОРА да се упати во странство. За мене многу оскуден и ограничен закон, но сепак закон. Јас успеав да најдам таква Институција во Њу Јорк и Доктор кој што е специјализиран за мојата болест, тој прифати да ги направи сите потребни испитувања. Трошоците за почетното испитување се околу 15.000 евра, со што би се утврдила точната варијанта на болеста како и понатамошниот третман. Цената на третманот сеуште неможе да се утврди, затоа што сеуште не се знае точната дијагноза.
Со таа цел Ве замолувам да ми помогнете да можам да заминам на лекување. Секој ден за мене е губење и опасност болеста фатално да напредува. Вашата помош е безценета безоглед на висината. Доколку сте во можност да ми помогнете Ве молам да донирате на Трансакциската Сметка:

Денарска Сметка Бр. 280 107100758282 Со цел на дознака: ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА ИГОРЧЕ ПЕТКОВСКИ

Девизна Сметка за донации од Станство Бр: 280 107101007019110 SWIFT CODE: KRSKMK2X

БРОЈ ЗА ДОНАЦИИ: VIP 077 143 779
Извор: Група за Игорче ПетковскиEven though, with my 35 years of age, a husband and a father of two young children Iva and Tommy, think that I have fulfilled my objective in life. But they don’t think the same, honestly very often I feel like saying “I can’t anymore”, “This is as far as I go”, “If it’s God’s will”, my family still gives me the strength and a reason to continue to fight. For 4 years now, I have been battling a very rear type of Leukemia, or specifically Hairy Cell, chronic disease that attacks the white blood cells. It is treated with chemotherapy (Cladribine, Retuximab), I was given for the first time spring 2009. This therapy is supposed to place the patient in Remission, which indeed happened to me. Three years following I could say that passed without any problems, until spring 2011 after some indication we had a biopsy done. The results were that the disease is unfortunately back. Chemotherapy was administered again, but this time it wasn’t successful. My doctor then said that he doesn’t know what to do and also told me that there was now cure for me in this country. With the intention of helping me, he referred me to go to a Higher Testing Facility, which performs tests on Hairy Cell treatments. Unfortunately in our country, the government DOES NOT PAY for patients that they don’t even have nearly a way to test, but MUST send abroad. For me this law is very limited and scarce, but it is the law. I was successful finding a type of Institution in New York and a doctor that specializes in my disease, he accepted to have me as a patient and to perform all the necessary tests. The costs for the initial testing are around 15000 euro, with which will be confirmed the correct type and the further treatment. The total cost of the treatment is still unknown, until the treatment is confirmed.
For this reason I ask you to PLEASE help me go on this treatment. Everyday past for me is a loss and a higher risk of the disease becoming fatal. Your help would be priceless regardless of the amount, if you are able to extend your help, PLEASE donate

 

Comments

lazarovski
lazarovski Day 2,032, 15:19

https://www.facebook.com/groups/159740454116642/?fref=ts
Probaj da ti kazat nekoi raboti kako i sto pozzz

lazarovski
lazarovski Day 2,032, 15:21

ne e se vo parite

muvlosan
muvlosan Day 2,033, 00:36

Тоа е одлука на Игор, фала на инфо ке пренесам

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.