Hintergrund an/aus

Join the new world

 

KO KAŽE DA VLAST NIŠTA NE RADI???

Tag 1,900, 11:28 Veröffentlicht in Bosnia and Herzegovina Bosnien und Herzegowina von Robert BiH

POLITIKA
- Bh parlamentarci su još jednom dokazali svoju širokogrudnost i humanost usvojivši danas Izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima parlamentaraca i članova njihovih porodica i sebi dragih osoba i njima dragih osoba.

Šta podrazumijevaju ove izmjene? Evo nekoliko primjera:

1- Pravo na novčanu naknadu za odvojeni život od danas, osim parlamentaraca i članova njihovih užih porodica, mogu koristiti i članovi njihovih širih porodica,kao što su: braća i sestre,snahe i zetovi, punac/svekar (punica/svekrva isključene iz ovog prava), kao i badže,šurjaci,svastike, te članovi njihovih vanbračnih zajednica, sve ljubavnice i njihovi muževi (presedan, olakšavajuća okolnost), pastorčad i njihovi kućni i okokućni ljubimci.
2- Pravo na dodatak na novčanu naknadu za naknadu za odvojeni život imaju svi navedeni u članu 1. uključujući amidže, strine,tetke, tetkove,dajdže i dajdžinice,te najomiljenijeg uvlačiguza iz Stranke, ali samo dok ne navrši 85 godina života.
3- Pravo na pravo na izmjene i dopune ovog Zakona u skladu sa uvećanjem familije i vanbračnih poznanstava i članova njihovih porodica.
4- Pravo da svi navedeni u članovima 1,2 i 3. punopravno koriste sva navedena prava iz članova 1,2 i 3. ovog Zakona uz pravo da ta prava prenesu na svoje potomke iz bračnih i vanbračnih zajednica, koji ova prava mogu koristiti samo dok ne navrše 99 godina života.
5- Pravo na izmjene i dopune ovih prava ako Komisija sačinjena od članova njihovih najmilijih zaključi da im je malo.

Ove izmjene i dopune Zakona stupaju na snagu od 1. januara 2000.godine uz obavezu da se oštećenima retroaktivno isplate sva navedena zaostala novčana primanja u proteklih 12 godina uz zakonsku zateznu kamatu.
Za Drevni Avaz, Kruška Jurišić.


KO KAŽE DA VLAST NIŠTA NE RADI???


 

Kommentare

Tomislav Diablo
Tomislav Diablo Tag 1,900, 20:21

Kad ćete prestat sa glumljenjem jednonacionalne države čiji je jedini problem ekonomsko stanje i počet radit na preuređivanju države koje će osigurat ravnopravnost konstitutivnih naroda i time omogućit opstanak ove fašističke tvorevine "BiH"?

Prvo se rješavaju nacionalna pitanja, a tek onda ekonomska...nacionalizam je temelj svega!

Aleks M
Aleks M Tag 1,900, 22:12

More nam se Tomo.

Brdar Dragan
Brdar Dragan Tag 1,901, 05:55

Sve je otislo u helac!

Gigli
Gigli Tag 1,902, 00:25

kako ti mama tomo?

 
Deinen Kommentar veröffentlichen.

Was ist das?

Dieser Artikel wurde von einem Bürger von eRepublik, einem interaktiven Mehrspieler-Strategiespiel auf Basis real existierender Länder, geschrieben. Erstelle einen eigenen Charakter und verhilf deinem Land als Kriegsheld, anerkannter Zeitungsherausgeber oder einflussreicher Finanzmann zu Glanz und Gloria.