Hintergrund an/aus

[MA] Day 3,342 - Top Prio: Pastram FF pentru COUP din Bulgaria !

8 Tag 3,342, 06:13 Veröffentlicht in Romania Romania Kampfaufträge KampfaufträgeNe mutam in Bulgaria si luptam contra dictaturii imediat ce incepe lupta !

mehr »

[MA] Day 3,341 - Top Prio: Pentru Slovenia in Venezuelan Capital!

8 Tag 3,340, 03:53 Veröffentlicht in Romania Romania Kampfaufträge KampfaufträgePRIO : Luptam pentru Slovenia in Venezuelan Capital
Fight for Bolivia in Slovenia in Venezuelan Capital.

https://www.erepublik.com/en/military/battlefield-new/
mehr »

[MA] Day 3,340 - Top Prio: Pentru Serbia in North Dalmatia!

8 Tag 3,338, 03:35 Veröffentlicht in Romania Romania Kampfaufträge KampfaufträgePRIO : Luptam pentru Serbia in North Dalmatia
Fight for Serbia in North Dalmatia.

https://www.erepublik.com/en/military/battlefield-new/91961


Luptam mehr »

[MA] Day 3,337 - Top Prio: CEDAM PODOLIA

9 Tag 3,336, 01:45 Veröffentlicht in Romania Romania Kampfaufträge KampfaufträgeCastigam Taurida! Fight for RO!
https://www.erepublik.com/ro/military/battlefield-new/91819


Cedam Podolia! Luptam numai pentru Ucraina in Podolia, mehr »

[MA] Day 3,335 - Pentru RO in Central Anatolia

4 Tag 3,333, 06:45 Veröffentlicht in Romania Romania Kampfaufträge KampfaufträgePRIO : Luptam pentru Romania in Central Anatolia
Fight for Romania in Central Anatolia.


https://www.erepublik.com/en/military/battlefield-new/mehr »