Ambienti on/off

[MA] - Day 3,170 Fight for Romania in Kakheti/Prince Edward Island

10 2 ditë më parë E Publikuar në Romania Romania Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

Prio 1: Fight for Romania in Kakheti

http://www.erepublik.com/ro/military/battlefield-new/82935


Prio 2 Fight for Romania in Prince Edward Island

lexo më shumë »

[MA] - Day 3,168 15:30 Erep Time Fight for RO in Prince Edward Island / Kakheti

14 4 ditë më parë E Publikuar në Romania Romania Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës


Prio 1: Fight for Romania in Prince Edward Island

http://www.erepublik.com/en/military/battlefield-new/82916


Prio 2: Fight for Romania in Kakheti [/lexo më shumë »

[MA] - Day 3,166 Fight for Bulgary in Black Sea Coast and RO in all Battles

20 6 ditë më parë E Publikuar në Romania Romania Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës
Prio 1: Fight for Bulgary in Black Sea Coast

http://www.erepublik.com/en/military/battlefield-new/82814


Prio 2: Fight for Romania in Abkhazia

http: … lexo më shumë »

[MA] - Day 3,164 Erep Time 02:00 RO in Abkhazia / BG in Ruse

12 Dita 3,162, 03:19 E Publikuar në Romania Romania Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës


NO FIGHT IN Taurida
FIGHT ONLY FOR UKRAINE IN Taurida


lexo më shumë »

[MA] - UPDATE Day 3,161: FIGHT FOR BULGARIA AGAINTS TURKEY

6 Dita 3,160, 00:32 E Publikuar në Romania Romania Urdhërat e Luftës Urdhërat e LuftësDo NOT FIGHT IN Podolia
FIGHT ONLY FOR Ukraine IN Podolia


lexo më shumë »