Hintergrund an/aus

ناخدای توفان

3 Tag 1,925, 07:36 Veröffentlicht in Iran Iran Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung

ای لبت مثل خنده ات نمکین
جان شیرین من، حسام الدین


هر مقامی فوائدی دارد
مشورت هم قواعدی دارد

خاصه چون گاه گاه و دیر به دیر
مشورت خواهد از تو شخص مدیر

یعنی آن وقتها که سفت و قشنگ
سر شخص رئیس، خورده به سنگ

در سئوالات چندمجهولی
مانده

mehr »

شب عيد است

6 Tag 1,923, 05:06 Veröffentlicht in Iran Iran Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung

شب عيد است و در بازار ميو ه

رواج قيمت سيب و خياراستخريد ه پولداراز ميو ه بسيار

فقيري نيز مشغول وياراست !لباس خوب مي خواهدازايشان

پدر در پيش بچه شرمساراست !اگر جيب تو خالي باشداز پول

بدان در دوزخي ،كار تو زارا

mehr »

كنترل تكانه هاي تورمي

3 Tag 1,923, 05:01 Veröffentlicht in Iran Iran Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung

کنترل کلاً چیز خوبی است . اگر نبود که شما تلویزیون کنترل دار نمی خریدید. با خودروتان از بیرون به سمت منزل می آیید و شدید هم باران گرفته است. اما شما نیازی ندارید که از ماشین پیاده شوید و بروید در پارکینگ را باز کنید؛ از همان داخل اتومبیل، دکمۀ ریموت

mehr »

کمی تا قسمتی جدی

1 Tag 1,914, 09:39 Veröffentlicht in Iran Iran Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung

این که ایران یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان در زمینۀ لوازم آرایش است، البته که چیز خوبی نیست که بشود با آن قیافه گرفت و گفت: ما اینیم!...

هرچیزی یک حد و حدود تعریف شده ای دارد. آرایش هم به اندازۀ متعارف و معمولی اش خوب است. چرا که خدا فی نفسه، ان

mehr »

چه عصر ارتباطاتی!!!

3 Tag 1,908, 09:20 Veröffentlicht in Iran Iran Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung

از آن روزی که در ایران موبایل آمد به محفل­ها

تماس آسان نمود اول ولی افتاد مشکل­ها


به No Response To Paging عادت کرده گوش اما

از اشکالات SMS چه خون افتاده در دل­ها


ندارد آنـــتنی اما مزایایی دگر دارد

شده یک جور بازیچه به دست بچه خوش

mehr »