Ambienti on/off

天底下哪有这样的好事

18 Dita 2,320, 01:15 Kina Hapat e parë në eRepublik Hapat e parë në eRepublik求送茶叶蛋,安慰我失去希望的心灵 … lexo më shumë »

开心大发现

17 Dita 2,304, 02:34 Kina Hapat e parë në eRepublik Hapat e parë në eRepublik

可能很多人飞行时还在使用cc,那么首先给大家看下飞行使用机票和cc的对比:

可以看出,除了距离1时,使用cc比较便宜外,其他都是使用机票比较便宜。特别是距离为5时,使用机票可以节省58.2cc。
当然,使用机票是会消耗些体力,但随着机票的等级提高,消耗的体力也越少,q5机票就不消耗体力。而现在机票的价格也比较奇葩,从q2到q5都在40cc左右,q5机票甚至比q3,q4都便宜。
所以在飞行的时候,距离1时,

lexo më shumë »

新年快乐、elite、titan一并派包!(完结)

234 Dita 2,231, 04:19 Kina Hapat e parë në eRepublik Hapat e parë në eRepublik

本来没想到这么早能打到100级和titan,结果鸡给了个这样的机会,就趁机撸到了。

刚好赶上公历新年,就一并派包。祝大家新的一年一切顺心如意!
请华人留下v数,每人111cc。ec,nk,roc的都行,如果觉得我可能不认识你,最好用中文留下一句话,避免我把你当成歪果仁。
水木的请留下v数和水木编号,每人222cc。
时间截止到day2233 23:

lexo më shumë »

eChina 最新战斗章排名 (Day 2022)

8 Dita 2,022, 20:18 Kina Hapat e parë në eRepublik Hapat e parë në eRepublik

上次排名(Day 1960)

eChina 最新战斗章排名,统计数据截至6月4日0点。由于鸡限制字数,所以取前700名。

.排名....升降...战区...总数..增加数..BH...CH.......ID.......
====================================================== … lexo më shumë »

eChina 最新伤害排名 (Day 2022)

25 Dita 2,022, 20:16 Kina Hapat e parë në eRepublik Hapat e parë në eRepublik

eChina 最新DPH(空手Fight一次的Influence)排名,统计数据截至6月4日0点。
上次排名(Day 1960)

首先是DPH的分布情况(不含死人):
SS(>5000): 530
S(>800): 351
B(>400): 32
A(>100): 11
下面是个人排名(不含死人),这里列出了前600名的名单

lexo më shumë »