Ambient on/off

Join the new world

 

[Посланик] еАвстрия-интервю с президента.

Day 1,907, 11:51 Published in Bulgaria Norway by G. Admiral Thrawn


English version:

Hi brothers bulgarians.This is the interview with the president of Austria.It is my first interview as a ambassador and a not very good.

Vasil I. Kunchev:How many active players have in eAustria?
Prince of Austria
:Well there are around 450 active players, but that number is unfortunately consisted of players who are in 2 click mode. So I would only say that there are around 50-100 super active players that make the Austrian community.

Vasil I. Kunchev:Which country do you often go in war with?
Prince of Austria
:Well we follow a doctrine, so we don't attack our neighbors because they are our allies. Although we make a training war from time to time. In my presidential terms there were many training wars, mostly with Switzerland and Slovakia.

Vasil I. Kunchev:What changes will you make in eAustria in February?
Prince of Austria
:Well there are some changes that I want to implement in this month. There are 2 new ministries. Most of the countries have MoH (Ministry of Health) which usually takes care of younger players supplying them with food. The Ministry of Community is also making progress. There will be some new contests, all with 1 goal, making players more active. Austria was proONE country, but that alliance is gone now. Finding a new alliance would be priority #1 for this month, but always keen to the exONE.

Vasil I. Kunchev:Are you satisfied from your ministries?
Prince of Austria
:Yes I'm very satisfied. The guys are great, and everyone knows his job. We have new programs every day, battle orders and we pay great attention to the new players. I think thats the best cabinet team I've ever had. I worked 4 times with most of them, and they did a very good job.

Vasil I. Kunchev:What do you think about Bulgaria?
Prince of Austria
:Bulgaria is a nice country. One of the most loyal countries. Austria also had a lot of help from Bulgaria, in very hard times. The players are also great and honest. Can't say anything bad for now. We expect real cooperation with Bulgaria.

Vasil I. Kunchev:What are your relationships with the alliance CoT?
Prince of Austria
:Well CoT and TWO are consisted from countries that were in the ONE alliance. We are keen to those countries, and we sign MPPs with them. For example Switzerland is CoT, and we have great relationship. As I said before making it official would be great.

Vasil I. Kunchev:Would you like a MPP with Bulgaria?
Prince of Austria
:Yes, we had one before but it expired. MPPs are very important, and can be very useful especially in hard times. I believe Bulgaria can be a great ally.

Thanks for the interview.Българска версия:

Аз:Колко активни играчи има в Австрия?
Prince of Austria
:Активните играчи са около 450 , но за съжаление в това число има и от двукликъри.Така , че активните са около 50-100 играча.

Аз:С коя държава по принцип влизате във война?
Prince of Austria
:Ние следваме доктрина , затова ние не атакуваме нашите съседи, защото те са наши съюзници.Въпреки това правим тренировъчни войни от време на време.По мое време като президент имахме тренировъчни войни основно с Швейцария и Словакия.

Аз:Какво ще промениш през месец Февруари?
Prince of Austria
:Има някой промени който искам да въведа.Има 2 Министерства. Повечето държави имат Министерство на Здравопазването което се грижи за новите играчи и ги снабдява с храна.Министерството на общността също се развива.Ще се проведат някои състезание , които ще имат само 1 цел - да направят играчите по активни.Австрия беше проОНЕ член , но този съюз вече не съществува.Намирането на нов съюз ще бъде приоритет номер 1 за този месец ,(but always keen to the exONE.) не го разбирам.

Аз:Доволен ли сте от работата на министрите?
Prince of Austria
:Да , наистина съм доволен.Колегите са страхотни , и всеки си знае работата.Имаме нови програми всеки ден, военни заповеди и отделяме голямо внимание на новите играчи.Мисля , че това е най-добрия кабинет който някога съм имал.Работил съм 4 пъти с повечето , и всички те вършат страхотна работа.

Аз:Какво мислите за eБългария?
Prince of Austria
:България е една страхотна държава.Една от най-лоялните.Австрия е получила много голяма помощ от България в трудни моменти.Играчите са страхотни и честни.Не мога да кажа нищо лошо засега.Ние очакваме истинско сътрудничество с България.

Аз:Какви са вашите отношения към съюза CoT?
Prince of Austria
:Съюзите CoT и TWO са съставени от държави което бяха част от алианса ONE.Ние сме заинтересувани от тези държави и подписваме МПП-та с тях.Например , Швейцария е CoT-член и имаме отлични взаимоотношения.Както казах преди , когато това стане официално ще е страхотно.

Аз:Бихте ли искал , МПП с България?
Prince of Austria
:Да , ние имахме преди но то изтече .МПП-тата са много важни, и могат да бъдат полезни особено в трудни времена.Аз вярвам , че България може да бъде много добър съюзник.

Благодаря ви за интервюто.
Vasil I. Kunchev
посланик в еАвстрия
 

Comments

bancho22
bancho22 Day 1,907, 11:55

doctrine си е доктрина на бг :Д

bancho22
bancho22 Day 1,907, 11:57

Well there are some changes that I want to implement in this month.
(първото изречение не го знам)

Казва, че има някои промени, които иска да въведе този месец.

bancho22
bancho22 Day 1,907, 11:58

(but always keen to the exONE.) не го разбирам.

Тука вече и на него му се разпада английския :Д но предполагам е искал да каже, че си държат на exONE държавите. (:

NO CARRIER
NO CARRIER Day 1,907, 12:18

о7

Prince of Austria
Prince of Austria Day 1,907, 13:46

банчо22: ти дали уопште разбираш нешто или за џабе си давал парите за енглески часови xD
btw great interview mate! It was a pleasure : )

CSKABG
CSKABG Day 1,907, 21:06

о/

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.