Fundo lig/desl

I'm Sexy and I know it!

19 Dia 2,175, 14:31 Publicado em Israel Israel Análise e debates políticos Análise e debates políticosכתבה זו מאושרת על ידי נריה אדלמן הידוע גם כa neria
mais informações »

last note from the CoS [HEB][ENG]

14 Dia 1,843, 12:30 Publicado em Israel Israel Análise e debates políticos Análise e debates políticos


ישראלים יקרים שלום,
זמן רב שלא כתבתי לכם כתבה. חובותי בחיים האמיתיים הכריעו אותי והיה עלי לחץ עצום הן בלימודים והן בחיים עצמם.
אז הגיעה סוף הכהונה של הנשיא הקודם, והנשיא החדש נבחר … mais informações »

An important message from the CoS [ENG/HEB]

21 Dia 1,838, 12:27 Publicado em Israel Israel Ordens de batalha Ordens de batalhaאזרחי ארץ ישראל, שלומות!
מצטער על אורך הכתבה הבאה, היא נכתבה במהרה. בנוסף, אני מצטער על כל שגיאת כתיב שתהיה.


ראשית,
אני מבקש מכל אזרחי ישראל לקרוא את הכתבה הבאה של נריה,
mais informações »

update from the CoS [ENG/HEB]

13 Dia 1,821, 11:20 Publicado em Israel Israel Ordens de batalha Ordens de batalhaאזרחי ישראל היקרים,

בגלל המצב הבטחוני בישראל (בחיים האמיתיים), לא התאפשר לי ביומיים האחרונים להתחבר למשחק.
בעקבות הפעולה האחרונה של צה"ל בשטחי עזה, המצב כרגע מתוח מאוד, ואני לא יודע אם אוכ … mais informações »

Going to a trip! some importent information for eIDF soliders[ENG/HEB]

10 Dia 1,811, 12:55 Publicado em Israel Israel Entretenimento e interações sociais Entretenimento e interações sociais
ישראלים יקרים, שלומות!
ביום שני הקרוב, אצא לטיול. לא אוכל להתחבר למשחק למשך השבוע הקרוב פרט לכמה דקות ביום. בהחלט לא זמן אשר פיקוד על יחידה צורך.. עיל לכך, הפיקוד על היחידה הצה … mais informações »