Ambienti on/off

[DoD Orders] Day 2804-2805

6 Dita 2,804, 07:38 E Publikuar në USA USA Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës


Thrace - Greece


[ … lexo më shumë »

[DoD Orders] Day 2802-2803

8 Dita 2,802, 07:46 E Publikuar në USA USA Urdhërat e Luftës Urdhërat e LuftësNote: Ignore all French RWs or fight for France, we're returning the regions to our ally.

Brcko District - Bosnia (Resistance War)
[img]http://i.imgur.com/UUBdSrH.[/img] … lexo më shumë »

[DoD Orders] Day 2800-2801

11 Dita 2,800, 06:04 E Publikuar në USA USA Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës


Upper Normandy - USA
lexo më shumë »

[DoD Orders] Day 2798-2799

6 Dita 2,798, 06:15 E Publikuar në USA USA Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës


Paris Isle of France - France (Resistance War)
[img]http:[/img]lexo më shumë »

[DoD Orders] Day 2796-2797

6 Dita 2,796, 12:05 E Publikuar në USA USA Urdhërat e Luftës Urdhërat e LuftësCentral Greece - Greece


lexo më shumë »