Hintergrund an/aus

Join the new world

 

I malena Anastazija treba pomoć

Tag 1,903, 04:47 Veröffentlicht in Croatia Kroatien von bjdezo

ANASTAZIJA UDOVIČIĆ, djevojčica iz Rijeke stara dvije godine, još je jedno teško bolesno dijete koje treba pomoć ljudi dobrog srca jer joj njena samohrana majka ne može priuštiti sve što joj je potrebno. Naime, malenoj Anastaziji su potrebni lijekovi i dodaci prehrani koje ne pokriva HZZO. Pokrenuta je i Facebook stranica "Pomozimo maloj Anastaziji", a priču ove malene djevojčice donosimo vam u nastavku:

"Anastazija Udovičić rođena je 20.11.2010. godine u KBC Rijeka. Anastaziji je uspostavljena dijagnoza: Gastroshiza, Atresio intestini multipl. te je već u prvom danu života podvrgnuta operativnom zahvatu. Učinjena je operacija zatvaranja trbušne stijenke, ali i resekcija većeg dijela tankog crijeva. Radi se o ekstremno kratkom crijevu (15-20 cm jejunuma te 10 cm rektosigmoida), dok joj je debelo crijevo većim dijelom nerazvijeno. Tanko i debelo crijevo nikako se nisu mogli spojiti jer su prekratki, zbog čega je Anastazija ovisna o potpunoj parenteralnoj prehrani.

27.12.2010. je premještena na daljnje liječenje u Kliniku za dječje bolesti Zagreb-Klaićeva gdje se liječi i danas. Tijekom liječenja imala je mnogo uspona i padova. U Zagrebačku bolnicu primili su je polumrtvu, jer je pored svojih tegoba još oboljela i od sepse, zbog čega je 7 dana bila na intenzivnoj njezi. Nakon toga joj je ugrađen CVK (centralno venski kateter) preko kojeg prima parenteralnu prehranu 24h dnevno. Nakon toga još dva puta se borila protiv sepse te raznih virusa.

7.7.2011. je imala operaciju - uspjeli su spojiti crijeva. Nakon operacije imala je ponovno sepsu. Iako su joj sada crijeva spojena još uvijek se ne može hraniti normalno i još godinama će se morati hraniti parenteralno jer su njena crijeva preslaba i nedovoljno razvijena. Količina crijeva koju ima ne može apsorbirati količinu unesene hrane pa ima problema sa stolicom. Unos parenteralne prehrane ima popratne nuspojave: takav način hranjenja doveo je do oštećenja jetre, te povećanja slezene, što dovodi do trombocitonomije (slezena uništava trombocite što dovodi do slabljenja krvi).

Anastazijina 23-godišnja majka Suzana je samohrana majka i njih dvije žive kao podstanari. Anastazijin otac ne želi sudjelovati u liječenju, niti u njezinom životu uopće. Pored svakodnevnih dječjih potrepština (pelene, robica, igračkice...) malenoj Anastaziji su potrebni lijekovi i dodaci prehrani koje ne pokriva HZZO, a koje Suzana mora kupovati, stoga je malenoj Anastaziji potrebna vaša novčana pomoć!

Anastazija je kandidat za transplantaciju jetre i crijeva u Italiji... Ona je maleno dijete koje je od prvog dana osuđeno na život u bolnici. Dok druga djeca njene dobi uče kako napraviti prve korake, ona mora ležati u krevetu prikopčana na aparate, primati infuzije, ići na operacije i ono najbitnije - boriti se za život. Vjerujem da još uvijek ima ljudi dobra srca koji bi pomogli našoj malenoj Anastaziji!
Facebook http://www.facebook.com/photo.php?fbid=251597141641436&set=a.249803155154168.60897.249108571890293&type=1#!/pages/Pomozimo-maloj-Anastaziji/127032767398002
Unaprijed hvala svima!

BROJ TEKUĆEG RAČUNA:
SUZANA UDOVIČIĆ
br: 3235036801
ZAGREBAČKA BANKA d.d.

BROJ DEVIZNOG RAČUNA:
SUZANA UDOVIČIĆ (OIB 20895177764)
br: 3239232988
SWIFT/BIC: ZABAHR2X
IBAN: HR0723600003239232988
ZAGREBAČKA BANKA d.d."

ANASTAZIJA UDOVIČIĆ, a girl from the Old River two years, there is one seriously ill child who needs the help of people of good heart because her her single mother could not afford all that it needs. Specifically, small Anastazija needed medicines and nutritional supplements are not covered by CIHI. Launched a Facebook page, "Help Anastazija small", and the story of this little girl bring you below:

"Anastasia Udovicic born 20.11.2010. KBC in Rijeka. Anastazija established diagnosis of gastroschisis, atresia intestine multiples., And already in the first day of life underwent surgery. Graft surgery is closing the abdominal wall, and resection of a large portion of the small intestine . It is extremely short intestine (15-20 cm and 10 cm of jejunum rektosigmoida), while her colon largely undeveloped. Tanko and colon could not be connected because they are too short, which is why Anastasia dependent on complete parenteral nutrition .

27.12.2010. moved for further treatment at the Clinic of Children's Hospital Zagreb-Klaićeva where heals today. During treatment, she had a lot of ups and downs. Hospital in Zagreb received a half-dead, because in addition to their condition, and still suffering from sepsis, which is a 7 days in intensive care. After that, she was fitted with CVC (central venous catheter) that is receiving parenteral nutrition 24 hours a day. After this two more times to tackle sepsis and various viruses.

7.7.2011. had surgery - managed to connect hoses. After surgery she had re sepsis. Although she now connected hose still can not feed normally and for years will have to be fed parenterally because her intestines weak and underdeveloped. The amount of bowel that has been unable to absorb the amount of food intake, so there are problems with the chair. Parenteral nutrition intake has side effects: a way of feeding led to liver damage, and an enlarged spleen, which leads to trombocitonomije (spleen destroys platelets, which leads to a weakening of the blood).

Anastazija 23-year old mother Sue was a single mother and two of them are living as tenants. Anastazija father does not want to participate in treatment, not in her life at all. In addition to children's everyday necessities (diapers, clothes, apparel, toys ...) small Anastazija needed medicines and nutritional supplements are not covered by insurance administration, which must be purchased Suzana, so small Anastazija need your financial support!

Anastasia is a candidate for a liver transplant and cancer in Italy ... She is a small child who was convicted of the first day of life in the hospital. While other children her age are learning how to make the first steps, it must lie in the bed is coupled to the apparatus, receiving infusions, go for the surgery and what is most important - to fight for life. I believe that there are still good-hearted people to help our small Anastazija!

Thanks in advance everyone!

Checking account:
SUZANA UDOVIČIĆ
no: 3235036801
ZAGREB BANK dd

FOREIGN ACCOUNT NUMBER:
SUZANA UDOVIČIĆ (VAT 20,895,177,764)
no: 3239232988
SWIFT / BIC: ZABAHR2X
IBAN: HR0723600003239232988
ZAGREB BANK dd


 

Kommentare

TheDarkHeinz
TheDarkHeinz Tag 1,903, 05:05

podrska i obavljeno

 
Deinen Kommentar veröffentlichen.

Was ist das?

Dieser Artikel wurde von einem Bürger von eRepublik, einem interaktiven Mehrspieler-Strategiespiel auf Basis real existierender Länder, geschrieben. Erstelle einen eigenen Charakter und verhilf deinem Land als Kriegsheld, anerkannter Zeitungsherausgeber oder einflussreicher Finanzmann zu Glanz und Gloria.