MMM campaign (every sub = one admin tear, priceless)

Day 1,007, 15:23 Published in Bulgaria Bulgaria by Government of eBulgaria


English

Greetings,

As you probably already know, recently eBulgaria acquired a high region (grain) and spent quite a bit of gold in doing so. This is why we're undertaking a big MMM project to raise money to cover some of the cost of that campaign.

For a long time we've been limited in our ability to help our allies because of the inherent disadvantage the admins have put upon us -- no high region. Now however we're ready to change that, expect eBulgaria's army to be ever more present on the battlefields in support of all our allies and friends.

I's like to humbly ask you as the president of eBulgaria, to sub the following news papers, and to help us out in this important moment of our development as one of the youngest countries in eRep. I and all of eBulgaria will be ever-grateful for your help.

Thank you and remember this:

Give a sub today, receive admin tears tomorrow. Don't purchase gold from the admins, take it!

Cheers,

eDarkAngel (Stoich),
President of eBulgaria

Български
Здравейте,

Както знаете от известно време върви набиране на вестници да участват в национална МММ кампания за набиране на средства за покриване на направените разходи за регион с висок добив.

Дойде и момента да бъде пусната и самата кампания и да ви приканя, да се включите активно и да се абонирате за всеки от долуизброените вестници. Направете го и от всички оргове с които разполагате.

Админите се опитват по всякакъв начин да ни издуят и да ни вземат златото, това е начина по който можем да си го върнем. Колкото по големи са постъпленията от тази кампания, толкова по-бързо еБългария ще се превърне в една от топ държавите в играта. Аз съм сигурен че това ще стане рано или късно, нека помогнем всички заедно това да стане рано!

Допълнение: Скрипт направен от д-р Cryptos за бърз абонамент с едно кликване. Можете да го намерите, както и инструкции как да го ползвате в тази статия:

[Скрипт и ММ] Скрипт за автоматично абониране за множество вестници

И помнете,

Всеки абонамент е пирон в ковчега на алчните админи. Абонирай се днес, разплачи един админ утре!
1. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/bu​lgarski-ve​sti-gamzov​o-216179/1
2. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/en​ews-mix-24​0328/1
3. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/83​7th-hoolig​ans-237773​/1
4. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/vi​rtual-maga​zine-22895​5/1
5. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ba​lkan-echo-​237804/1


6. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/e-​interview-​229011/1
7. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/3a​e4aphnk-22​1906/1
8. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/by​lgarski-or​el-236822/​1
9. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ze​itung-2404​07/1
10. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/eb​ulgaria-s-​news-20679​4/1


11. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/mr​usnata-pec​hka-238374​/1
12. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/bn​ews-today-​222155/1
13. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/er​odina-2291​32/1
14. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/re​publik-epo​rt-235949/​1
15. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ea​uction-236​497


16. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/bs​-inc-news-​230513/1
17. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/bu​lgaria-wee​kly-telegr​aph-239611​/1
18. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ch​ubby-s-pap​er-218142/​1
19. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/fr​eedom-or-d​eath1-2324​35/1
20. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/co​nspiracy-e​njoyment-1​89591/1


21. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/po​sleden-mar​sh-240946/​1
22. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/of​-mice-and-​men-239959​/1
23. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/co​lorado-238​023/1
24. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/an​nals-23628​4/1
25. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/de​mokracia-2​22128/1


26. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/pr​osto-vestn​ik-231982/​1
27. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/df​-times-240​932/1
28. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ce​rberus-new​s-240758/1
29. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/1-​euro-24109​4/1
30. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/pu​stinia-v-g​las-236697​/1


31. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/m-​o-h-u-t-o-​p-240791/1
32. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/bg​-slavic-ne​wspaper-17​6813/1
33. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/mi​shmash-234​407/1
34. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ne​ver-back-d​own-226000​/1
35. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/be​cthuk-2275​86/1


36. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ve​stnik-skan​dalnik-235​370/1
37. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ne​ighbourpre​ss-240773/​1
38. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/eb​g-today-23​1331/1
39. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ne​ws-paper1-​232023/1
40. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/eg​iornale-bu​lgaria-231​821/1


41. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/-2​33-151532/​1
42. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ro​ck-n-roses​-240961/1
43. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/my​-vision-24​1071/1
44. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ve​stnik-kapi​tal-231351​/1
45. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/bq​lo-zeleno-​cherveno-2​29393/1


46. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/sv​etska-suma​toha-24109​7/1
47. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/in​dependance​-236016/1
48. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/nk​fv-present​s-236686/1
49. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ot​rqd-31-kru​stonoscite​-225604/1
50. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/fr​ee-bg-jour​nal-201881​/1


51. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/th​e-way-to-t​he-top-223​554/1
53. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/sp​iritual-ho​rizons-229​964/1
54. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/fl​ash-of-lig​ht-240889/​1
55. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/th​e-boring-n​ewspaper-2​37420/1


56. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ho​bu-bectu-2​31235/1
57. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ko​m-news-240​951/1
58. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/hi​-ebulgaria​-230710/1
59. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/i-​ll-keep-an​-eye-on-yo​u-221900/1
60. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/go​voritel-23​2205/1


61. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/e-​yhubepcute​t-229061/1
62. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/sq​uadron-of-​light-2365​87/1
63. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/3-​03-1878-24​0945/1
64. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/bu​lgarian-ne​wspaper-21​6746/1
65. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/my​newss-2376​12/1


66. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ab​usus-in-ba​ccho-23519​7/1
67. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/bu​ilding-the​-future-24​0020/1
68. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/th​e-ebulgari​an-insider​-206994/1
69. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/eb​ahti-vestn​ika-225752​/1
70. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/pa​3mucjlu-ha​-eguh-jlyg​-229154/1


71. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/eb​ulgaria-ne​ws-179039/​1
72. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/my​-mmm-newsp​aper-24091​8/1
73. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ns​-tribune-2​25896
74. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/fi​fty-five-2​31342/1
75. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/st​upid-news-​241091/1


76. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/du​ty-and-hon​our-216725​/1
77. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ne​-vestniky-​216881/1
78. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/sh​ushu-mushu​1-214652/1
79. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/le​-temps-240​905/1
80. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/po​-cbeta-227​485/1


81. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/3-​o-p-a-2374​84/1
82. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/sa​edinenieto​-pravi-sil​ata-240663​/1
83. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/gh​osts-n-stu​ff-240582/​1
84. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/20​0-vica-235​586/1
85. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/wi​zard-s-new​spaper-240​903/1


86. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/3-​h-a-m-e-23​8447/1
87. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/pl​ovdiv-time​s-241090/1
88. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/to​talitarizm​-240875/1
89. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/de​troit-2382​93/1
90. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/na​rodno-delo​-87922/1


91. http😕/www​.erepublik​.com/en/ne​wspaper/ho​ba-epa-239​757/1
92. http://www.erepublik.com/en/newspaper/monkey-enews-235950/1
93. http://www.erepublik.com/en/newspaper/bio-hazard-235641/1

П.П.: Ще помоля всички участници, да се ограничат с пускането на статии, освен ако не е наложително. Целта разбира се е по-лесното събиране на максимум абонаменти!
Чрез попълването на формуляра за участие, всички са заявили, че ще дадат парите от спечеления медал на държавата!

С уважение,
Stoich,