Hintergrund an/aus

Join the new world

 

Accord on the political tensions. / Akkoord bij de poltieke perikelen.

Tag 1,904, 14:13 Veröffentlicht in Netherlands Niederlande von RV93

[ENGLISH VERSION BELOW]

Beste burgers van eNederland,

In de afgelopen week is er nogal wat te doen geweest in de nationale media met beschuldigingen over en weer aan het adres van de partijen GPN en DPP (inmiddels samengegaan in UNP). De betrokken personen en ‘prominenten’ van beide partijen hebben hierover een constructief gesprek gevoerd en het is duidelijk geworden dat er een aantal misverstanden in het spel waren, soms een ongelukkige woordkeus, en dat een groot deel van de opgevatte beschuldigingen NIET aan het adres was van mensen die zich aangesproken voelden. En of mensen nu terecht boos zijn over uitlatingen of gebeurtenissen, we moeten niet vergeten dat artikelen slechts een mening bevatten van een individuele schrijver en nooit de hele waarheid.Desalniettemin:

De leiding van beide partijen en de kandidaten voor het Presidentschap staan allen een sportieve campagne voor en de partijen distantiëren zich van de artikelen die door individuele leden van de partij zijn uitgebracht en de comments waarin nieuwe beschuldigingen werden geuit. Voor zover dit eerder en publiekelijk had moeten gebeuren, spreken ondergetekenden hiervoor alsnog hun excuses uit.

Verder staat wat ons betreft niets een constructieve samenwerking in de eNederlandse politiek meer in de weg en we hopen dat alle betrokkenen het vanaf hier achter zich kunnen laten.

Na een stemming getekend,

Kordak
RV93
Van Spijck
Joshua Morriseau
Zeeuwsmeisje
Kamp amersfoort

[ENGLISH VERSION]

Dear citizens of the eNetherlands,

In the past week there have been some events in the Dutch media with recriminations between the parties of GPN and DPP (DPP had a merge and is now known as UNP). The involved individuals of both parties had a constructive conversation and it became clear that there were a few misunderstandings, sometimes a poor choice of words and the fact that some accusations were NOT intended for the people who felt called upon. And if people were rightly angry about publications or events, we shouldn't forget that articles just express the opinion of the individual writer and never the whole truth.Nevertheless:

The leadership of both parties and the candidates for presidency stand for a sporting campaign and the parties take distance of articles which were published by individual members also for the comments where new accusations have been made. For as far this should have been done earlier in public, the undersigned still speak their excuses.

Futhermore in our opinion there is nothing that stands between a constructive cooperation in eDutch politics and the hope that all who got
involved could now move on with this.

Signed and voted upon by,

Kordak
RV93
Van Spijck
Joshua Morriseau
Zeeuwsmeisje
Kamp amersfoort


 

Kommentare

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Tag 1,904, 14:15

Signed and voted! Now, nothing more to see here -.-

M. de Ruyter
M. de Ruyter Tag 1,904, 14:17

Signed and voted!

Shtula
Shtula Tag 1,904, 14:20

Voted!

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Tag 1,904, 14:20

\o/

RV93
RV93 Tag 1,904, 14:21

o7

Beaverss Tribute to Raskol
Beaverss Tribute to Raskol Tag 1,904, 14:28

v10

Kordak
Kordak Tag 1,904, 14:29

Signed and voted

Viglius
Viglius Tag 1,904, 15:26

Voted!

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Tag 1,904, 15:28

Voted and agreed. o7

Alex the best123
Alex the best123 Tag 1,904, 16:20

voted & agreed +1

ElGorro
ElGorro Tag 1,904, 21:04

Great! Good its solved now!

FrankieVB
FrankieVB Tag 1,905, 00:22

Good!

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Tag 1,905, 00:44

Signed and voted.

Gwom
Gwom Tag 1,905, 07:39

voted and signed if I was allowed to.

Daniel Parker
Daniel Parker Tag 1,905, 11:36

hmm, now i wanna watch southpark

RV93
RV93 Tag 1,905, 14:02

Gwom, your voting is enough!

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Tag 1,906, 08:26

Still no pariah dog; the one who started this mess? :-{

PariahDog
PariahDog Tag 1,906, 09:01

Nope, no me. Nothing was discussed with me, and I do not agree with what I have heard prior to the discussion. It doesn't matter anyway, though. I'm not fast in writing articles, so the next one may take some time.

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Tag 1,906, 10:06

there you go again blaming others Reinier, while both sides have made mistakes

M. de Ruyter
M. de Ruyter Tag 1,906, 11:28

@Tijl; I don't agree with you, it was pariah-dogs article that started this, so it would be nice if he agrees on this as well. I am glad though the others distanced themselves from that artcle.

Kordak
Kordak Tag 1,906, 12:27

Everyone is free to express their own opinion. We all have different views at how this started, even me. But there is no point in fighting, except against the PINK for now.

PariahDog
PariahDog Tag 1,906, 15:56

van Spijck, the article mentions nowhere that people have distanced themselves from the article I have written. You've come to a conclusion which I may or may not agree on (I have no clue what the conclusion actually is, so it may as well be a distanciation but it isn't mentioned anywhere), that's pretty much all.

And I also must disagree with the notion that it was my article that started this. You seem to forget the actions that lead to my writing of the article, or do you somehow want to place all the blame on me? If that is the case, the agreement must have been awfully one-sided and you can be lucky I was not there.

 
Deinen Kommentar veröffentlichen.

Was ist das?

Dieser Artikel wurde von einem Bürger von eRepublik, einem interaktiven Mehrspieler-Strategiespiel auf Basis real existierender Länder, geschrieben. Erstelle einen eigenen Charakter und verhilf deinem Land als Kriegsheld, anerkannter Zeitungsherausgeber oder einflussreicher Finanzmann zu Glanz und Gloria.